A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

 
 

A vallásnak van-e igaza vagy a tudománynak?

Magyar Krónika, október 2.
Glaser János

 
Erről a kérdésről már nagyon sokat írtak könyvekben, ujságokban, képeslapokban, beszéltek róla előadásokon, rádión, televízión. Írtak, beszéltek róla szakemberek, tudósok, amatőrök, egyetemi tanárok és iskolát sohasem látott analfabéták, védték a vallást és védték a tudományt, babonának, népámításnak nevezték a hitet és gőgös hőzöngésnek a tudományt. Kinek van hát igaza?

 A baj ott van, hogy erre a kérdésre nem lehet felelni. A kérdés, amit különben igen gyakran hallunk, úgy van megfogalmazva, hogy tulajdonképpen nincs „tartalma“, nem kérdez semmit. Olyan, mintha valaki azt kérdezné, „csütörtök van-e ma, vagy süt a Nap?“. Tehát két egymástól független tétel vagy tény igazságát állítja egymással szembe, pedig mindkettő lehet ugyanakkor igaz vagy hamis — csak éppen ellentmondani nem tudnak egymásnak.

 Amit a nagy vita résztvevői elfelejtenek (vagy sohasem eszméltek rá) az az, hogy bár mind a vallás, mind a tudomány az élet és a létezés nagy kérdéseivel foglalkozik, alapvetően különböző szemszögből vizsgálják azokat.. A tudomány azt kérdezi, „hogyan?“. Elöttünk van a világ, hogyan működik? Hogyan fejlődött eddig a pontig? Mik az összefüggések? Ha Madách Ember Tragédiáját akarnánk idézni, amiben az Úr azt mondja, „Be van fejezve a nagy mű, igen,/ A gép forog, az alkotó pihen./ Év-milliókig eljár tengelyén, /míg egy kerékfogát javítni kell,“ azt kellene mondanunk, a tudomány azt kutatja, hogyan is működik ez a gép, nem azt, hogy miért.

 A vallás (vagy hit) pedig éppen arra kérdésre keres választ, „miért“?

Miért van egyáltalán valami is? Miért van ember? Miért vagyok én, és miért vagyok olyan, amilyen vagyok? Ezekre a kérdésekre a tudomány ugyanannyira képtelen válaszolni,. mint a vallás arra, hogyan működik a világ. Természetesen mindkét  terület, amikor egy-egy választ talál, abból gyakorlati következtetéseket is levon. A tudomány megmondja, hogy, mivel a szív úgy működik, hogy az azt alkotó izmoknak szabad mozgás a legjobb, tehát nem jó, ha elhízom és a szivemet zsírpárnával veszem körül. A keresztény vallás ezt sohasem tudná megállapítani, azt azonban megmondja, hogy, mivel a megváltás története azt mutatja, hogy Isten engem szeret, ezt legjobban úgy tudom meghálálni, ha szeretem a másik embert, mert Isten őt is szereti.

  Kár, hogy annyi ember összetéveszti a két kérdést, pedig, ha megkérdezem, „miért jöttél?“, aligha válaszolná, „buszon“. Mind a tudomány, mind a vallás (hit) kimondhatatlanul fontos és értékes része emberi létünknek. Ez igaz akkor is, ha valaki nem hisz Isten létében, hiszen az ugyanannyira hit, mint azé, aki Istenhívő és az ateista erre kell alapozza életét. A tudomány nem képes sem ezt, sem azt a hitet alátámasztani vagy megcáfolni, amint a vallás sem tudja megcáfolni a tudomány tételeit. Isten léte vagy nemléte teljesen más kérdés. Ezt minden embernek magának kell eldöntenie. Mennyivel okosabb lenne azonban, ha ahelyett, hogy energiánkat  haszontalan vitákra pazarolnánk, arra fordítanánk, hogy felhasználva a tudomány csodálatos eredményeit és vívmányait, hitünk és meggyőződésünk szerint azon igyekeznénk, hogy szebb, jobb világot építsünk — együtt!
az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © 2007 Magyar Krónika Rt