A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 

INTERKULTURÁLIS VILÁG- ÉS JAZZ-ZENEI JAMBOREE
TEMATIKUS KURZUS
2011. július 18 - 31

Magyar Krónika,április1.
 
Magyar Nagykövetség, Ottawa
 

A program célja

A kelet-közép európai régió tele van olyan kulturális értékekkel, melyeket nagyon szeretnénk megmutatni az ez iránt érdeklődőknek. Mivel a mi fő profilunk a jazz, ezért arra gondoltunk, hogy műfaji határok nélkül egy igazi interkulturális Jamboree-t (dzsemborit) szervezünk, melynek közös platformja a jazz, de a jelentkezők megismerkedhetnek e régió speciális népzenéjével, hangszereivel, táncával, gasztronómiájával, népviseletével, népszokásaival stb.

Korunkban fontosnak tartjuk azt, hogy éljünk a zene integráló erejével és kulturális alapon egymás megismerésével fogadjuk el egymást s tekintsük közös értéknek azt, amit őseinktől kaptunk.

Bár a Kodolányi János Főiskola Jazz Tanszékének oktatói számos nemzetközi elismerést tudnak felmutatni, a hazai kulturális életbe mindegyikük szervesen kapcsolódik. Jóllehet, a jazz nemzetközi nyelvezet, mára már kialakultak az egyes országokra – így a Magyarországra is vonatkozó – idiómái, amely által elmondhatjuk, hogy karakteres zenét játszó, a Kárpát-medence kulturális környezetéből is táplálkozó jazz-muzsikusaink vannak.
Ennek az erős karakternek köszönhetően a világzene és az etno-jazz is a hazai zenei élet, és ily módon tanszékünk életének is szerves részévé vált. Ebben a két műfajban egyszerre találhatjuk meg nemzeti értékeink hiteles közvetítését, a nemzetközi értékeket és a kreatív önkifejezést!

Nyári egyetemünk zenei kurzusain ezzel a sajátos, a Kárpát-medence földrajzi környezetéből és a nemzetközi zenei értékekből egyaránt táplálkozó zenei világgal szeretnénk nemcsak megismertetni a résztvevőket, de a kreativitás és az improvizáció segítségével aktívan-interaktívan bevonni őket az alkotás és komponálás folyamatába.

A nyári egyetem célközönsége:

  •  zenészhallgatók
  •  hangszeres zenei előképzettséggel rendelkező zeneszerető felnőttek
  • klasszikus zenepedagógusok, akiket érdekel az improvizáció, a jazz és/vagy a világzene

Az oktatás kimenete: A program végén minden hallgató kap egy végbizonyítványt a tematikus kurzus látogatásáról. A Kodolányi János Főiskola a nyári egyetem hallgatói részére összességében 10 ECTS kreditpont megszerzését biztosítja.

Hangszerek: gitár, zongora, szaxofon, trombita, harsona, basszusgitár, dob, ének
Minimális csoportlétszám hangszerenként:
Ritmusszekció (zongora, gitár, dob, basszusgitár) esetében 3 fő
a többi hangszer és ének esetében kötetlen

 A kurzus felépítése:

  •  A hallgatók minden héten hétfőtől péntekig napi 3X45 percben a választott hangszernek megfelelően egyénileg gyakorolnak a hangszert oktató művésztanárral, valamint hétfőtől péntekig napi 2X45 percben végeznek kiszenekari – és improvizációs gyakorlatot. Továbbá, heti 1 alkalommal közös „jam session”-ön vesznek részt.

Összóraszám:
50 óra hangszer-, zenekari gyakorlat / 2 hét

Főtárgy (hangszeres) órák:
A hangszeres főtárgy órák technikai és elméleti felméréssel kezdődnek. A felmért szintnek megfelelően a hallgatók betekintést nyerhetnek különböző improvizációs rendszerekbe, stílusirányzatokba a jazz-en és a világzenén belül; fejleszthetik technikájukat, memóriájukat, forma- és alkotóképességüket. Ritmus- és hallásgyakorlatokkal is fejleszthetik készségeiket, valamint darabokat tanulhatnak, illetve jazz-standardeket, dalokat, népdalokat dolgozhatnak fel. A harmonizáció és reharmonizáció, a ritmikai és motivikus fejlesztés is az órák részét képezi.

Kiszenekari gyakorlat:
A kiszenekari gyakorlat keretében a hallgatók élvezhetik a közös muzsikálás örömeit. Fejleszthetik hallásukat, az egymásra figyelés képességét és a reakciókészségüket. Interaktív keretek között gyakorolhatják az egyéni kibontakozást. Közösen dolgozhatnak fel darabokat, elsajátíthatják a szabad és kötött rögtönzés alapelveit.

Improvizációs gyakorlat:
Az egyes improvizációs rendszerek, skálák áttekintése és elsajátítása történik ezen óra keretében. A hallgatók gyakorolhatják a rögtönzés három fő tartalmi szeletének az elkülönített és együttes alkalmazását is: a dallami (motivikus), a harmóniai és a ritmikai improvizációt. Kreativitást fejlesztő, kötött és kötetlen szempontokra épülő gyakorlatok is színesítik az órákat. Terítékre kerül a kíséret és a szóló fogalma és ezek gyakorlása is. A hallgatók gyakorolhatják a motivikus fejlesztést, építkezést, formaépítést és –bontást is.

 Jam session:
A jam session a felszabadult örömzenélés terepe. Itt mindenki szabadon és bátran alkalmazhatja a már megtanultakat, az önkifejezés és a közösségi élmény kölcsönhatásában.

Hungarológiai előadások:

Hetente kétszer 90 perces előadások hallgathatók angol, illetve magyar nyelven. Az előadásokat a Balassi Intézet és a Kodolányi János Főiskola oktatói és meghívott előadók tartják. A hungarológiai előadásokat minden résztvevő szabadon látogathatja. A tervezett témáink: Kultúrák együttélése Magyarországon, A Kodály-módszer, Népzenei hagyományok a magyar jazz zenében, Világzene és etno Magyarországon, A legfontosabb népi hangszerek a Kárpát-medencében.

Az előadásokhoz kapcsolódó kulturális programok:

A kulturális programokat mind a hungarológiai, mind pedig a zenei érdeklődésű résztvevőknek kínáljuk, azért, hogy a gyakorlatban is tapasztalatokat gyűjthessenek, és saját élményekhez is juthassanak a magyar kultúra különböző aspektusaival kapcsolatban. Tervezett programok: városnézés Budapesten, Székesfehérváron, Veszprémben és Egerben, balatoni kirándulás, múzeumi látogatások, fesztiválok, koncertek.

 ECTS: 10 kredit

Időpontok:


Jelentkezési határidő:

2011. június 30.

 

 

Érkezés:

 2011. július 17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 hetes kurzus vége:                    2011. július 31.

Képzés helyszíne:
Székesfehérvár:
Igazgatósági épület: Kodolányi János Főiskola
Cím: 8000 Székesfehérvár, Fürdő u.1.
Telefon: +36 22 543 377
E-mail: titi@uranos.kodolanyi.hu
Budapest:
Központi épület: Balassi Intézet
Cím: 1016
Budapest, Somlói út 51.
Levelezési cím: 1519 Budapest, Pf. 385.
Telefon (központi): (06 1) 381 5100
E-mail: bbi@bbi.hu
Szállás, étkezés:
Budapesten a Gellért-hegyen, 1-2-3 ágyas kollégiumi szobákban,
Székesfehérváron a Kodolányi János Főiskola kollégiumában
Étkezést  Székesfehérváron és Budapesten az intézet büféjében , a többnapos kirándulásokon, a helyszínen biztosítunk.

Részvételi díj:
                                                                                                             
Regisztrációs díj:                                                       60 Euro                                                                                                                                                                         
Képzési díj:                                                                 500 Euro                 
(tartalmazza a nyelvi órák, a hungarológiai előadások és kulturális programok díját, a tananyag árát valamint a tömegközlekedési költségeket)
Étkezés:                                                                      170 Euro                              
(reggeli, ebéd, vacsora)                                                                   
Szállás:                                           
három ágyas szobában                                                 145 Euro                             
kétágyas szobában                                                       180 Euro                               
kétágyas szobában egyedül                                       300 Euro                                     

A résztvevők  ösztöndíj pályázatot nyújthatnak be a Magyar Ösztöndíj Bizottsághoz: www.scholarship.hu

Részletes tájékoztatás a www.summeruniversity.hu honlapon.

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © 2000 Magyar Krónika Rt