A Magyarok Világkapcsolata
 
f ó r u m               Keresés a Krónikán 
      
 
the hungarian world connection 


 ROVATOK
 Mozaik
 Zsebsite
 Dömötor Ödön
 Táltos Ákos


 FÓRUMOK
 Hozzászólás

Idõskora ajándéka: az internet
Csapó Ida
http://www.minok.hu

május 27.

Egy újságcikkben feltûnik egy építész neve: Calatrava. Szép, dallamos név, jól hangzik. Valószínûleg calatrava.com lehet a címe az interneten. Igen, már jön is a képernyõn a weboldal. A nagyszerû honlap csaknem egész esti kellemes idõtöltéssé válik Klára asszony nagy örömére - egy éve még nem ismerte az internetet, azonban ma már rutinos e-mailezõ és szörfözõ az információs szupersztrádán.
Ruby Vilmosné 71 éves. Úgy véli, hogy kora alapján ma Magyarországon statisztikailag a nem aktívak, biológiailag az idõsek, társadalmilag a beszûkült érdeklõdési körû, romantikus filmeket és szappanoperákat kedvelõ nõk csoportjába sorolják. Ha valaki venné a fáradságot, és tovább árnyalná a képet, akkor megállapíthatná, hogy szûkebb családi körében nemcsak feleség, anya, nagyanya, hanem unokáinak internetpartnere is. Amikor ez kiderül, az emberek általában csodálkoznak, ám Ruby Vilmosné ezt némi értetlenséggel nyugtázza. "Én ugyanis egyáltalán nem tartom különlegesnek, hogy valaki hetvenen túl még képes értelmes dolgokkal is foglalkozni, ahelyett, hogy az lenne a fõ témája, naponta tizenkettõ vagy harminchat szem gyógyszert kell-e bevennie" - mondja. Pedig a rendszeresen internetezõ nõk is úgy látják, hogy a férfiakkal szemben a hatvan feletti, "hetvenkedõ" korosztály fehér holló a nethasználó nõk körében. "Nagyon szeretem a családomat, és igyekszem ellátni minden ezzel összefüggõ feladatomat, de tény, hogy mindennap alig várom, hogy bekapcsolhassam a számítógépet. Miért is tagadjam."
Elõször õ is félt
Ruby Vilmosné közgazdasági egyetemet végezett, és nyugdíjazásáig egyetlen munkahelyen dolgozott. 65 évesen egy tárgyalási jegyzõkönyvet kellett elkészítenie - írógép helyett szövegszerkesztõvel. Fel sem tételezték róla, és kellemetlen is lett volna bevallania, hogy életében nem használta még. Végül egy munkatársa segítségével megoldotta a feladatot, és Budapestrõl hazafelé, Szegedre utazva érdeklõdésére lelkes elõadásban volt része a számítástechnikáról. Szinte egyetlen szót sem értett belõle, és ez bosszantotta: úgy érezte, kimaradt az életébõl valami nagyszerõ dolog. Hazaérve ismerkedni kezdett a misztikusnak tûnõ számítógéppel. "Elõször én is féltem tõle... Attól, hogy elrontom, hogy helyrehozhatatlan kárt teszek a programokban, elvesznek az adatok miattam, de egyre bátrabban nyúltam hozzá." A programok alapvetõ kezelését leginkább a könyvekbõl tanulta meg, és mindig nagyon örült az újabb felfedezéseknek. Lelkesedése egészen addig a vágyig fokozódott, hogy neki is lehessen saját komputere. "Környezetem jóindulatú lekezeléssel figyelte érdeklõdésemet, és azzal, hogy úgyis csak szövegszerkesztõt fogok használni, hozzásegített egy használt számítógéphez." A gép 20 megabájtos winchesterrel rendelkezett. Volt rajta Word, Excel és két kártyajáték. Ettõl kezdve az olvasás helyébe is jórészt a számítógép lépett. A 20 megabájt hamar megtelt, így hát fejleszttette, lecseréltette a masina szükséges alkatrészeit, majd a gépet is.
Excelben én vagyok a jobb
A webnek elég sokáig ellenállt. Gyõzködte magát, hogy az õkorában nem szokás internetezni, nevetséges lesz, mit szólnak az ismerõsei... Miért kapcsolódott mégis a netre? Családja természetesnek vette az érdeklõdését, és ez számított. Szolgáltatói díjcsomagja havi harminchat órás használatot tesz lehetõvé számára, s ezt ki is használja.
"Fõ internetpartnerem a nagyobbik fiúunokám. Vele igen sokszor folytatunk tapasztalatcserét a számítógép és programjai kezelésérõl. Ezekben a témákban és a gyorsaságban nem tudom utolérni, sõt néha követni is alig, de Wordben, Excelben én vagyok a jobb."
Ruby Vilmosné az internet levelezõprogramjai közül többet kipróbált. "Ma az IncrediMailt használom. Segítségével a távolabbi városban élõ unokáim mindennapjaiban akkor is részt veszek, amikor nem vagyok velük. Egy este öt-hat levelet váltunk, és hiányzik, ha ez kimarad."
Való világbeli kapcsolatait így jellemzi: "Inkább nõbarátaim, mint barátnõim vannak. Nemcsak korombeliek, hanem fiatalabbak, egy részük régebbi munkatársi kapcsolat. Ha nem vagyok szerény, akkor azt mondom, hogy olyanok, akiknek a karrierje megalapozásánál én is bábáskodtam. A közismert anyagi korlátok miatt eddig telefonbeszélgetéseink idõszakosak, a témákhoz képest rövidek voltak. Most áttértünk az internetre, és ezek a kapcsolatok teljesen megújultak."
Virtuális múzeumok
Az internet kínálta tematikus lehetõségek, például a virtuális múzeumok látogatása egészen elvarázsolta Ruby Vilmosnét. "Hol máshol tudnék olyan kérést elõadni, mint az interneten, hogy például nézegetni szeretném egy csokorban Van Gogh portréképeit, legyenek azok a világ bármely múzeumában? Erre azonnal lehetõségem nyílik, csak be kell pötyögnöm valamelyik virtuális múzeumot a keresõbe. Az elsõ idõkben én is habzsoltam az információkat, és igyekeztem egy este minél több lapot meglátogatni, minél több hírt, cikket elolvasni. Rájöttem azonban, hogy ezek nagy részét másnapra elfelejtem, ugyanúgy, mint azt, hogy hová tettem a szemüvegemet vagy a kulcsomat. Az internet számomra elsõsorban a lehetõségek óriási tárházát jelenti. Azt, hogy bármilyen kérdésre választ kaphatok, személytelensége pedig megóv a kényszerû kitárulkozástól, ugyanakkor kapcsolatokat kínál, elszigeteltséget szüntet meg, gátlásokat old fel. Koromnál fogva nem lehet célkitûzésem, hogy az internetet pályaépítéshez, hosszú távú célok megalapozásához vagy eléréséhez hívjam segítségül, ezért azokat a lehetõségeit használom ki, amelyek a mindennapjaimat teszik értelmesebbé, szórakoztatóbbá vagy a kapcsolataimat tartalmasabbá. Nem elég ez hetvenen felül?"
Jobb késõn, mint soha
Példaként még a folyóiratok olvasását említi, és azt, hogy az internetet használja mint útvonaltervezõt és idõjárás-elõrejelzõt. A gyógyszerárak emelkedésérõl elõbb értesült a netrõl, mint a rádióból, a lapokból. Az online bankszolgáltatások igénybevétele már csak a szakmai múltja miatt is természetes. De más személyes példái is akadnak. "Amerikai ismerõsünk New Yorkban lakik. A net térképgyûjteményében találtam egy várostérképet, amelyet fokozatosan kinagyítva az ismert lakcím alapján megállapítottuk lakása fekvését, és megnyugodtunk, hogy nem érintette a szeptember 11-i terrortámadás."
nem pályázott, a közelmúltban azonban a Minok, a Magyar Internetezo Nok Egyesülete (www.minok.hu) egyik díjazottja lett. Erre a beszélgetésre is nehezen vállalkozott. "Az unokám nagyon találó véleménye szerint az én felhajtás nélküli életembe nem illik az interjú. Azért egyeztem bele mégis, mert mindennap tapasztalom, hogy a mi mai Magyarországunkon annyi felesleges szócséplés, mondanivaló nélküli beszéd és annyi idorabló, parttalan vitatkozás történik - hátha rájön valaki, hogy ezeknél mennyivel értelmesebb dolog internetezni! A számítástechnika és az internet adja idoskorom váratlan örömét, ajándékát, a csodát, az ámulatot, a felfedezés élményét. És sajnálatot érzek azok iránt, akik még nem részesei ennek, de példám üzenet is számukra: jobb késon, mint soha."

ennyi
Impresszum | Hirdetési árak | © 2000 Magyar Krónika Rt