A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 

Nemes erényekkel, a természet útját járva

Magyar Krónika október 21.
Fias György
 

szoveg-0907

Régóta szándékomban állt írni Vlaszaty Ödönről, illetve gyakran szólított nevén, Dönciről, hiszen kivételes karrierje, egyénisége hosszú évek óta foglalkoztatott, de a közfigyelemtől tartózkodó természete miatt jó ideig elodáztam gondolataim papírra vetését. Aztán évtizedes ismeretségünk folyamán végül is úgy éreztem, hogy a jég feltörőben van. S valóban, egyszer csak elkezdett mesélni életének fontosabb állomásairól...

A harmadik évét töltötte nyugdíjban midőn először találkoztam vele itt Victoriában. Rögtön felfigyeltem nemes erényeire. Karakterét jól kifejezte az az ismert mondás, hogy az egyenes jellemű ember csillagként világít az esti égbolton. Gazdag életpályáján a "noblesse oblige - a nemesség kötelez" elvei szerint élt, melyet az előkelő viselkedés, önzetlen, példamutató vezetői magatartás határozott meg.

szoveg-0907

Ózdon született, erdész családban. Már nagyapja is erdész volt, édesapja pedig a legfelső doktori fokozatig jutott erdőmérnöki hivatásában. Habár Dönci is a Soproni Erdőmérnöki Karon kezdte 1955-ben felsőfokú tanulmányait, majd 56-os menekülése után még egy évig Kanadában járt az erdészeti szakra, később viszont sokrétű érdeklődése a kereskedelmi pályára vonzotta.

Az iskola mellett kora ifjúságától aktívan hódolt kedvenc sportjának, a tenisznek.

szoveg-0907

- Pingpongoztam és úsztam is, de végül a teniszlabda bűvölt el a legjobban.

Olyannyira, hogy tizenkilenc évesen magyarországi egyetemi bajnok párosban és egyéniben vidéki ifjúsági bajnok. Így természetes, hogy ilyen tehetséggel, szorgalommal megáldva joggal álmodozott akár egy wimbledoni sikerről is. Tenisz diadalait Kanadában is tovább folytatta. 1958-ban és 59-ben megnyerte Nyugat-Kanada egyetemistáinak egyéni bajnokságát s az ezekutáni pár évben az Egyesült Államokban is több verseny győztese volt. Ragyogó tenisz pályafutását egy sajnálatos autóbaleset törte ketté, huszonöt éves korában. Rá valló vasakarattal, a súlyos baleset utáni napon, komoly sérülésekkel bajlódva játszotta le utolsó ifjúkori döntőjét.

- Talán az itt elszenvedett vereség is hozzájárult döntésemhez; eljött az ideje, hogy letegyem az ütőt.

1962-ben, egyetemi évei befejezésével a British Columbiai Egyetem Tanári Klubjának lett a vezetője. Itt alkalma nyílt olyan neves politikai személyekkel való találkozóra mint az ENSZ egyik rangos képviselője, General Ricky. Általa meghívást kapott az ENSZ New-York-i székházába is, ahol U Thant főtitkár vendégeként részt vett a Biztonsági Tanács ülésén.

A hatvanas évek közepétől a Hilton szállodacsoport kanadai részlegénél kapott menedzseri állást. Montreáltól Vancouverig több hotelközpontban látta el teendőit, mialatt többször küldték szakmai továbbképzésre az USA-ba, a nagynevű Cornell Egyetemre. A remek hiltoni időknek 1971-ben szakadt vége. A Budapesten akkor épülő új Hilton hotel vezetésére kérték fel, de ő, főleg politikai okok miatt, nem fogadta el a Magyarországra szóló, több éves kiküldetést.

- Az ajánlat elutasításával befejeződött Hilton-szállodai karrierem - említi kissé felszabadultan.

Azért volt ennek a periódusnak egy felejthetetlen fejezete is. Itt, a Hilton-cégnél ismerkedett meg egy bűbájos, fiatal hölggyel, az angol származású Juliaval, akivel azután 1968-ban mindmáig tartó házasságot kötött.

szoveg-0907


Julia kitartóan támogatta őt, életük során mindenkor mellette állt. Egy fogadott fiúk és egy fogadott lányuk van. Mindkettő többször látogatott Magyarországra.


A Hilton társaságtól való távozása miatt nem esett éppenséggel kétségbe, s hamarosan a British Columbiai Egyetem továbbképzős hallgatóinak a klubját, a Thea Koerner Házat vezeti. Az elkövetkező tizenkét év alatt számtalan rendezvény, különböző összejövetelek sikeres megszervezése fémjelzi útját. Nem egy alkalommal rendezett estélyeket az angol királyi család tagjainak és magasrangú államfőknek is. A sok ismerős és barát szívesen járt a Thea Koerner Házba, mert ahogy tiszta szívből szóló hangon mondja - mindig találtam valami finom felszolgálni valót a résztvevőknek.

A több mint tízévi feladat után, 1983-ban az újonnan nyitott Oktatók Klubjának az irányítását vállalta el a Victoriai Egyetemen. A munka mellett tanítással is foglalkozott, ami persze egyáltalán nem volt új a számára, mert édesapja tanítói szelleme benne is elevenen élt és immár a hetvenes évek elejétől javában oktatott Vancouverben. Az első év ingázással telt a két város között, de 1984-ben családja is Victoriába költözött.

Sokoldalúságára, vezetői adottságaira utal az is, hogy számos igazgatói tanácsnak volt a tagja; Club Managers Association of America, University Foundation of U.S., Goodwill Enterprise, BC Seniors Games Society (elnök), Oak Bay Tennis Club (alelnök).

A Victoriai Magyar Társaskör részére a kilencvenes évek közepén, Dönci elnökletével, egy felügyelő bizottságot, kuratóriumot hoztak létre avval az elgondolással, hogy a kemény, szorgalmas munkával összegyűjtött pénzük szakavatott módon, gondnokság alatt legyen kezelve. Ebből kifolyólag, céltudatos pénzbefektetésekkel a társaskör vagyona a kétezredik év elejére jelentősen megnőtt. 2004-től 2006-ig a társaskör elnöke és kulcsszerepet játszott a klubház fel- újításában, összeköttetései segítségével a renováláshoz szükséges állami támogatás előteremtésében és a megnyitást követő sikeres időszak megalapozásában. Kiterjedt ismeretségi köre jóvoltából olyan tekintélyes személyiségeket üdvözölhettünk a kultúrközpont megnyitó ünnepségén mint David Anderson és Sheila Orr parlamenti képviselők és Alan Lowe, Victoria polgármestere. Elnöksége alatt új, virágzó klubélet indult a magyar házban.

1998-ban kezdett ismét teniszezni és korosztályában győzelmet győzelemre halmozott a későbbi évtizedben. Ámde kérésemre trófeáit nem tudta megmutatni, mert azokat altruista módon odaajándékozta különböző sportszervezeteknek, ifjúsági versenyeket szervező csoportoknak.

szoveg-0907

Nemrégiben egy tanulmányi ösztöndíjalapot indított unokáinak, mert tudja, hogy - az anyagiak tanulási célokra való gyűjtését nem lehet elég korán kezdeni.

Az utóbbi esztendők egészségügyi problémái ellenére is rendületlen optimizmussal néz a jövő elé.

Egy ember igazi mivolta akkor derül ki valójában amikor próbára lesz téve. Akkor bújik ki a szög a zsákból. Az egyenes jellemet ugyanis nem az üzletben árulják, azt nem lehet megvásárolni. Az vagy bennünk van, vagy nem létezik. Dönci nemes erényeit hosszú és kiváló életpályája csiszolta gyémántszerűvé. Pályája méltó és követendő példa a nemesség kötelez eszméjére. Mely önfeláldozásra kötelez, a nálunk kevésbé szerencsések segítésére, támogatására. És mivel ő egész életében - a kínai bölcs, Lao-Ce gondolatait idézve - ígérete szerint cselekedett, munkája sikerült, érdeme növekedett, hiteles volt, s így mondhatjuk rája, hogy a természet útját járta. A maga természetes, igaz módján mindenkinek a javát szolgálta.

Köszönjük neked Dönci a példaadást!

 

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © Magyar Krónika Rt.