A Magyarok Világkapcsolata
 
f ó r u m               Keresés a Krónikán 
      
 
the hungarian world connection 


 ROVATOK
 Mozaik
 Zsebsite
 Dömötor Ödön
 Táltos Ákos


 FÓRUMOK
 Hozzászólás

Vesztes vagy gyõztes Orbán Viktor?

Magyar Krónika, június 17.
Bencsics Klára
Montreál

Montreálban, hatezer mérföldre a hazától, nehéz betekintést nyerni az otthoni politikába.
Idekint néhányan 45 év után is figyelemmel kísértük a választási kampányt, amely egypár álmatlan éjszakába is került. Hiszen a Haza sorsa forgott kockán! - A választás megtörtént, a számok magukról beszélnek : FIDESZ-MDF :188 mandátumot kapott, a MSZP: 178-at, az SZDSZ 20 mandátumot. Mivel a két utolsó párt fuzionált, így parlamenti többségbe kerültek és a FIDESZ vesztett! Soha ennyi ember nem ment el szavazni: több mint 71%-a a lakosságnak. A szeretett város, Budapest is a FIDESZ ellen szavazott! Vajon miért?
Ennyit a számokról, de az idei választás sokkal többet mondott, nemcsak egy kormány váltást jelentett! A magyar nép hovátartozását is, ami ugyan a számokban nem jelentkezik, annál jobban a nép demonstrálásában, vezetõje: Orbán Viktor felé.
Az emigráns, akit hazája sorsa még ma is érdekel, a nemzetközi médiából szerzi értesüléseit.
Április 19-én a kanadai National Postban megjelent, John O'Sullivan cikke, címe: "A magyar jobboldal sikerei aggodalmat okoznak Europában" (szabad fordításban). A cikk részletesen leírja, a FIDESZ és Orbán Viktor érdemeit az elmúlt 4 évben,melyeket a baloldali Egyesült Europa aggodalommal figyelt, hiszen Orbán Viktor felszólalt a Benes-dekrétummal kapcsolatban Brüsszelben, követelve annak kivizsgálását. (magyarok javainak elvesztése a Felvidéken!) Másik bûne az volt, hogy javasolta az amerikaiakkal való érdekszövetséget. Az európai baloldali sajtó a választás elõtt Orbánt lefasiztázta, szélsõ jobboldalinak titulálta stb. Tony Blair, angol miniszterelnök már az elsõ választás után gratulált Medgyessy Péter miniszterelnök jelöltnek. A cikk jól ismerteti az európai helyzetet! Számunkra viszont megvilágosodott az a tény, hogy miért is kellett Orbán Viktornak elvesztenie ezt a választást!
Az ellenzék részérõl a választási kampány nagyon piszkos volt sok hely kellene az ismertetésére. Csak egy példát hozok fel: a választás elõtt két nappal, a TV mûsorában arról értesült a lakosság, hogy Orbán Viktor miniszterelnök megrugdalta és orbaverte feleségét.! Kénytelen volt személyesen megvédeni férjét, a hallatlan rágalmaktól! Illés Endrét, Fidesz képviselõt tettlegesen bántalmazták, a kokárda viselõket megfélemlítették!
Az MSZP kortersei megetették és itatták Gyöngyösnek választó polgárait, aztán a börtönben lévõ raboknak amnesztiát ígértek ha rájuk szavaznak, a nyugdíjasok 19 ezer forintot kapnak stb. Errõl már kár is írni, inkább arról kell, hogy mi volt Orbán és a magyar fiatalság reakciója a vesztes kampány után: Ha meghallgatjuk az otthoniak beszámolóit, olvassuk a Magyar Nemzet cikkeit, rájövünk arra, hogy egy olyan egységes, lelkes front alakult ki Orbán Viktor mellett a választások alatt, ami sokak szerint csak Kossuth Lajos mellett volt a magyar történelemben.
Olvassunk el néhány idézetet az elmúlt napok cikkeibõl és egyetértünk majd abban, hogy Orbán Viktor véglegesen beírta nevét a magyar történelembe, bár elvesztette a választást! Elsõnek a vesztes Miniszterelnök szavai, a Millenáris parkban összegyûlt lelkes fiatalokhoz: "Hadd ismételjem meg, hogy mindenhol hallatsszon, ahol hallatszani kell: a magyarok jövõje nem a 10 milliós Magyarországban, hanem a 15 milliós magyar nemzetben van."---"A kormányzás számunkra mindig csak eszköz volt. A cél számunkra mindig a szabad, független, gyarapodó, mûvelt egységes magyar nemzet volt és marad."----"Miért történt mindez így? Nekünk is, nekem is van egy válaszom. Én azt gondolom, hogy mindennek, ami az emberrel történik van egy magasabb értelme"---"Van azonban valami, amit már biztosan tudunk. Tudjuk azt, hogy akiben van hit, remény és szeretet, annak a nehézség is a javára válik. Tudjuk, azt is, hogy csak a hitében vesztett embert lehet legyõzni."-"A magot elvetettük, a palántákat kiültettük,ma már erõsödoben vannak és termõre fordulnak. Nem engedjük az ellenzékben, hogy a virágba borult fákat bárki is kivágja."---"Azzal a gondolattal búcsúzom ma este, csak ma este elköszönni mindenkitõl, ha becsukódik egy ablak, az azt jelenti: valahol kinyitottak egy ajtót. Hajrá, Magyarország! Hajrá, magyarok!"
Nem tudom másképen, csak könnyes szemmel e szavakat olvasni, hiszen az április 13-i nemzeti gyûlésen, ahol másfél millió magyar vett részt a Kossuth téren, ez volt a mottó, ezt mondták mindenütt a magyar polgárok! Na meg a kokárdák! Van aki azt állítja,rávarrta kabátjára és négy évig le se veszi! A kokárda szimbólum ma otthon, aki Fideszre szavaz az hordja , megfogadták még március 15-én.
Néhány véleményt szeretnék még idézni a Magyar Nemzetbõl: "Múlt és jövõ határán.:" "Maga a választás kétségkívül Orbán Viktorról szólt. A 39 éves politikus, volt miniszterelnök a magyar politikában Kossuth Lajos óta nem tapasztalt csúcsokat ostromol. Amerre jár, tömegek várják és éljenzik. Tekintélye óriási, szavait visszhangozzák. Mégis miért vesztett?"-"Vannak, akik megijednek attól, amit mond. Mert az amit mond, mindig ésszerû és igaz! Viszont meghökkentõ és kellemetlen sokaknak, mert Orbán Viktor sokkal fontosabb dolgokról beszél mint a politika. Az igazságot szolgálja és a nemzetet! "-" A legfontosabb , sõt az igazán tényleges tudnivaló a mai Magyarországról, hogy a lakosság több mint fele elkötelezett és aktív híve az európai szellemiségnek és lelkiségnek, és ez a fele olyan egységesen áll Orbán Viktor mögött, mint mikor utoljára Kossuth Lajos mellett állt a magyarság."
Az utolsó idézet Bayer Zsolt kitunõ cikkébõl: "A jövõ elkezdõdött. Most kezdõdött el. Most történt meg a lelketekben a rendszerváltás. Ettõl félnek. S jó, ha félnek. S jó ha félnek egy kicsit. Mert most a haza jön végre!"
Az író a cikkét Márai idézettel fejezi be:
"Te hallgass hazádra. Mindig, mindent adjál oda hazádnak. A világnak nincsen semmiféle értelme számodra hazád nélkül. Ne várj jót a hazától, s ne sopánkodj, ha megbántanak a haza nevében. Mindez érdektelen. Egyáltalán, semmit ne várj hazádtól. Csak adjál azt, ami legjobb életedben.

Ez a legfelsõbb parancs. Bitang, aki ezt a parancsot nem ismeri."

ennyi
Impresszum | Hirdetési árak | © 2000 Magyar Krónika Rt