A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 
Egy levél nyomában


Magyar Krónika, január 26.
Both Stephanie
Montreál

Nemrégiben levél érkezett Magyarországról „Keresztényirtás” címmel.

Ha az ember a magyar sajtót figyeli, kitûnik, hogy ez a kérdés erõsen foglalkoztatja a magyar közvéleményt, amely kérdést a vezetõ budapesti napilapok politikai beállítottságuknak megfelelõen tárgyalnak.

A cikkek háttérében a Tilos Rádió adventi és karácsonyi adásai állanak. Errõl a Rádióról tudni kell, hogy megalakulását a Soros alapítvány támogatta és balliberális beállítottságú.

December 9-én a Tilos Rádió mûsorvezetõi kijelentették, hogy mennyire félnek a Jobbik Magyarország Szervezet által az adventi idõre felállított körtéri keresztektõl, amelyeket szerintük fel kellene aprítani tûzifának, vagy netán apróhirdetéseket kellene rájuk aggatni. December 19-én az adó Jézust fattyúnak nevezete, Szentestén pedig azt közölték, hogy ki kellene irtani az összes keresztényt. A gyilkosságot javasló riporter azzal védekezett, hogy részeg volt. Az ezt követõ sajtókonferencián, Assisi Szent Ferenccel, a kereszttel és a feszülettel kapcsolatban minõsíthetetlen és nyomdafestéket nem tûrõ kijelentések hangzottak el. Idõközben tudomásra jutott az is, hogy az adást követõ napokban ismeretlen tettesek festékkel öntöttek le több keresztet, melyekre trágár feliratokat is ragasztottak.

A fent említett kijelentések ellen több párt, civil szervezet és az Egyházak is felemelték szavukat és az illetékes ügyészség közösség elleni izgatás gyanúja, miatt nyomozást rendelt el. Mire a Tilos Rádió a magyar Távirati irodához is eljuttatott közleményében azzal felelt:
„ a Tilos nem keresztényellenes”.

Szerintük vallásról és egyházakról hétköznapi módon, kritikusan beszélni nem jelent keresztényellenséget és a Rádió tiszteletben és fontos értéknek tartja a vallásszabadságot. Mûsorkészitõik mondanivalója felett csupán utólagos kontrollt gyakorolnak és úgy gondolták, hogy az elhangzottak nem szolgáltattak okot arra, hogy a Rádiót testületileg érje szankció vagy a társadalom egy részének megvetése. Természetesnek és helyesnek nevezik, hogy különbözõ állami hivatalok vizsgálják az esetet a bejelentések alapján, szomorúan látják azonban, hogy sokan a rádió megszüntetését követelik. A Rádió egyik kurátora szerint a Szentestén elhangzott mondat legnagyobb mértékben ellentétes a Rádió szellemiségével és az adott mûsorkészítõt a Rádió kizárta soraiból.

Az Országos Rádió és Televízió Testület (ORTT) közigazgatási eljárást indított és hosszabban foglalkozott az üggyel és annak következményeivel.

Vasárnap, január 10-én polgári körök tüntettek a rádió budapesti stúdiójánál amellyel kapcsolatban a demonstráció egyik szervezõje leszögezte: azért gyûltek össze, hogy szelíd, de határozott választ adjanak a Rádió keresztényellenes mûsoraira. A tüntetésen egyes jelentések szerint 3-4 ezer, mások szerint 10-15 ezer ember vett részt. Sajnálatos módon a tüntetés elfajult, Izrael állam zászlaját elégették, valamint egy riporter fényképezõgépét is megrongálták.

Január 13-án Bajtai Zoltán (Barango) a tilos Rádió egykori mûsorvezetõje, akitõl a Szentestén elhangzott kijelentés származik, ezt mondta: „félelmet vált ki belõlem mindaz, ami az múlt napokban történt a Rádióban tett szerencsétlen kijelentésem miatt. Ezerszer megbántam már, amit tettem és az érintettektõl bocsánatot kértem”.

Január 14-i kijelentések szerint a zászlóégetõ két személyt azonosították és gyorsított bírósági eljárásban vonják felelõsségre. A zászlóégetést többen, így a tüntetés vezetõi is elítélték, Orbán Viktor szerint provokáció volt. Az ügy ugyan lekerült az újságok címlapjáról, most már csak az ORTT határozatára kell várni.

(Források. Budapest Sun, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Magyar Távirati Iroda, Népszabadság).

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © 2000 Magyar Krónika Rt