Magyar Krónika
Egyedüli értékmérő, a becsület
Magyar Krónika 2020. 07. 28. gondolatokDr. Varga Tibor
ESEMÉNYEK Tovább
GASZTRONÓMIASzoky konyhája
A BOGÁRA bogár a földön mászik. De akár mászik, akár nem, mindenesetre három fő részből áll, úgymint: a fej, a tor és a potroh. Szervezetileg tehát sokkal fejlettebb, mint az ember, amelynek csak egy fő része van, úgymint: a has. Némely embernek a hasa helyett szintén potroha van.
hirdetés
Klikk ide
A fosztogatás a középkori felfogásban ellenkezett a nemesek és a köznép felfogásával, mert a Szent Korona törvényei alapján a föld elidegeníthetetlen érték volt.
Az úgynevezett "honor" nemcsak tisztség volt, hanem egyben a tisztséggel  együtt járó, a tisztségviselőknek teljes haszonélvezetre átadott birtok is.
A honor  birtokosai tehát nem egyszerűen tisztségviselők, hanem a Szent Korona területi  megjelenéséből "szolgálati birtokkal" rendelkező nemesek is voltak.

A birtok csak hivatalhoz járult, melyet az uralkodó tetszése szerinti időre átruház hívére. Ebben a jogi struktúrában a honor gyanánt adott birtok azáltal különbözött az örökadománytól, hogy nem "örökjogon" adományozták, hanem a hivatal visszavonásakor megszűnik . Ugyan a honorok a XV. századra átalakultak "örökjogú" birtokká, azonban az elnevezésük és intézményük rendszere sokat elárul eleink gondolkodásából.
A latin "honor" szó ugyanis a magyar nyelvben két szótő származékaival adható vissza: az egyik a "tiszt" és a belőle képzett "tisztesség" és "tisztelet" szócsoport a másik a "becsület" és "megbecsülés" kifejezés-együttes. Ez utóbbi nyilvánvaló etimológiai kapcsolatban áll az "érték" értelemben fennmaradt "becsű" "becsérték" szavainkkal.Úgy látszik tehát, hogy a magyar hagyományban a "becsület" határozta meg a tisztségek szerzésének lehetőségét. Arra nézve, hogy ez valóban így volt, Szilády Áron nyomán éppen Engel Pál szolgáltat bizonyítékot, ugyanis 1450 táján egy magyarországi tudós pap egy latin nyelvű kódexet olvasgatott, amelyben egy társa vasárnapi szentbeszédeket gyűjtött össze. A kódex olvasója az egyes beszédek mellé magyarnyelvű magyarázatokat fűzött.

Bennünket az a bejegyzés érdekel, amit ahhoz a beszédhez fűztek, melynek ismeretlen szerzője azokról az adományokról elmélkedik, amelyeket az ember Istentől nyer: Minden javunkat, az erőt, a szépséget, az egészséget, látásunkat, hallásunkat és minden egyéb érzékelő képességünket, de kezünket és lábunkat is, temporáliaként bírjuk, mert az Úrtól hűbérbe kaptuk őket. Mivel Magyarországon jószerivel ismeretlen volt a "feudum=hűbér" fogalma, a  jegyzetkészítő jónak látta a "feudum" szó mellé magyarul odaírni : bwchwbe, azaz "becsübe" Ebből a körülményből ismét csak az következik, hogy a Szent Korona királyságában valóban ismeretlen volt a hűbéri rendszer, mely ember és ember közti kiszolgáltatottságon alapul, másrészt arra is utal a szóhasználat, hogy a "honor"-i szervezet alapja és értékmérője a becsület volt.
Magyarország Tiszteletbeli Konzulátusa
Tiszteletbeli konzul Szentmihályi Gyula Fogadóórák, minden kedden 13.00 - 17.00 óráig 65 rue Ontario, Ouest, Montreal, QC. H2X 1Y8
Tel: 514-288-7378 Email: itt
HIVTALOS FORDÍTÓ
Érsek András
Ordre des traducteurs, terminologues et interpretes agréés du Québec , magyar, angol, francia, román
Tel: (514) 781-9768
Fax: (514) 626-0869
Email: itt
Családi Temetkezési Vállalkozó
693. Jean Talon O.
(Park Extention)
Montreal,  H3N 1N1
Tel: (514) 271-1212