Magyar Krónika
A történelemformáló védőoltások históriája 
Magyar Krónika 2021. 05. 31. gondolatok
ESEMÉNYEK Tovább
GASZTRONÓMIASzoky konyhája
A FÓKA A fóka a vízben úszik. Persze nem minden vízben található, hanem a földgömb sarkai körül, a jeges tengerekben; ott is úgy, hogy aki keresi, az beugrik a vízbe, lebukik, és addig tapogatódzik, amíg meg nem leli.
hirdetés
Klikk ide
Az emberiséggel együtt élő fertőző betegségek megakadályozása, gyógyítása állandó, mindennapi igényként jelentkezett és jelentkezik a történelem során.
Az oltószerek feltalálásában nemcsak tudományos, hanem komoly társadalmi, politikai tényezők is szerepet játszottak. Ugyanakkor a nagyszerű tudósok kitartó, elkötelezett munkáját szakmai féltékenység, gáncsoskodás is övezte, hiszen nemcsak a betegségek ellen, de az elsőségért és/vagy a reménybeli Nobel-díjért is folyt a küzdelem.

Az ősidőktől kezdve folyamatosan észleltek olyan sajátosságokat, amelyek csak egy-egy megbetegedésre voltak jellemzők. Így már az ókorban különbséget tudtak tenni a lepra (bélpoklosság), a fekete himlő (döghalál, dögvész), a pestis, tuberkulózis (gümőkor, görvély), a későbbi időkben a tífusz (hagymáz), a febris miliaris (mérges dögletesség), az anthrax (lépfene, pokolvar), a diftéria (torokgyík) és a malária (váltóláz) jellegzetes tünetei között.

Negyven nap karantén

A járványokkal szemben az izolálás volt a legjobb módszer. A megfertőződött és azt terjesztő embereket kezdetben a város falain kívülre utasították, lakhelyeiket a használati tárgyaikkal együtt felégették, az elhunytak testét szintúgy, vagy közös sírba mésszel leöntve temették el. Később azokat, akik gyanús tüneteket produkáltak, elzárták a közösségtől.

A karantén negyvennapos elkülönítést jelentett mind az emberekre, mind az állatokra egyaránt. Ennyi idő alatt kialakulhatott a feltételezett betegség anélkül, hogy a többi embert vagy állatot megfertőzné. Gyakran egész városokat zártak le, hogy megállítsák a fertőzés terjedését.

A középkorban az ember és környezete igen elhanyagolt, piszkos volt. Az ókori nagy fürdőkultúrák, a vízvezetékek, a szennyvízelvezetés, a vízöblítésű illemhelyek mind feledésbe merültek.

Az egyházi szellemnek megfelelően csak a lélek megtisztulásával foglalkoztak, a test már önmagában is bűnt feltételezett, a betegségeket pedig valamilyen bűn következményének tartották. Nem véletlenül alakultak ki a hatalmas járványok, mint például az 1347–1348-as pandémiás pestis, amelynek következtében Európa lakossága egyharmaddal lecsökkent.
MAGYAR FŐKONZULÁTUS
Főkonzul Pritz Helga Katalin
Konzul Kovács-Szabó Timea
Cím: 1155 Metcalfe St., Suite 1504
(Sun Life Building)
Montreal, QC H3B 2V6
Telefon: 438-380-3107
E-mail: 
consulate.mte@mfa.gov.hu
Ügyfélfogadás 
2021. Szeptember 7-től 
Kedd: 9.00-12.00
Csütörtök: 13.00-16.00
Honlap cím: 2021.szeptember 7-től :
montreal.mfa.gov.hu

HIVTALOS FORDÍTÓ
Érsek András
Ordre des traducteurs, terminologues et interpretes agréés du Québec , magyar, angol, francia, román
Tel: (514) 781-9768
Fax: (514) 626-0869
Email: itt
Családi Temetkezési Vállalkozó
693. Jean Talon O.
(Park Extention)
Montreal,  H3N 1N1
Tel: (514) 271-1212