Magyar Krónika
A posztkommunista kommunizmus
Magyar Krónika 2021. 11. 14. gondolatokSurján László
ESEMÉNYEK Tovább
GASZTRONÓMIASzoky konyhája
A FÓKA A fóka a vízben úszik. Persze nem minden vízben található, hanem a földgömb sarkai körül, a jeges tengerekben; ott is úgy, hogy aki keresi, az beugrik a vízbe, lebukik, és addig tapogatódzik, amíg meg nem leli.
hirdetés
Klikk ide
Az emberiséggel együtt élo fertozo betegségek megakadályozása, gyógyítása állandó, mindennapi igényként jelentkezett és jelentkezik a történelem során.
A mi úgynevezett marxista, valójában sztálinista történetírásunk azért nem szerette a „mi lett volna, ha…kérdés felvetését, mert az a jelennel való elégedetlenséget és a jövő útjainak fürkészését is jelentette. És hogy miként, arra a gyulafehérvári püspökséget alapító Szent István értékelése is példa. Elekes Lajos az 1960-as években arról értekezett, hogy István hittérítő tevékenysége biztosította népünk a fennmaradását, mire Molnár Erik kioktatta, hogy a termelőerők fejlődése az első, a kommunizmus korszakában a népek végül is egybe fognak olvadni, a haza pedig hamis tudatforma.Miskolczy Ambrus: Gyulafehérvár (Rubicon 2021/10-11)

Ma két olyan irány is létezik, amelyek a népek egybeolvadása felé mutatnak. Az egyik az Európai Unió szövetségi állammá alakításának terve, ami a nemzeti szuverenitás fokozatos elvonásával jár, a másik a bevándorlásnak, - akár az illegális bevándorlásnak is - szinte alanyi jogként kezelése. Mindkettő a baloldali pártok programja.

Amíg a szovjet szuronyok jelenlétének tudatában éltünk, nem volt nehéz ezeket az eszméket terjeszteni, bár néhány gátlástalan, hataloméhes karrieristán kívül aligha hittek sokan a molnárerikek kioktatásának. Nyugaton (még) nem áll rendelkezésre erőszak az eszme terjesztésére, következésképp a folyamat lassú. De lassú víz partot mos, ez a leplezett, kis lépésekre tagolt nyomulás eredményesebb, a nemzet jövője szempontjából veszedelmesebb.

Hogy a világforradalom hívei miért harcolnak a nemzet fogalma ellen, azt a német nemzeti felsőbbrendűség Hitlerhez köthető botrányos rémtetteinek az ellenhatásaként értékeltem. De alighanem tévesen, mert ezek az elemek már korábban is jelen voltak a baloldali gondolkodásban, és ma is itt vannak. A szovjet rubelen 1919-ben az oroszon kívül még hat nyelven olvasható volt a Kommunista Kiáltvány zárómondata: Világ proletárjai, egyesüljetek.

De nem egyesültek. A jelszót végül a pénzről is levették. Bár a mozgalmi jelleget már elvetették, ma is egy nemzet nélküli világ felé haladnak, igaz lassan, okosan… A kommunizmus nem vész el, csak átalakul.
MAGYAR FŐKONZULÁTUS
Főkonzul Pritz Helga Katalin
Konzul Kovács-Szabó Timea
Cím: 1155 Metcalfe St., Suite 1504
(Sun Life Building)
Montreal, QC H3B 2V6
Telefon: 438-380-3107
E-mail: 
consulate.mte@mfa.gov.hu
Ügyfélfogadás 
2021. Szeptember 7-től 
Kedd: 9.00-12.00
Csütörtök: 13.00-16.00
Honlap cím: 2021.szeptember 7-től :
montreal.mfa.gov.hu

HIVTALOS FORDÍTÓ
Érsek András
Ordre des traducteurs, terminologues et interpretes agréés du Québec , magyar, angol, francia, román
Tel: (514) 781-9768
Fax: (514) 626-0869
Email: itt
Családi Temetkezési Vállalkozó
693. Jean Talon O.
(Park Extention)
Montreal,  H3N 1N1
Tel: (514) 271-1212