A Magyarok Világkapcsolata
 
f ó r u m               Keresés a Krónikán 
      
 
the hungarian world connection 


 ROVATOK
 Mozaik
 Zsebsite
 Dömötor Ödön
 Táltos Ákos


 FÓRUMOK
 Hozzászólás

Észak Amerikai Magyar Professzorok a torontói Kongresszuson

Magyar Krónika, június 17.
Bencsics Klára
Montreál

Dr.Bisztray György

A Kanadai Társadalomtudományi és Bölcsészeti Kongresszuson együtt tartotta az Amerikai Magyar Tanárok Egyesülete /AHEA/ a huszonhetedik és a Kanadai Magyarságtudományi Társaság /HSAC/ a tizennyolcadik konferenciáját.

A Torontó Egyetemen május 25-27-én a magyarságtudományok oktatóinak, kutatóinak két észak-amerikai szervezetének találkózóján harminchat szakelõadást hallhattunk és vitathattunk meg.

A változatos háromnapos programot a Kanadai Magyarságtudományi Társaság HSAC alelnöke Rácz Barnabás professzor nyitotta meg, majd Pereszlényi Márta professzor az AHEA elnöknõje üdvözölte a konferenciát. Ezt követõen Emri István torontói fõkonzul üdvözölte a jelenlévõket.

Külön elõadás sorozatok foglalkoztak Kossuth Lajossal, hathónapos amerikai elõadókörútjának 150. évfordulóján és Illyés Gyulával, születésének centenáriumáról megemlékezve.

A gazdag témakörben elõadásokat hallhattunk számos jeles magyar tudós, mûvész, és gondolkodóról, mint például: Bibó István, Bolyai János, Eötvös Loránd, Fenyõ Miksa, Körösi Csoma Sándor, Moholy-Nagy László, Sirató Károly és Sütõ András mûveit és alkotásait ismertetve.

Nagy magyarjaink mellett, történelmi, társadalomtudományi, irodalomtudományi, pedagógiai és mûvészeti témák elõadói sokoldalú tájékozottságról adtak számot Mátyás király korától az elmúlt hetek magyarországi választásáig. a tanítási módszerektõl a könyvtári kutatás adottságáig, a nõk történelmi, társadalmi szerepétõl a magyar nyelv és kultúra külföldi megtartásáig.

Az érdekfeszítõ elõadások között akadt mint mindig, kis gyöngyszem is, ilyen volt Krisztinkovich H.Mária elõadása: "Szerelmem Emelkám" címen, ami részben családi örökségként szerepelt: ezek ugyanis Mária rokona Ráth-Végh István neves író nagyapjának Végh Józsefnek szerelmes levelei Thaly Emiliához 1837-39 között. Az elõadó birtokában lévõ 11 levél idézetei, elvitték a hallgatót egy régen letûnt világ hangulatába.

Nem fér kétség ahhoz, hogy a közös konferencia nagy sikerû kimenetelét Dr.Bisztray György professzornak, a torontói Magyar Tanszék vezetõjének köszönhetjük. A Kanadai Magyarságtudományi Társaság (HSAC) fõtitkára és Társaság szemléjének: Hungarian Studies Review (HSR) társszerkesztõje, mint mindig, az õ vállára nehezedett a konferencia megszervezése, az elõadások gördülékeny lefolyása egészen a legkisebb részletig. Nem könnyû feladat, 36 elõadót koordinálni, kényelmükrõl gondoskodni, egészen egy magyarországi professzor vízumkéréséig!
Ezt a munkát tizennyolc éve folytatja Dr. Bisztray professzor mellyel biztosítja a Kanadai Magyarságtudományi Társaság konferenciáinak sikerét.

ennyi
Impresszum | Hirdetési árak | © 2000 Magyar Krónika Rt