A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 


 RÖVID HíREK
  Hírek röviden...

 ROVATOK
 Mozaik
 Zsebsite
 Dömötor Ödön
 Táltos Ákos


 

A nemplitizálásról

Magyar Krónika,
2015. szeptember 9.

Dr. Pungur József

 

Korunk egyik ragályos betegsége a nempolitizálás. Ám ne felejtsük el, hogy a nem- politizálás is politizálás – csak annak negatív értelmében. Ugyanis minden ami a póliszban - közössében - államban játszódik le, valósul meg mindaz jó esetben a póliszban élő közösség felfogásának, véleményének és akaratának  megvalósulása.
A közösség tagjainak vagy van a saját közösségéről véleménye, terve, akarata amely jó esetben megvalósulhat – vagy nincs ilyen.  Ezeket nevezhetjük „apolitikusoknak”, vagyis akik valami okból nem törődnek saját közösségük gondjaival, sorsával, felmelkedésével vagy bukásával.
Magyaroszágon az apolitizáció korszakokon át való növekedése és terjedése, s ennek időnkénti ugrásszerű növekedése nemzeti sorstragédiáinkhoz köthető. A hazafias nemesség járt élen a Bocskai, a Thököly, a Rákóczi és az 1848-49-es szabadságharcainkban az osztrák elnyomás,  gyarmatosítás és kultúrális elnyomás ellen. Ezek leverését követte a győzők részéről a magyarság erőszakos apolitizációs politikája, amely csak az 1867-es kigyezéssel csitult el. Ezután egy 50 éves  politikai  éra következett, amelyet pártpolitikai belharcok jellemeztek. A polgárosodás nem kedvezett a nemzeti gondolatnak, identitás megőrzésnek. Ehelyett  mindenki igyekezett  kivenni  a maga részét a kapitalizmus bőségszarújából.  A duzzadó kispolgárság már csak szavakban volt magyar és keresztény, valójában kozmopőlita és szekuláris.

A véres kijózanodást az 1919-es kommunizmus és az 1920-as trianoni tragédia hozta meg. Nem csoda, hogy Horthy Miklós 1919 október 16-án harangzúgás közben vonult be Budapestre a nemzeti hadsereg élén. Ezzel kezdetét vette egy 25 éves  nemzeti, keresztény országépítő és gyarapító kurzus. A kor  fölé méltán lehetne írni a bibliai idézetet: „Non moriar sed vitam et narrabo opera Domini” (Nem halok meg, hanem élek és hirdetem az Úrnak cselekedeteit, Zsolt. 117:17). Bízvást mondhatjuk, hogy e 25 év nélkül a magyarság összeroppant volna a háborúvesztés, az új csonkítás és a kommunizmus tragédiái alatt. Kegyelmi idő volt ez a 25 év, mert ezalatt Isten felkészítette a magyarságot elhordozni az elhordozhatatlant!

A kékcédulás  választási csalással 1947-ben kezdődőtt a majd’ félévszázados kommunista uralom, Rákosi és Kádár korszaka. Nálunk is alapos volt a „régi rend”  kegyetlen eltörlése  és valami legjobbnak hirdetett „szocialista” nemzetietlen és istentelen rendszer erőszakos, és kétszer is kudarcba fulladt eröltetése (1956, 1989). E rendszernek talán egyetlen pozitív vonása volt a tanulás hangsúlyozása, várva ettől a tömegeknek a kommunista eszmékhez való fordulását és elfogadását. Nem ez történt, hanem az, hogy a tanult emberfők elkezdtek gondolkozni, és többségükben politizálni, következésképpen elvetették a kommunista ideológiát minden előzményével és következményével  együtt – és kezdték újra felfedezni a nemzetet otthon és az elszakítottságban!  Ebben nagy szerepe volt az 56-os nemzedéknek,  a nemzeti ünnepeknek, operáknak, mint amilyen a Bánk bán, vagy István a király, és végül a magyar pozitív külpolitikának, amely közrejátszott a berlini fal leomlásához, és a két Németország egyesüléséhez,  valamint romániai politikai változáshoz. A csúcs 56 mártírjaink ünnepi temtése, szabad választás és függetlenség volt.

Elmondhatjuk, hogy a világmagyarság nemzeti és politiki tudata legmagasabb ponton a rendszerváltozás néhány éve alatt volt – amikor a magyarság többsége úgy érezte, hogy sok pozitív változáson ment át s még több előtt áll és jó magyarnak lenni!

Milyen változásokat várt akkor a magyarság? Várta, hogy a nyugati  demokáciák ismét visszafogadják a magyarságot soraik közé; segítik behozni félévszázados kényszerű lemaradottságát az ipari, mezőgazdasági és jóléti fejlődésben; javulást reméltek az elszakított részek magyarságának politikai és élethelyzetében.  Az idő múlásával  sajnos ezek a remények és váradalmak csak nem akartak megvalósulni. Ehelyett  a magyar gyárak és üzemek prívatizációja, gyakorlatilag bezárása történt, valamint a jól teljesítő mezőgazdasági szövetkezetek, állami gazdaságok feloszlatására vagy megszüntetésére került sor. Ezzel együtt a munkanélküliség drámaian növekedett. Az állami bevételek akadoztak és.csökkentek. Így az állam működéséhez és a csőd  elkerüléséhez folyamatosan külföldi bankkölcsönket kellett felvenni, a végén már az egekbe szökő kölcsönök kamatainak fizetésére is. 

Mindezekből a politikailag gondolkodó és nemzetileg elkötelezett magyarságnak fájdalmasan kellett megtapasztalni, hogy a nyugatnak  Magyarorság csak egy új piacnak kellett. Őket mostsem  érdekelte a magyarság, mint ahogy sohasem a 20-ik században. Az új középkelet európai piacok nélkül a telített nyugati piacok már nem tudták volna a megszokott jólétüket biztosítani. Így bankjaikkal, plázáikkal  és olcsóbérű összeszerelő csarnokaikkal mohón vetették magukat országunkra s aztán a busás nyereséget nem fektették be, hanem talicskával tolták ki országunkból. Nem javult az elszakított magyarság élete sem, sőt egy kezdeti enyhülés után, most azt is visszavennék amit korábban nagynehezen visszaadtak a nyugat szeme előtt kifosztott magyarságnak.
Mi lehetett mindezekre a válasza a politikailag már kicsiszolt magyarságnak? Aki tehette lábával szavazott, azaz nyugatra ment és megy jól fizetett munkát vállalni. Úgy négyszázezerre teszik a nyugatra ment szerecsét próbáló magyarokat. Aki tud ott telepszik le, s hazarándul szabadságát tölteni. Megspórolt pénzének egy részét hazaküldi rokonainak, a többit adóparadicsomba menti. Állitólag a magyar betétek már most olyan óriásiak, amiből az ország összes adóságát mellényzsebből ki lehetne fizetni!

Három lehetősége volt s még  egy van országunknak magyarnak és kereszténynek megmaradni. Az első, az Antall Józef kormánya idején volt (1990-1994). Sajnos a kormányfő korai halála és az összefogott ellenzék destruktív politikája miatt nem volt sikeres. A másik a Fidesz-MDF Orbán Viktor vezette koalició volt (1998-2002), mely számos jó intézkedést valósított meg. Azonban az ellenzéki pártok aknakmunkája miatt már nem folytathatta a kormányzást. A harmadik, a Fidesz-KDNP Orbán Viktor vezette kormány (2010-2014) azámos eredményt ért el.  Köztük van az új Alaptörvény, a magyar állampolgárság könnyitett felvétele, új gyárak, üzemek telepítése, a közmunka bevezetetése és mélyre süllyedt demográfia javítása. A jelenleg regnáló  Fidesz-KNDP vezette Orbán Viktor kormánya (2014- ) azonban néhány érthetetlen és ellentmondásos intézkedése  következtében népszerűség vesztéssel kell számolnia. Ezek között van az internet adó megkísérelt bevezetése, a kontroverziás trafik, majd  a földtörvény.  Nem szült jó vért egy új  parvenű, kormányközeli pozíciókban levő csoport megjelenése. 

Mindezekhez járul most a harmadik világból való mesterségesen megindított és pénzelt migrációs hullám Magyarország déli határain való beözönlése. Ennek egyik célja a nehezen megvalósuló „Európai Egyesült Államok” kikényszerített megvalósítása. A másik cél bizonyára a nyugati liberális, baloldali és zöld politikusok régi tervének valóra váltása. Nevezetesen a tömeges migrációval gazdasági válságba juttatott Magyarország miniszterelnöke, a nemzeti és keresztény politikát folytató  Orbán Vikor lemondásának kikényszerítése.

Az „apolitikus” magyarok ismét nemzeti politikussá tétele,  ugyan nehéz, de nem lehetelen, amely azonban sok türelmes, odaadó és eltökélt munkát igényel.az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © Magyar Krónika Rt.