Magyar Krónika
Nincs új a nap alatt
Magyar Krónika 2018. 05. 18. események Surján László
ESEMÉNYEK Tovább
GASZTRONÓMIASzoky konyhája
A STRUCCA strucc a legnagyobb madár. A magassága két méter, de ha emelvényre áll, még több. A strucc nyaka hosszú, vékony és kopasz, hasonlít a csúnya, sovány nők nyakához. A strucc szép fehér farktollait eleinte a saját farán, később azonban a nők fején hordja.
hirdetés
Klikk ide
Politikai kérdések nem valók a templomi szószékre. Ezzel a címmel jelent meg egy kis írás a Budapesti Hírlapban 1939. január 15-én. Érdekes, hogy egyes, az egyházakkal távolról sem rokonszenvező politikusok ezt a mondatot szajkózzák napjainkban is.
Hanauer A. István dr. váci megyéspüspök

A mondat voltaképp helyénvaló, és az is maradéktalanul igaz, ami a cikk végén olvasható: A pap mindig az egész hívőseregnek lelkipásztora.
Mielőtt tovább mennénk, ide másolom a nyúlfarknyi kis cikket: Hanauer A. István dr. váci megyéspüspök figyelmezteti papjait, hogy a szószéket csak az evangélium hirdetésére szabad használni. Nem szabad a szónoknak politikai kérdéseket a szószékre vinni, vagy ilyeneket a beszédbe beleszőni. Ilyen politikai kérdés mostanában az úgynevezett zsidókérdés, amelynek megoldását a kormányra és a politikusokra kell hagyni.

Ez legyen általában irányadó a pap egész nyilvános szereplésénél is, akinek figyelnie kell ugyan a politikai időjelző jelentéseit, de inkább csak azért, hogy a veszélyes hullámzajlásokat el tudja kerülni. A pap nem lehet sohasem a hívek valamelyik csoportjának, hanem mindig az egész hívőseregnek lelkipásztora és egyéniségét teljes egészében a lelkipásztorkodásnak tartozik szentelni.

Mi katolikusok büszkén szoktunk megemlékezni Márton Áronról, boldog Apor Vilmosról, akik bizony nem Hanauer püspök szavára figyeltek, hanem a lelkiismeretükre, és szót emeltek a zsidóüldözés ellen. Persze 1939 más, mint 1944. Mégis jó lenne tudatosítanunk, hogy a keresztényeknek – a klérusnak és a híveknek egyaránt – komoly felelősségük van abban, hogy szóvá tegyék azokat a társadalmi, politikai jelenségeket, amelyek az erkölccsel ellentétesek. Ez nem csak jog, hanem kötelesség is.

Ebből a kis hírből nem tudhatom, s ezért nem is mondhatok véleményt arról, hogy Hanauer püspök okosat, vagy rosszat mondott annak idején. Ha ugyanis a figyelmeztetése azoknak szólt, akik nyíltan vagy burkoltan helyeselték a zsidótörvényeket, akkor jogos volt a megszólalása. Ha azonban azokat akarta leinteni, akik kifogásolták a kormány intézkedéseit, akkor bizony utólag is elnézést kell kérnünk miatta. A püspök megszólalását tehát „balladai homály” fedi, nekünk azonban legyen örök tanulság, hogy „vétkesek közt cinkos, aki néma”.

Ma is tele vagyunk hamis eszmékkel: A halál kultúrája az élettel szemben. A nemi identitás összezavarása. A nemzeti mivolt eljelentéktelenítése. Ezek mind olyan területek, amelyek kapcsán világosan ki kell állnunk az igazság mellett.
Magyarország Tiszteletbeli Konzulátusa
Tiszteletbeli konzul Szentmihályi Gyula Fogadóórák, minden kedden 13.00 - 17.00 óráig 65 rue Ontario, Ouest, Montreal, QC. H2X 1Y8
Tel: 514-288-7378 Email: itt
HIVTALOS FORDÍTÓ
Érsek András
Ordre des traducteurs, terminologues et interpretes agréés du Québec , magyar, angol, francia, román
Tel: (514) 781-9768
Fax: (514) 626-0869
Email: itt
Családi Temetkezési Vállalkozó
693. Jean Talon O.
(Park Extention)
Montreal,  H3N 1N1
Tel: (514) 271-1212