Magyar Krónika
Szent Margit kortársainak világképe
Magyar Krónika 2020. 02. 02. eseményekHalmágyi Miklós
ESEMÉNYEK Tovább
GASZTRONÓMIASzoky konyhája
A KENGURUAz asszony, akinek egyelőre egy csöppet sem szilfidi alakja azt mutatja, hogy néhány hét múlva gyermeke születik, még korántsem fiahordó, már csak azért sem, mert hátha leánya születik majd.
hirdetés
Klikk ide
Árpád-házi Szent Margit, IV. Béla leánya 1270 januárjában halt meg a Nyulak szigetén.
A 750 esztendeje domonkos rendi apácaként elhunyt királylány unokaöccse, IV. László igyekezett keresztülvitetni nagynénje szentté avatását. 1276-ban a pápa követeket küldött Magyarországra, akik tanúkat hallgattak meg Margit életéről és a közbenjárására történt csodákról. Az ország különböző részeiből érkeztek emberek, hogy beszámoljanak az imameghallgatásokról.

A vallomások alapján készült szentté avatási jegyzőkönyv értékes forrása a középkori kultúrtörténetünknek, olyan kérdésekre találhatunk adalékokat, mint hogy mit tudtak az emberek önmaguk vagy gyermekük életkoráról, miként vélekedtek vagyoni helyzetükről, hogyan viszonyultak gyerekeikhez.

Tudod-e, hány éves vagy?

Izgalmas kérdés, hogy mit tudott a középkor embere saját életkoráról.
A tanúktól rendszerint megkérdezték: hány éves az illető? Erre a kérdésre sokan ezt válaszolták rá: Nem tudom. Mégis volt, aki körülírta: Amikor a tatárok betörtek e földre, hatesztendős voltam. Venis, Leopardus felesége ezt vallotta: Nem tudom, de amikor a tatárok betörtek, akkor voltam hároméves, anyám így mesélte. Verestó papja a következőt mondta az életkoráról: Gyermek voltam, midőn a tatárok betörtek e földre, és négy éve vagyok pap. Barnabás fia, Dyan így becsülte meg életkorát: Már éltem, midőn a tatárok betörtek erre a földre.Budahévízi András így adja meg korát: Nem tudom, de a tatárok bejövetele előtt még fiatal voltam. Az 1241–1242-ben zajló tatárjárás jelentette tehát azt a traumát, amelyhez az emberek az életkorukat viszonyítani tudták.

Akad, persze, kevésbé hihető életkorbecslés is. Irichbeli Miklós így vallott koráról: Úgy gondolom, száz is megvagyok. Másnál ezt olvassuk: "Nem tudom, de idős vagyok.Erre azt mondhatjuk: mindenki annyi idős, amennyinek érzi magát.

A teljes cikk a Múlt-kor történelmi magazin 2019. tél számában olvasható.
Magyarország Tiszteletbeli Konzulátusa
Tiszteletbeli konzul Szentmihályi Gyula Fogadóórák, minden kedden 13.00 - 17.00 óráig 65 rue Ontario, Ouest, Montreal, QC. H2X 1Y8
Tel: 514-288-7378 Email: itt
HIVTALOS FORDÍTÓ
Érsek András
Ordre des traducteurs, terminologues et interpretes agréés du Québec , magyar, angol, francia, román
Tel: (514) 781-9768
Fax: (514) 626-0869
Email: itt
Családi Temetkezési Vállalkozó
693. Jean Talon O.
(Park Extention)
Montreal,  H3N 1N1
Tel: (514) 271-1212