Magyar Krónika
Sátáni díjak
Magyar Krónika 2019. 10. 19. eseményekDippold Pál
ESEMÉNYEK Tovább
GASZTRONÓMIASzoky konyhája
A KENGURUAz asszony, akinek egyelőre egy csöppet sem szilfidi alakja azt mutatja, hogy néhány hét múlva gyermeke születik, még korántsem fiahordó, már csak azért sem, mert hátha leánya születik majd.
hirdetés
Klikk ide
Az ember élete nem más, mint választások sorozata. Ahogy a napokat hetek, hónapok és évek követik, úgy választ minden ember a jó és a rossz között.
Mielőtt belehuppannánk egyfajta bölcsességpocsolyába vagy közhelycsermelybe, próbáljuk meg távlatossá tenni ezt a gondolatot.

Az utóbbi néhány száz évben, az úgynevezett demokráciákban, a szó szorosan bizonyos politikai tevékenység jelentéséhez tapadt, ám ha megállunk az időben, és kapaszkodót keresünk, választ arra a kérdésre, hogy mit is keresünk itt, igen gyorsan a művészeteknél kötünk ki.

A művészet ugyanis nem más, mint annak megmutatása, mit és miként választhatnak azok az emberek, a többség, akik nem művészek. A jó és a rossz lehetőségeinek útmutatói műveikkel életsűrítmény-készítők. Életminta-diktátorok, akik az emberi életet a leghétköznapibb módon jellemző létformák alakítói.

A művészek is emberek. Esznek, isznak, alszanak, táncolnak, utaznak, iskolába járnak, megtanulják a világot, különböző szellemi-filozófiai tételek megismerőivé, hirdetőivé válnak.

Az emberiség történetében azonban soha nem volt olyan időszak, nem is lehetett volna, amikor mindenki, mindenkivel egyetértett. Igaz, a sokat emlegetett totális diktatúrák megkísérelték ennek ránk erőszakolását, ám ez többek között, a művészeknek köszönhetően nem sikerült. A művészek tehát mindannyian az emberi lét szabadságát, küldetésének kiteljesítését szolgálták? Nem.

Mielőtt az európai keresztény kultúra a felvilágosodásnak nevezett elsötétülés következtében pusztulni kezdett volna, még bátran mondhattuk azt, hogy a művészek és a művészet megmutatja az emberi élet értékeit, amelyek a jó választásához vezethetnek. A kétszáz évvel ezelőtti francia forradalom azonban ránk szabadította a sátáni álszabadság embereit is.

A haladó, a látszólag lázadó, ám valójában a pusztításban, a zűrzavarban tobzódó álművészeket is. Az azóta eltelt időszak aztán a hivatalos politika és az azt szolgáló művészet csúcspozícióiba emelte őket. Napjainkra így csilloghatnak hamis kincseikkel a dicsőségben azok a hivatásos kóklerek, akiket a pokoli módszerekkel beidomított tömegek dicsőítenek.

A történetek nélküli írók, a legkülönbözőbb perverziókat bemutató színészek és képzőművészek, és a macskazenét produkáló muzsikusok. A haladók, a modernek. Híres képviselőik a néhány jelentéktelen svédből álló Nobel-díj odaítélő bizottság irodalmi szekciója, amelynek  mostanában fő feladata a pusztító erők támogatása. Vagy valami divatos szélsőliberális hülyét tüntetnek ki, így az arra érdemesek, a jó választására ösztönző alkotók kimaradnak, vagy pedig mint idén, Peter Handke, amúgy teljesen megszolgált Nobel-díjával, rászabadítják a szerzőre az elsötétült felvilágosultak szellemi terrorosztagait. Handke jó író és hiteles lázadó.

Erre példa polgárpukkasztó némajátéka, amiben száz percen keresztül egyetlen szó nélkül sétálnak át a színpadon a szereplők, négyszázötvenen, hol pucéran, hol jelmezben. Nem más ez, mint a nihil paródiája? Handke díja kapcsán a liberális toleránsok azonnal támadásba lendültek, élükön a hazáját és vallását eláruló Salman Rushdie-val. Handke fő bűne az, hogy támogatta Jugoszláviát, a szerbeket.

A korlátozatlan szabadságok rendszereiben ez bűn? Mit mondjunk akkor a kommunista költőről, Pablo Nerudáról, akit a szovjet birodalom minden gyarmat­országában kötelesek voltunk egekig magasztalni, egészen a Nobel-díjig.

Handke amúgy nemrég az irodalmi Nobel-díj eltörlését szorgalmazta, mondván, az az ócska irodalmat kanonizálja.

Érdekes lesz figyelni, vajon a jót vagy a rosszat választja maradék éveiben a szlovén–osztrák író.
Magyarország Tiszteletbeli Konzulátusa
Tiszteletbeli konzul Szentmihályi Gyula Fogadóórák, minden kedden 13.00 - 17.00 óráig 65 rue Ontario, Ouest, Montreal, QC. H2X 1Y8
Tel: 514-288-7378 Email: itt
HIVTALOS FORDÍTÓ
Érsek András
Ordre des traducteurs, terminologues et interpretes agréés du Québec , magyar, angol, francia, román
Tel: (514) 781-9768
Fax: (514) 626-0869
Email: itt
Családi Temetkezési Vállalkozó
693. Jean Talon O.
(Park Extention)
Montreal,  H3N 1N1
Tel: (514) 271-1212