Magyar Krónika
Nincs új a nap alatt
Magyar Krónika 2018. 05. 18. események Surján László
ESEMÉNYEK Tovább
GASZTRONÓMIASzoky konyhája
A KENGURUAz asszony, akinek egyelőre egy csöppet sem szilfidi alakja azt mutatja, hogy néhány hét múlva gyermeke születik, még korántsem fiahordó, már csak azért sem, mert hátha leánya születik majd.
hirdetés
Klikk ide
Politikai kérdések nem valók a templomi szószékre. Ezzel a címmel jelent meg egy kis írás a Budapesti Hírlapban 1939. január 15-én. Érdekes, hogy egyes, az egyházakkal távolról sem rokonszenvező politikusok ezt a mondatot szajkózzák napjainkban is.
Hanauer A. István dr. váci megyéspüspök

A mondat voltaképp helyénvaló, és az is maradéktalanul igaz, ami a cikk végén olvasható: A pap mindig az egész hívőseregnek lelkipásztora.
Mielőtt tovább mennénk, ide másolom a nyúlfarknyi kis cikket: Hanauer A. István dr. váci megyéspüspök figyelmezteti papjait, hogy a szószéket csak az evangélium hirdetésére szabad használni. Nem szabad a szónoknak politikai kérdéseket a szószékre vinni, vagy ilyeneket a beszédbe beleszőni. Ilyen politikai kérdés mostanában az úgynevezett zsidókérdés, amelynek megoldását a kormányra és a politikusokra kell hagyni.

Ez legyen általában irányadó a pap egész nyilvános szereplésénél is, akinek figyelnie kell ugyan a politikai időjelző jelentéseit, de inkább csak azért, hogy a veszélyes hullámzajlásokat el tudja kerülni. A pap nem lehet sohasem a hívek valamelyik csoportjának, hanem mindig az egész hívőseregnek lelkipásztora és egyéniségét teljes egészében a lelkipásztorkodásnak tartozik szentelni.

Mi katolikusok büszkén szoktunk megemlékezni Márton Áronról, boldog Apor Vilmosról, akik bizony nem Hanauer püspök szavára figyeltek, hanem a lelkiismeretükre, és szót emeltek a zsidóüldözés ellen. Persze 1939 más, mint 1944. Mégis jó lenne tudatosítanunk, hogy a keresztényeknek – a klérusnak és a híveknek egyaránt – komoly felelősségük van abban, hogy szóvá tegyék azokat a társadalmi, politikai jelenségeket, amelyek az erkölccsel ellentétesek. Ez nem csak jog, hanem kötelesség is.

Ebből a kis hírből nem tudhatom, s ezért nem is mondhatok véleményt arról, hogy Hanauer püspök okosat, vagy rosszat mondott annak idején. Ha ugyanis a figyelmeztetése azoknak szólt, akik nyíltan vagy burkoltan helyeselték a zsidótörvényeket, akkor jogos volt a megszólalása. Ha azonban azokat akarta leinteni, akik kifogásolták a kormány intézkedéseit, akkor bizony utólag is elnézést kell kérnünk miatta. A püspök megszólalását tehát „balladai homály” fedi, nekünk azonban legyen örök tanulság, hogy „vétkesek közt cinkos, aki néma”.

Ma is tele vagyunk hamis eszmékkel: A halál kultúrája az élettel szemben. A nemi identitás összezavarása. A nemzeti mivolt eljelentéktelenítése. Ezek mind olyan területek, amelyek kapcsán világosan ki kell állnunk az igazság mellett.
Magyarország Tiszteletbeli Konzulátusa
Tiszteletbeli konzul Szentmihályi Gyula Fogadóórák, minden kedden 13.00 - 17.00 óráig 65 rue Ontario, Ouest, Montreal, QC. H2X 1Y8
Tel: 514-288-7378 Email: itt
HIVTALOS FORDÍTÓ
Érsek András
Ordre des traducteurs, terminologues et interpretes agréés du Québec , magyar, angol, francia, román
Tel: (514) 781-9768
Fax: (514) 626-0869
Email: itt
Családi Temetkezési Vállalkozó
693. Jean Talon O.
(Park Extention)
Montreal,  H3N 1N1
Tel: (514) 271-1212