Magyar Krónika
Váratlan utazás a múltba
Magyar Krónika 2018. 05. 18. események Bodor Miklós László
ESEMÉNYEK Tovább
GASZTRONÓMIASzoky konyhája
A ZSIRÁF A zsiráf a legmagasabb szárazföldi állat. Különösen azért magas, mert a nyaka rettentően hosszú. Hogyha a zsiráf gallért hordana, csak a puceráj annyiba kerülne neki, mint más állatnak a teljes ellátás fűtéssel és világítással.
hirdetés
Klikk ide

Nem tudhatom, másoknak mit jelent
Ez a mindenki által tőlünk elkívánt kis ország.
Nekem szülőhazám…

Társasággal menekültünk a forróság elől egy nyári napon a Kemencei strandra.
Már érkezésünk perceiben feltűnt a korábban érkezett vendégsereg, csapkodása, ingerült, hessegető mozdulatai.
Eleinte jól éreztem magamat.
Egy darabig gyérítettem a vérszopókat, végül beláttam, ellenük vívott harcom kilátástalan,  a felhőnyi tömkelegben támadó bögölyök elől elinaltam.
A csapat – főként a velünk lévő gyerekek szavazatai miatt - kitartott, szorgosan táplálva a vérszívó bagócsokat.
A faluból kiérve balra kanyarodtam, majd jobb kéz felől ákom-bákom betűkkel jelzett tábla jelezte az elpusztult Orzsány falu helyét, egyszersmind irányított az Ipoly felé.
Nem ismertem a folyónak ezt a szakaszát. Keskeny földút kanyargott kocsim alatt. Egy helyütt ki is kellett térnem egy szemközt jövő járműnek.
A kerítések mögött kicsiny hétvégi házak lapultak, virágokkal ékesített zsebkendőnyi telkeken.
Az ösvénnyé fogyott utacska harsogó zöld pázsitos rétben végződött.
Közvetlenül az Ipoly, a mindenütt más arcot mutató, ám mindenhol gyönyörű folyócska partjára kerültem.

A parton nem járt senki.
Egyedül voltam.
Leültem egy horgászállásra.
Az Ipoly szép csendesen ballagott évezredes útján a Duna felé.
Vártam, hogy mesélni kezdjen, ahogyan a tisztelettel hozzá térőknek szokott.

*
Orzsányi János úr köszvénye kiújult, ráadásul rossz hírt kapott.
Dávidréve vám birtokosának tiszttartója panasszal élt Karcsa fia Öszöd úr jobbágyai ellen.
Nevezettek lator módján megdúlták a majorságot. A tiszttartót megverték, annak feleségét meghurcolták, vasalt pénzes ládáját – melyben a vám díját tartotta – magukkal vitték, még a tiszttartó nyolc saját marháját is elhajtották.
A vám az Sági Konvent jövedelmét növeli. Az Egyház panasza pedig elhallatszik a király palotájáig.János úrnak, királyi emberként kötelessége, tiszte az ilyen esetek kivizsgálása, a tettesek törvénybe hívása, és megbüntetésének az úriszéknél segítenie.
Hívatta udvarnokát, és négy legényével együtt fegyveresen az orzók felkutatására küldte.
MAGYAR FŐKONZULÁTUS
Főkonzul Pritz Helga Katalin
Konzul Kovács-Szabó Timea
Cím: 1155 Metcalfe St., Suite 1504
(Sun Life Building)
Montreal, QC H3B 2V6
Telefon: 438-380-3107
E-mail: 
consulate.mte@mfa.gov.hu
Ügyfélfogadás 
2021. Szeptember 7-től 
Kedd: 9.00-12.00
Csütörtök: 13.00-16.00
Honlap cím: 2021.szeptember 7-től :
montreal.mfa.gov.hu

HIVTALOS FORDÍTÓ
Érsek András
Ordre des traducteurs, terminologues et interpretes agréés du Québec , magyar, angol, francia, román
Tel: (514) 781-9768
Fax: (514) 626-0869
Email: itt
Családi Temetkezési Vállalkozó
693. Jean Talon O.
(Park Extention)
Montreal,  H3N 1N1
Tel: (514) 271-1212