A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 


 RÖVID HíREK
  Hírek röviden...

 ROVATOK
 Mozaik
 Zsebsite
 Dömötor Ödön
 Táltos Ákos


 

GAUDETE!

Magyar Krónika,
2015. december 13.

 

 

Advent harmadik vasárnapja előestéjén, ahogy a szürkület leszállt, egymás után gyúltak ki a rózsaszín gyertyák az európai templomokban, hirdetve hogy eljött az öröm vasárnapja. 
És Párizsban, a két hete zajló klímakonferencián valóban kitört az öröm: a küldöttek tapsviharban törtek ki, ugráltak, egymás nyakába borultak, amikor a 195 országnak sikerült egyetértésben elfogadnia a Párizsi Megállapodás szövegét.

Ahogy ezt írom, még tart az ünnepi szónoklatok végeláthatatlan sora, az országok még el akarják mondani külön-külön is hogy milyen boldogság és felszabadult érzés az ami úrrá lett a delegációkon. Hiába: jót tenni jó.

Az egyik afrikai küldött  Nelson Mandela híres mondását idézte: „mindig lehetetlennek látszik, amíg be nem következik”.
Az éghajlatváltozás elleni kormányzati munka új korszaka köszöntött be. Meg kell valósítanunk a megújulókra való áttérést. Beléptünk a szénszegény, szénmentes korszakba. Ez a fosszilis tüzelőanyagok korszakának vége.

A megállapodás nagy győzelem az egyenlőség, az emberi jogok, és a generációk közti egyenlőség számára.  A megállapodás szolidaritást jelent a legszegényebbekkel, a kirekesztettekkel, magával a jövővel. 

A francia elnök a sikeres vendéglátó örömével mondta: „Ez a legszebb, legbékésebb forradalom volt amit ez a sok forradalmat megélt város valaha látott.  A történelmet nem a  számítgatók írják hanem akik elkötelezik magukat. ”

De a történelem – amint a Csendes-óceáni kis szigetországok figyelmeztettek - nem az alapján fog megítélni minket, amiben ma megegyeztünk, hanem amit holnaptól tenni fogunk.  India Gandhit idézte: „dolgoznunk kell azért a világért, amelyet mi már nem fogunk látni”.
Több dél-amerikai ország mondott köszönetet Ferenc pápának azért hogy kiadta a Laudato sí enciklikát, és hogy fáradhatatlanul buzdított egy bátor, igazságos és találékony megoldás érdekében.

Tudjuk, már holnap elmerülünk majd a dokumentum tanulmányozásában; már holnapután tervezgetni kezdjük teendőinket, újult erővel és lendülettel. Sok-sok dolgunk lesz.
De ez a vasárnap még elsősorban az öröm és a hála vasárnapja!

Gaudete in Dominum semper! Iterum dico: gaudete! (Örüljetek az Úrban szüntelen! Ismét mondom: örüljetek!)

Deo gratias – van miért hálát adnunk, hisz imáink meghallgatást nyertek...
 

 

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © Magyar Krónika Rt.