A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 

In memoriam Dr.Vámos István

Magyar Krónika, március 21.
Bencsics Klára
Montreál

Az elmúlt hetekben búcsúztatta a montreali magyarság egyik kedves honfitársát: Dr. Vámos Istvánt, aki március 2.-án, szerető felesége és barátai körében elhunyt. Kacskaringós életútja eredményes és változatos volt. Budapesten 1907-ben született.

1936-ban a budapesti ügyvédi kamara tagja lett. 1938-ban kötöttek házassságot Komlós Katóval, akivel küzdelmes 42 évet élt le annak 1980-ban bekövetkezett haláláig. Budapesten ügyvédi működését 1948 végéig folytatta, mikor is elhagyta Magyarországot.

Emigrációjának első állomása Párizs volt, itt az Alliance Francaise-nél nyelvet tanult, és az Académie d’Armes de France-nál vívómesteri diplomát szerzett. 1950-ben érkezett Kanadába. Mivel gimnazista korától sportérdeklődése az evezés és a vívás volt, Kanadában elvetette az ügyvédséghez való visszatérés gondolatát, hivatásos vívómester lett. Mégpedig az első diplomás mester, aki itt letelepedett.

1952-ben alapította meg a montreali Fencing Club-ot, amely még ma is működik. A klub fénykorában a taglétszám meghaladta a százat is, számos nemzeti és tartományi bajnokot nevelt. 1973-ban alapította meg a Canadian Fencing Academy-t, ennek öt éven át elnöke volt, majd tiszteletbeli tagja. Társalapítója a quebeci Öttusa Szövetségnek és a montreali olimpiai játékokon a vívásnak technikai vezetője volt.

Ötévi özvegység után feleségül vette Frank Ibolyát, akit még otthonról ismert.
A kanadai sportvilágban elismert neve volt és ezt az elismerést nyilvánította ki a montreali magyar Főkonzulátus 2001-ben, egy baráti fogadás alkalmával, amikor elismerő ajándékkal méltányolta munkásságát.

Rövid életrajzában élete főeredményeit soroltuk itt fel, de Dr. Vámos Istvánt nem csak ez jellemezte. Mélyen gondolkodó egyéniségét mi sem jellemzi jobban, mint 1988-ban megjelent könyve, a „Naked mind” angolnyelvű epigrammák, azaz mindennapi gondolatok gyűjteménye. Eme gondolatok, minden gondolkodó embernek felmerülnek élete folyamán, de ő leírta, elegáns, tömör mondatokban.

1993-ban megjelent háromnyelvű antológiánkban is a: Mozaik, Mosaic, Mosaique-ban, leközöltünk részleteket a könyvből. Reneszánsz embernek ismerték meg barátai, kikkel römizni is szeretett, így két héttel halála előtt is játszott még. A filozófia, költészet kedvenc témája volt.
Utolsó éveiben számtalan verset irt, melyekben filozófiája megnyilvánult. Csak a „fióknak” írta verseit, amíg jó barátja Kerekes Sándor kezdeményezésére, 2000-ben „Ecce Homo” címen adta ki verseit, szép kék bársony kötésben. A könyv előszavának néhány sora:

„A verseket elsoősorban Múzsámnak, feleségemnek írtam, majd barátoknak, rokonoknak, akik még értékelik e műfajt. De lehet, hogy tudat alatt főleg önmagamnak, hogy értelmet adjanak életemnek az emberi kor végső határán.

Hálás vagyok a sorsnak, hogy gyengülő testben—verseim tanúsága szerint—még elég szellemi erőt hagyott.”...

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © 2000 Magyar Krónika Rt