Magyar Krónika
Erdély eleste
Magyar Krónika 2018. 12. 10. eseményekSurján László
ESEMÉNYEK Tovább
GASZTRONÓMIASzoky konyhája
A KENGURUAz asszony, akinek egyelőre egy csöppet sem szilfidi alakja azt mutatja, hogy néhány hét múlva gyermeke születik, még korántsem fiahordó, már csak azért sem, mert hátha leánya születik majd.
hirdetés
Klikk ide
Pesti Hírlap 1918. nov. 26-ai száma közölte Ferdinánd király felhívását a hadsereghez:

Katonák!

A régvárt óra elérkezett. A szövetségesek átlépték a Dunát, ez az óra arra int, hogy mi is szövetségeseink oldalán fegyvert fogjunk. Harcra hívlak benneteket, hogy megvalósítsuk régi álmunkat, hogy az összes románok egyesítessenek, amiért 1916., 1917. évben annyi vitézséggel harcoltatok. A becsület mezején elesettek áldása fogja kísérni erőfeszítéseteket Szövetségeseink, a győztes franciák és angolok hittel és bizalommal tekintenek országunkra és harcosainkra, akik most segítségünkre (?) jönnek. Ismerik a mi Ojtozi, Marasti és Marasestinél vívott harcainkat. Mutassátok meg, hogy a várakozás ideje nem tudta meggyengíteni a román harcos karját. A mi bukovinai és erdélyi testvéreink hívnak az utolsó harcra, hogy vitézségitekkel hozzátok meg az idegen járom aluli szabadulást. A győzelem a miénk és a jövő biztosítani fogja az egész román nemzet békés és boldog életét. Ezért előre ősi vitézséggel. Az Isten velünk van!

Ferdinánd.

„A polgárokhoz intézett proklamáció – írja tovább a Pesti Hírlap - lényegében ugyanezeket mondja. Megbízható hírek vannak arról, hogy az egész román haderőnek mozgósítását vasárnap délben elrendelték. Hétfőn reggel (nov. 25-én) már nagyobb haderők jelentek meg a gyimesi szorosban.”

Azt, hogy Ferdinánd király részéről ez egy újabb szószegés, a bukaresti béke megszegése, már szinte szóra sem érdemes, mert Románia újkori története a megszegett egyezmények sorából áll. A királyi felhívás szövegében lévő kérdőjel oka talán fordítási hiba, a mondat mindenesetre nehezen értelmezhető, de ez a felhívás lényege szempontjából közömbös.

Erdély megtámadásának dátuma viszont fontos. Látnivalóan nincs összerendezve a december elsejei gyulafehérvári gyűlés és a november 24-ei mozgósítás, a 25-ei betörés. De az még lehet, hogy nagyon is összefüggenek. versenyeznek. Vagy Bukarest akart előzni, hogy ne az erdélyi románok csatlakozzanak hozzá, egyenrangú társként, vagy épp Maniuék akarták megelőzni Erdély okkupációját, hogy a nyilatkozatban követelt átmeneti autonómiát elérjék, hogy mint fejlettebb és gazdaságilag erősebb rész döntő szavuk lehessen az új Romániában. A mai hivatalos Románia mintha el akarná terelni a figyelmet erről a szószegő betörésről, és december elsejét ünnepli.

Árulkodó, hogy a király arra hivatkozik, hogy a szövetségeik átlépték a Dunát, azt a képzetet keltve, mintha 1918. novemberében Magyarország harcban állt volna. Pedig a fegyverek már elhallgattak, már elhangzott a végzetes ostobaság: „Nem akarok több katonát látni.” Ezekben a napokban a Károlyi kormány egyébként öt korosztályt behívott, a sajtó szerint a behívások rendben zajlottak – igaz ennek a mozgósításnak már semmi eredménye nem lett. Magyarország, megszállt országként, mint lázas nagy beteg, agonizált.

Magyarország Tiszteletbeli Konzulátusa
Tiszteletbeli konzul Szentmihályi Gyula Fogadóórák, minden kedden 13.00 - 17.00 óráig 65 rue Ontario, Ouest, Montreal, QC. H2X 1Y8
Tel: 514-288-7378 Email: itt
HIVTALOS FORDÍTÓ
Érsek András
Ordre des traducteurs, terminologues et interpretes agréés du Québec , magyar, angol, francia, román
Tel: (514) 781-9768
Fax: (514) 626-0869
Email: itt
Családi Temetkezési Vállalkozó
693. Jean Talon O.
(Park Extention)
Montreal,  H3N 1N1
Tel: (514) 271-1212