A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 
Sikeres vezetőképző tábor, részvétel négy földrészröl
Magyar Krónika, augusztus 29.

 

2006 augusztus 2 és 13 között folyt le a Külföldi Magyar Cserkészszövetség központi vezetőképző tábora a Sik Sándor Cserkészparkban, mely Buffalotól kb. 2 órányira délkeletre van. A tábor célja, mint minden évben, kinevelni a KMCSSZ jövő vezetőgárdáját. Összesen 258 résztvevője volt a 10 napos tábornak. Nyolc önálló tábor működött. A kiképzés középpontjában a kis csoportok azaz őrsok vezetése (14-16 éves jelöltek), a kis csoportok azaz rajok koordinálása (17-21 éves jelöltek), és a nagy csoportok azaz csapatok vezetése (22 éven felüli jelöltek) állt. A táboron részt vettek cserkészek Ausztráliából, Braziliából, Kanadából, Svájcból, USA-ból, és Venezuelából. De ezen kivül érkeztek cserkészek az Anyaországból, Felvidékről és Kárpátaljából is.

A táborokat nem csak a számos elöadás és gyakorlat tette érdekesé, hanem a 24 órás portyák és kirándulások is. A táborba résztvevő "minta" kiscserkészek és cserkészek lehetőséget adtak, hogy a cserkészvezető jelöltek valós helyzetben kiprobálják a napokban tanult vezetői fogásokat.

A tábornak több kisebb-nagyobb érdekessége is volt:
+ Idén vezette 29.-szer a tábori konyhát a kanadai Ottó család, most már nem a szülők (Edit és Laci) hanem gyermekeik és unokáik vállalták a szolgálatot.

+ Több mint 20 kiscserkész élvezte a nem rég elkészült Nádas Házat, amelyet a clevelandi székhelyű Magyar Társaság adományából sikerült megvalósitani. A ház a Magyar Társaságot alapitó és hosszú éveken keresztül vezető Nádas fivérek emlékét örzi. Több mint 10 Nádas unoka és dédunoka vett részt az idei VK táboron.

+ A tábor legtapasztaltabb cserkészvezetője dr. Chászár Ede volt, aki 1933-ban kezdte cserkész pályafutását a gödöllői Jamboreen ahol Csede bá a világcserkészet alapitójával, Lord Baden-Powell-al is találkozott. A magyar cserkészet történetét igy a jelöltek Csede bától, mint személyes részvevőtől halloták.

+ A pénteki nagy tábortüz keretén belül a jelenlevők nem csak "a vezetés elsősorban példa" gondolatával ismerkedtek meg, hanem az 1956-os szabadságharc hőseinek példamutatását is átérezhették.
+ A két vasárnapon Kanadából és Clevelandból érkeztek katolikus, református és evangélikus lelkészek a cserkészek lelki ápolását elvégezni, Hálásak vagyunk áldozat vállalásukért.
+ Az utolsó vasárnapon a Parkban található emlék azaz temető részlegben bensőséges kereteken belül felavattuk Dömötörné Kokron Margit azaz Margo emlék kopjafáját. Margo a családja után a magyar cserkészetet tartotta legnagyobb hivatásának és mint a magyar néprajz rajongója sokunk népdal, ballada és népszokás kincsét gyarapitotta éveken keresztül.

A táborzáráson a Vezetőképző Vezetőtiszt, a clevelandi Szentkirályi Pál (aki a VK tábor szervezéséért és koordinálásáért volt felelős) nagy megelégedéssel üdvözölte az ujonnan végzett 14 fiú őrsvetezőt, 21 leány őrsvezetőt, 17 kiscserkész őrsvezetőt, 33 cserkész segédtisztet, 3 kiscserkész segédtisztet, és 15 cserkésztisztet a KMCSSZ vezetői gárdájában. Kihivásuk most a sok tanultat átültetni a KMCSSZ 70 csapatában, amely 4 világrészen, 11 országban működik. Amint Teleki Pál, az első magyar főcserkész mondta: "Gondozzuk a haza szent tüzét nemzedékről nemzedékre és próbáljuk azt meggyarapitani. A multból igy lesz jelen, a jelenből pedig jövő.". Ez a kihivás vár mindanyiunkra egy sikeres vezetőképző tábor után.

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © 2006 Magyar Krónika Rt