Magyar Krónika
Tiltott kastélyok
Magyar Krónika 2020. 05. 19. eseményekMajor Anita – Margittai Gábor
ESEMÉNYEK Tovább
GASZTRONÓMIASzoky konyhája
A TEVEA teve a sivatag hajója. Ebből következik, hogy a sivatag a teve tengere, sőt, hogy a hajó a tenger tevéje. A teve igen egyszerűen és olcsón táplálkozik, beéri bogáncskóróval is - sok finnyás ember példát vehetne tőle.
hirdetés
Klikk ide
A gernyeszegi Telekiek
A gernyeszegi Teleki-kastély nem "csupán" a magyar művelődéstörténet kiemelt helyszíne, de a XXI. századi erdélyi főnemesi restitúciós kálvária fontos állomása is. A csaknem fél évezredig Teleki-tulajdonban lévő Gernyeszeg szülőhelye volt többek között a marosvásárhelyi Teleki Tékát megalapító Teleki Sámuel grófnak, de itt született a tragikus sorsú miniszterelnök, Bethlen István is.
A hasonlóképp hányatott sorsú Teleki család 1949 után végigjárta az erdélyi nemesség, hagyományőrző polgárság és a földjéhez ragaszkodó parasztság keserves útját: Teleki Mihályt, a kastély utolsó urát arra kényszerítették, hogy a Duna-delta lágerében letöltött "büntetése" után döghúst fuvarozzon egy rókatelepre; a sáromberki kastélyban élő családtagok a Teleki Téka szűkös folyosóján voltak kénytelen élni évekig; és Teleki Gemma grófnő abból tartotta fenn magát, hogy Marosvásárhely belvárosában virágot és zöldséget árult a kapualjakban.

Gernyeszeg kastélya állami feladatkört kapott: volt gyermekotthon és tüdőszanatórium, így nem érte olyan mérvű pusztítás, mint az erdélyi kastélyok többségét. Nemrégiben a Belgiumból részben hazatelepülő Teleki Kálmán és családja igényelte vissza az épületet, hogy napjainkban nagy erőfeszítéseket téve igyekezzenek visszaadni annak régi pompáját és funkcióját.

A fogyatkozó magyarságú településeken, különösen az ellenséges szemléletű régiókban – amilyen a románok számára (is) stratégiai fontosságú Maros megye – a magyar múlt fizikai és szellemi központjai, a kastélyok nagyobb veszélyben vannak, mint a tömbmagyarság "szállásterületein". A gernyeszegi Teleki-kastély visszakerült ugyan a Teleki család kezére, de önfenntartó feladatkörének megtalálása még várat magára. Hiszen a XIX. században éppen a Telekiek által megfogalmazott elv, mely szerint egy négyzetméternyi kastélyt egy hold birtok tart el, a román joggyakorlatban fordított módon nyilvánul meg: a kastélyhoz nem adják vissza a fenntartáshoz szükséges birtokokat, így bizonytalanítva el Erdély-szerte a jogos tulajdonosokat, örökösöket…
Magyarország Tiszteletbeli Konzulátusa
Tiszteletbeli konzul Szentmihályi Gyula Fogadóórák, minden kedden 13.00 - 17.00 óráig 65 rue Ontario, Ouest, Montreal, QC. H2X 1Y8
Tel: 514-288-7378 Email: itt
HIVTALOS FORDÍTÓ
Érsek András
Ordre des traducteurs, terminologues et interpretes agréés du Québec , magyar, angol, francia, román
Tel: (514) 781-9768
Fax: (514) 626-0869
Email: itt
Családi Temetkezési Vállalkozó
693. Jean Talon O.
(Park Extention)
Montreal,  H3N 1N1
Tel: (514) 271-1212