A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 
Kanadában magyarul: a közösségi média helyzete

Magyar Krónika, november 18.
Ádám Christopher
Montreál

Kanadának hosszú gyakorlata van a multikulturalizmusban. Az angol és francia örökség nyomán Kanada már eleve "multinemzeti" ország, míg az emigrációs hullámoknak köszönhetõen egyben "polietnikai" is. A közel 250,000 magyar származású kanadai és a városokban létezõ közösségek is e multikulturális állam szerves részei. Napjainkig is a magyar közösségek fõleg a különbözõ egyházak körül szervezõdnek és így a nagyrészt katolikus és református intézmények a magyar kultúra "végvárai" a szórványságban. Azonban egy másik, és sokszor alulbecsült közösségi intézmény a média, legyen az írott vagy elektrónikus. A kanadai-magyar újságok, televíziók és rádiók kulcsfontosságú szerepet játszanak a kapcsolattartásban és így a média a magyar közösség nélkülözhetetlen pillére.

Még ma is léteznek Kanadában "történelmi" magyar hetilapok mint például a Torontóban 1950 óta nyomtatott Kanadai Magyarság és 1957 óta a Magyar Élet. Mindkét újság konzervatívnak minõsíthetõ nemcsak egyes álláspontjában hanem maga a lap jellegében és összeállításában. A Magyarság esetében az 1990-ben történt Chicagó és környéke címû lap beolvadása során az amerikai politikai beszámolók kapják a túlnyomó hangsúlyt és a kanadai fejlemények általában másodlagosak. A Magyar Élet nagy része pedig magyarországi jobboldali lapokból szerzett cikkekbõl áll, míg az újság kisebb része a torontói magyar közösség rendezvényeirõl nyújt beszámolót. Azonban megemlítendõ, hogy némi újítás következett be a Magyar Életben miután tavaly elkezdtek idõközönkénti angol nyelvû mellékletet is nyomtatni hetilapjukban azzal a reménnyel, hogy a magyarul nem olvasó második és harmadik generációs kanadai-magyarok érdeklõdését is fel tudják kelteni. E két hetilapnak van a legnagyobb olvasóközönsége és legtöbb hirdetõjük, azonban az internetes jelenlét teljes hiánya bizonyára korlátozó hatással van az olvasótábor bõvítésére.

Az 5 éve megalapított montreáli Magyar Krónika különbözik legjobban a két nagyobb torontoi hetilaptól. A havonta kétszer megjelenõ 1000 példányszámú lap célkitûzése a helyi magyar közösség szolgálata. A Krónika valóban közösségi sajtó annyiból, hogy ritka a nyíltan politikai jellegû cikkek megjelenése és az írások többsége kanadai és fõleg Montreálban élõ szerzõktõl szármázik. Azon kívül a Krónika volt az elsõ a kanadai-magyar lapok közül, hogy egy független honlapot szerkesztett, ahol a nyomtatott újságban megjelenõ cikkek többsége szintén megtalálható. Azonban mint a kanadai-magyar újságok többsége, a Krónika is önkéntes alapon mûködik és csak a szerkesztõk valamint írók önkéntes munkájával képes kéthetente megjelenni.

A szórványságban mûködõ magyar lapok jövõjét mindig egy kérdõjel árnyéka borítja. Az évek során sok kanadai-magyar sajtóorgánum tûnt el a piacról. A XX. században több mint 200 magyar nyelvûújság jelent meg Kanadában és e kiadványok túlnyomó többsége megszûnt. A század elején a winnipegi Canadai Magyar Farmer (1910-1918) az akkoriban még létezõ vidéki és paraszt magyarságra összpontosított. A Farmer valóban egy hasonló nevû, 1905-ben létesült újság folytatása volt. Azon kívül, megjelent a hamiltoni Kanadai Magyar Munkás (1929-1967), a rövid életû torontoi Magyar Nõk Lapja (1957-1958), a Crowland nevezetû ontarioi településen nyomtatott Canadai Kis Újság (1930-1941), a torontoi Sporthíradó (1954-?), a hamiltoni Canadai Magyar Népszava (1926-1930) és a montreáli Magyar Figyelõ (1972-1974), sok egyéb hetilapon kívül. Érdekes módon a hetilapok története a kanadai-magyarság sorsát is magába foglalja. Láthatjuk, hogyan tûntek el a vidéki és nyugati lapok, amikor már a II. világháború elõtt egyre többen a nagyobb, keleti városokba költöztek, valamint a dél-ontarioi dohányvidékre. A több évtizede muködõ újságok közül, ma már csak a Kanadai Magyarság, a Magyar Élet és a Menorah Egyenlõség létezik a kanadai-magyar sajtóvilágban.

Ameddig az újságok közül sokan eltûntek, más magyar nyelvû sajtó formák jelentek meg az évek során, különösen a rádió és a televízió területén. Torontoban van két magyar nyelvû rádió adás, a heti kétórás "Független Magyar Rádió" és a "Vasárnapi Rádió". Azon kívül, 2002. szeptembere óta mûködik a heti félórás torontói "Magyar Képek" televíziós program, amely egyrészt magyarországi másrészt saját készítésû mûsorokat mutat be. A mûsor szerte Ontarioban fogható és mûholdon pedig bárhol Kanadában. De a kanadai-magyar média nemcsak Torontoban eresztett gyökereket, hanem az utóbbi években Ottawában is mûködik egy "Magyar Spektrum" nevû televíziós mûsor.

Montreálban is mondhatjuk, talán nem nagy túlzással, hogy egyfajta magyar média "renaissance" körvonalai láthatók. Öt évvel ez elõtt talán éppen a Krónika kezdte meg ezt a folyamatot, amikor elõször megjelent a nyolcoldalas "kisújság." Manapság azonban már újabb kezdeményezések is vannak. Ez év szeptemberétõl heti félórás magyar nyelvû mûsort sugároz "A Montreáli Magyarság" címû televíziós program.

A nagyrészt stúdióban készült mûsor már több mint 20 helyi magyar szervezetet és egyént mutatott be az elmúlt 3 hónap során sugározott szombat esti interjúkban. "A Montreáli Magyarság" ma már feltehetõen több száz Montreál környékén lévõ otthonba is elér heti mûsorával. Úgy tûnik, hogy még tovább bõvül a város magyar média kínálata. Sok évi szünet után Montreál magyar nyelvû rádióprogrammal gazdagodik 2004. januárjától egy új multikulturális rádióállomáson, így kiegészítve az angol nyelvû"Hungarians Here and There" címû adást és a részben magyar jellegû"Seniors' Corner"-t.

A kanadai-magyar média majdnem minden esetben a társadalmi munka eredménye. Azonban egyes szervezetek helyzetét az nehezíti, hogy az írók és szerkesztõk általában nem a kommunikáció és újságírás szakon végeztek, így kimondottan a gyakorlat során kénytelenek elsajátítani e mûfajt. Részben ezért is oly gyakran bizonytalan a kanadai-magyar média jövõje.

Látható azonban, hogy a magyar médiának mély gyökerei vannak Kanadában. Immár majdnem 100 évre nyúlik vissza a kanadai-magyar sajtó kapcsolata, az egykori nyugati és vidéki újságokkal. Ma már az újságok jellege megváltozott és teljesen más arculatú, nagyvárosi közösségeket szolgál. A kanadai-magyar sajtó jövõje is akkor biztosított, hogy ha felkészült megújulni és ha továbbra is képes egy változó és sokszínû közösség megszólítására.

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © 2000 Magyar Krónika Rt