Magyar Krónika
Tudja-e, miért építettek Szentháromság-szobrot a Mátyás-templom elé? 
Magyar Krónika 2018. 03. 14. eseményekSZOMOR ANIKÓ
ESEMÉNYEK Tovább
GASZTRONÓMIASzoky konyhája
A KENGURUAz asszony, akinek egyelőre egy csöppet sem szilfidi alakja azt mutatja, hogy néhány hét múlva gyermeke születik, még korántsem fiahordó, már csak azért sem, mert hátha leánya születik majd.
hirdetés
Klikk ide
Szomorú rendet vágott Buda lakosságában a fekete halál. A török 1686 szeptemberében történt kiűzése után az ostrom alatt felégetett Pest-Budán rendkívül gyászos volt a közegészségügyi helyzet. A romos utcákon sorra gyűltek a szeméthalmok, és ugyancsak oda folyt ki az udvarokból a szennyvíz is.
A keresztény haderő Lotaringiai Károly herceg parancsnoksága alatt 1686. szeptember 2-án szabadította fel Budát a másfél évszázadig tartó török uralom alól. (Frans Hals egykorú festménye) FORRÁS: WIKIMEDIA COMMONS
Bár 1692-ben a budai magisztrátus, a városi tanács rendelettel megtiltotta, hogy az utcára öntsék a hulladékot,
ettől kezdve a budai polgárok a Hatvani-kapu elé hordták a szemetet,
ahonnét csak 40 (!) év múlva távolították el azt a városi tanács szigorú parancsára. A sok szenny és a rettenetes higénés állapotok miatt sorra ütötték fel a fejüket a gyilkos járványok.
Buda láttképe 1686-ban. Az ostrom szinte teljesen romba döntötte a várost, és a 17. század utolsó éveiben borzalmas higénés körülmények uralkodtak Budán (Egykorú rézmetszet)
FORRÁS: WIKIMEDIA COMMONS
A kor legsúlyosabb és méltán rettegett járványa a pestis, a 17. század végétől 1691 és 1773 között többször is megtizedelte Buda lakosságát.
Mivel akkoriban még nem tudták, hogy a szörnyű kór terjedéséért a rengeteg szemétkupac és az utcákra kifolyt szennyvíz miatt mindenütt elszaporodó köztesgazda patkányok  a felelősök, hogy megakadályozzák a pestis terjedését, a magisztrátus árokkal vetette körbe a várost, és amikor kitört a járvány, lezárták Buda mind a négy kapuját is.
A fekete halált a kor embere Isten büntetésének vélte, ezért bűnbánatot tartottak, vezekeltek és fogadalmat tettek, aminek megerősítésére közadakozásból fogadalmi emlékeket építettek.
Nem sokáig állt a helyén az eredeti emlékmű. Az 1691-es járványt követő évben a város elöljárósága két olasz mestert, Ferretti Bernát szobrászt és Ceresola Vareio építészt bízta meg egy díszes fogadalmi emlékmű elkészítésére. Az emlékmű alapkövét 1700-ban rakták le,
de pénz híján a díszes barokk stílusú monumentumot csak 1706-ban állították fel a téren.
A Mátyás-templom látképe madártávlatból, az előtte álló Szentháromság-emlékművel
FOTÓ: KÁLLÓ PÉTER
A Rákóczi-szabadságharc idején 1709-ben újabb járvány ütötte fel a fejét, ekkor az eredeti emlékművet áthelyezték Újlak külvárosába, melynek helyébe a magisztrátus egy nagyobb, díszesebb szoborcsoportot szándékozott felállítani.
Ezt az ékesebb emlékművet Ungleich Fülöp szobrász, a rajta lévő domborműveket, címereket Hörger Antal faragta kőbe, és 1713. június 11-én avatták fel, ez áll mind a mai napig a Szentháromság téren.
Csak 1877-től viseli a tér a mai nevét. A budai várnegyed egyik legszebb és leghíresebb tere egyébként csak 1877-ben, Pest, Buda, és Óbuda egyesítése után kapta meg a Szentháromság tér elnevezést az emlékmű után, előtte Mária tér, Oszlop tér, Vásár tér, illetve Városháza piaca volt a híres tér neve.
A Szentháromság-szobor archív képe 1902-ből. A tér csak 1877-től viseli ma is ismert nevét. FORRÁS: FORTEPAN/SCHOCH FRIGYES
A díszes emlékmű párkányán hat szent  látható:
a sebeit mutató Szent Rókus, a feszülettartó Szent János, a kis Jézust a vállán tartó Szent Kristóf, a lángoló szívű Szent Ágoston, a liliomszálat tartó Szent József és nyilakkal a testében Szent Sebestyén. A párkány feletti három kiugró részen Szűz Mária, Keresztelő Szent János és Xavéri Szent Ferenc szobra látható.
Történelmi események színhelye is volt a 18. század elején épült fogadalmi emlékmű. A képen IV. Károly koronázási eskütétele látható a budavári Szentháromság-szobornál, 1916 december 30-án. FORRÁS: WIKIMEDIA COMMONS
A talpazat felső részét angyalfejek, kerubok ékesítik, legfelül pedig a Szentháromság, az Atya, a Fiú, és a Szentlélek látható, utóbbi galambként megjelenítve.
A  Szentháromság tér a 18. századi műemlék Szentháromság-szoborral a Budai Várban.
FORRÁS: MTI/JÁSZAI CSABA
A párkány alatti dombormű Dávid király bűnbánó könyörgését, a Budai Várban dúló járvány borzalmait és a Szentháromságot örökíti meg. A domborművek között három címert fedezhetünk fel: a Habsburg császárét, Budáét, és Magyarországét.
Több műemlék is emlékeztet a múlt borzalmas járványaira Budapest területén azonban nem csak a Szentháromság téren álló szoborcsoport állít emléket a 18. század súlyos pestisjárványainak.
A budavári Mátyás templom, és az előtte álló Szentháromság-szobor a főváros egyik legnevezetesebb látnivalója.
FOTÓ: KÁLLÓ PÉTER
A Krisztina téren látható Mária szobor szintén a pestis miatt emelt fogadalmi emlék, amit 1702-ben állíttatott fel egy budai üveges mester a mai Magyar Jakobinusok terén, és amelyet 150 évvel később helyeztek át a Krisztina térre, az ott álló plébániatemplom mellé.
A Krisztina-téri Havas Boldogasszony plébániatemplom, amelynek kertjében  1927-ben állították fel a pestisemlékmű Mária szobor  eredetijének másolatát.
FORRÁS: WIKIMEDIA COMMONS
Mivel megrongálódott, hogy megóvják az enyészettől, 1927-ben múzeumba vitték, így napjainkban csak a másolata áll az eredeti szobor helyén. A pestis dúlta időszakban épült a mai Rókus kórház elődje is.
1711-ben tört ki a 18. század legnagyobb magyarországi pestisjárványa, ezért a városi tanács lezáratta a városkaput, és a városfaltól távol álló pestiskórházat épített.
A Szent Rókus-kápolna 1900-ban.
FORRÁS: FORTEPAN/KLÖSZ GYÖRGY/ BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA
Amikor a nagy járvány kiadta dühét, kápolnát emeltek a fekete halál áldozatainak emlékére, amelyet a pestisből kigyógyulók ferences rendi védőszentjéről, Szent Rókusról neveztek el. A Szent Rókus-kápolna ma a Rákóczi úton, az Uránia-mozi közelében látható.
Magyarország Tiszteletbeli Konzulátusa
Tiszteletbeli konzul Szentmihályi Gyula Fogadóórák, minden kedden 13.00 - 17.00 óráig 65 rue Ontario, Ouest, Montreal, QC. H2X 1Y8
Tel: 514-288-7378 Email: itt
HIVTALOS FORDÍTÓ
Érsek András
Ordre des traducteurs, terminologues et interpretes agréés du Québec , magyar, angol, francia, román
Tel: (514) 781-9768
Fax: (514) 626-0869
Email: itt
Családi Temetkezési Vállalkozó
693. Jean Talon O.
(Park Extention)
Montreal,  H3N 1N1
Tel: (514) 271-1212