Magyar Krónika
Az európai egység vége felé haladunk
Magyar Krónika 2019. 08. 04. eseményekSurján László
ESEMÉNYEK Tovább
GASZTRONÓMIASzoky konyhája
A KENGURUAz asszony, akinek egyelőre egy csöppet sem szilfidi alakja azt mutatja, hogy néhány hét múlva gyermeke születik, még korántsem fiahordó, már csak azért sem, mert hátha leánya születik majd.
hirdetés
Klikk ide
Vlagyimir Putyin nemrégiben interjút adott a Financial Timesnak, amelyben eltemette a liberális eszmét, mondván, hogy nincs igényük rá az embereknek. Ez az ő véleménye, amelynek a helyes vagy téves volta azon múlik, hogy miként határozzuk meg a liberalizmus fogalmát.
A liberális szó gyakorta a demokrácia jelzőjeként szerepel, s a liberális demokráciát a mai világrend alapjának hirdetik. Hogy ebből az alapból hiányzik-e már a liberalizmus, arról lehetne vitatkozni, de ennél fontosabb kérdést is fel kell vetnünk. Van-e még demokrácia, amit az Európai Parlament az újjáalakulási folyamatban durván semmibe vett?

Azzal, hogy a vezető tisztségek, jelesül a bizottsági elnökségek odaítélésekor három jelöltet is politikai szempontok alapján kigolyóztak, a demokrácia értelmét tagadták meg. Az Európai Parlament eljárási szabályzata szerint a bizottságok összetételének tükröznie kell a parlament politikai összetételét. Ez értelem szerint vonatkozik a bizottságok vezetésére is. Magyarországon, ahol az ellenzék és az európai baloldal szerint diktatúra van, az Országgyűlés tizenöt állandó bizottságából ötnek ellenzéki az elnöke, ami pontosan a kétharmadnak megfelelő arány. Az alelnökök párthovatartozása szintén a választási eredményeket tükrözi.

Hasonló méltányosság az Európai Parlamentben is érvényesült mindeddig, sőt a jelölések szintjén idén is. A baloldali frakciók azonban fellázadtak, és a jelölés formális jóváhagyása helyett a mezőgazdasági és vidékfejlesztési bizottságban leszavazták a francia Maxette Pirbakast, az Identitás és Demokrácia (ID) frakció (idetartozik például az olasz Liga és a francia Nemzeti Tömörülés) jelöltjét. Szégyenszemre a néppárti Norbert Lins elfogadta a jelölést, és meg is választották.

Az alelnökök megválasztását elhalasztották. Hasonló botrány volt a foglalkoztatás és szociális ügyek bizottságánál is, ahol leszavazták az Európai Konzervatívok és Reformisták (ECR) frakciójához tartozó volt lengyel miniszterelnököt, Beata Szydlót. Ebben a testületben az összes vezető megválasztását elhalasztották. Leszavazták a Nemzeti Tömörülés képviselőjét, Gilles Lebretont is, akit a jogi ügyek bizottság elnöki tisztségére jelöltek.
A pozíciót végül Lucy Nethsingha brit liberális képviselő vitte el.

Tudjuk, a Fidesz jelöltjei ellen is tusakodtak, az öt alelnökjelölt közül kettőt mégis megválasztottak, a három másik esetben pedig elhalasztották a szavazást.

Az egész történet az Európai Parlament szégyene. A halasztások révén a parlament vezetésének most van ideje helyrehozni a hibát. Volt már erre példa, amikor egy közismerten katolikus jelöltet nem akartak megválasztani a női bizottság elnökének, de a lázongó baloldalt akkor sikerült észhez téríteni. Persze még Joseph Daul volt a néppárti frakció elnöke, aki nagyon harcosan lépett fel a néppárti jelölt, a szlovák Anna Záborská érdekében. Hogy Manfred Weber mit tud, az most kiderül, de nagy reményeim nincsenek.

Az Európai Parlament tehát letért a demokrácia útjáról és a véleménydiktatúrának nyitott teret. Érdemes a történeteket a liberalizmus oldaláról is vizsgálni. Úgy tűnik, nem azért halott a liberalizmus, mert a választóknak, ahogy Putyin véli, nincs rá igényük, hanem azért, mert a hívei megtagadták. Ha liberális lennék, tisztelném a másik ember véleményét és tolerálnám az enyémtől eltérő eszméket. Az Európai Parlamentben a magukat liberálisnak hirdetők a szocialistákkal és a zöldekkel karöltve nem fogadják el, hogy valakinek más a véleménye, mint nekik. Ez a liberalizmus valódi halála.

Érdekes a Politico hozzáállása. Ez a lényegében liberális orgánum nem ünnepel. Minden kommentár nélkül közli a történteket, és figyelmeztet a veszélyekre. Idézi Szájer Józsefet, aki a levezető elnök volt a jogi bizottság ülésén. Szájer emlékeztetett, hogy negyvenéves gyakorlatot sértenek meg a képviselők, aminek beláthatatlan következményei lehetnek. Az egyik bomba már most robbanhat: Ursula von der Leyen támogatása a szocialista és zöldfrakciókban finoman szólva mérsékelt. Ha a most megsértett frakciók nem szavazzák meg, korántsem biztos, hogy többséget kap. Ettől ugyan az unió még azonnal nem esik szét, de nevetséges lesz. A nevetségesség pedig politikai értelemben öl.

A liberális demokrácia Európában halálos sebet kapott. Az unió – két különböző szempont alapján – élesen megosztott. Az egyik pártszempontoktól független: a 2004 után taggá lett országok egyetlen vezető posztot nem kaptak, másodrendű európaiaknak tekinthetők. A másik szempont politikai: a magukat Európa-pártiaknak kikiáltók és az unió jelenlegi működését bírálók között húzódik. Az Európa- ellenes brexithívők egy harmadik csoportot alkotnának, bár az állítólagos Európa-pártiak szívesen összemossák őket a többiekkel. Egy belsőleg megosztott unió nem tud megfelelni a kor kihívásainak, mert a megosztottság döntésképtelenné teszi a szervezetet.

A baloldali pártok liberálisnak hazudott handabandázása és a régi tagállamok önzése az európai egység sírásója lehet.Megjelent a a Magyar Nemzet júléious 16-i számában
Magyarország Tiszteletbeli Konzulátusa
Tiszteletbeli konzul Szentmihályi Gyula Fogadóórák, minden kedden 13.00 - 17.00 óráig 65 rue Ontario, Ouest, Montreal, QC. H2X 1Y8
Tel: 514-288-7378 Email: itt
HIVTALOS FORDÍTÓ
Érsek András
Ordre des traducteurs, terminologues et interpretes agréés du Québec , magyar, angol, francia, román
Tel: (514) 781-9768
Fax: (514) 626-0869
Email: itt
Családi Temetkezési Vállalkozó
693. Jean Talon O.
(Park Extention)
Montreal,  H3N 1N1
Tel: (514) 271-1212