A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 

Könyvismertető

Magyar Krónika, február 15.

Magyar településtár

A Kárpát-medence összes települését részletesen fölsorolja, Szlovákiában, Kárpátalján, Erdélyben, Délvidéken és Burgenlandban csakúgy, mint Magyarországon. A könyv legnagyobb értéke, hogy minden határon túli településnek, melynek van - vagy volt a XIX.-XX. században - magyar neve, a könyv mindenütt föltünteti a magyar neveket. Így bárki számára hozzáférhetőek a településnevek magyarul is. Fontos lehet ez mindazok számára, akik tudják, honnan származik a családjuk, de azt már a mai térképeken nem találják.

Ugyanakkor a települések nagyrészéhez lábjegyzet is kapcsolódik, melyben megemlítjük a hozzá fűződő fő nevezetességeket, például történelmi eseményt, a város vagy falu neves szülöttét, természeti kincseit vagy éppen nemzeti parkját.

A könyvhöz az összes településnévből összeállított abc-rendes névmutató is tartozik a könnyebb keresés céljából.

A mű egy 51 színes, eredeti térképekből összeállított térképmellékletet is tartalmaz, mely a Kárpát-medence teljes tájbeosztását a kistájak részletességéig bemutatja.

További felvilágosítás dr. Hajdú-Moharos Józsefné karpat-pannon@freemail.hu

Egyedülálló könyv és CD Ausztrália és ÚjZéland magyar világáról

Az idei esztendő kezdetén egy olyan könyvújdonság és ennek CD-változata került a hazai és a külhoni olvasók elé, amely a Magyarországtól legtávolabb élő, ám az óhazához erősen kötődő, és jelentős értékeket megőrző és létrehozó magyarság mai életét mutatja be. Eddig még nem dolgozták fel ilyen átfogó és képekkel gazdagon illusztrált, olvasmányos formában az Ausztráliában és Új-Zélandon élő mintegy nyolcvanezres magyar közösség mai életét, történetét. Több mint 400 képes életrajz, közösségportrék, a társasági élet eseményei, kivándorlási történetek, az emigrációs irodalom alkotásai , számos érdekesség és egy hasznos címtár is szerepel az ízléses kivitelű, mintegy négyszáz oldalas könyvben.

Másfél évszázada érkeztek az első magyarok Ausztrália partjaihoz, s néhány évtizeddel később Új-Zélandon is letelepedett az első hazánkfia. Azután újabb és újabb menekülők, kalandvágyók és üldözöttek indultak útra, majd a történelem tragikus viharai sodortak tízezres nagyságrendű csoportokat a messzi országba.

Manapság mintegy nyolcvanezerre tehető a magyar származásúak létszáma a két országban, ahol munkájukkal, teljesítményeikkel jelentősen hozzájárultak a kontinens fejlődéséhez. Legjobbjaik megtalálhatók a tudományos, a művészeti, az üzleti életben, a sport, az irodalom és a közélet minden területén. Létrehoztak magyar klubokat, templomokat, iskolákat, közösségi házakat, focicsapatokat, zenekarokat, televíziót, rádiót, újságot, kulturális és közéleti egyesületeket.

Kik ők? Hogyan élnek? Mire vitték? Milyen értékeket hoztak létre? Milyen a kapcsolatuk az óhazával?

A könyvet megjelentető Médiamix Kiadó évekkel korábban már hasonló formában közreadta, dr.Tanka László sorozatszerkesztő irányításával a Magyar Amerika, az Amerikai magyarok arcképcsarnoka, a Menekülés -Kivándorlók kalandos szökései című könyveket, valamint számos memoárkötetet a nyugati magyar emigráció mai életéből A tucatnyi közreműködő szerző jóvoltából, több éven át készült a most megjelenő Ausztrália és Új-Zéland magyar világa című könyv is, amely azért íródott, hogy bemutassa, milyen értékeket hoztak létre a magyarok e kontinensen.

Több mint 400 életrajz, karrier mesél erről, bemutatva a legfontosabb közösségeket, fölvillantva a társasági élet jellegzetes pillanatait. Számos történetet olvashatunk arról, hogyan zajlott le a kivándorlók menekülése az óhazából, bepillanthatunk megjelent könyveikbe, íróasztalfiókjaikba: hogyan szólaltatták meg az emigrációs életérzést verseikben, irományaikban? És végül egy hasznos címlistát tekinthetünk át az A/4-es formátumú, 400 oldalas, színes borítójú, keménykötésű könyvben, valamint ennek CD-változatában, amelyek kaphatók Magyarországon a könyvesboltokban, Ausztráliában és Új-Zélandon a magyar közösségekben, az Amerikai Egyesült Államokban és Kanadában a magyar nyelvű könyvesboltokban, valamint a Panoráma magazin valamennyi külföldi képviseleténél -a címek a magazin impresszumában találhatók,- illetve megrendelhető a media.mix@chello.hu internetes címen.

A könyv ára: 5900 Ft /60 AUD/, a CD 3500 Ft /40 AUD/ szállítási költséggel együtt.

Nem tudományos munka, nem is szociográfia ez a könyv, csupán egy nélkülözhetetlen gyűjtemény az érdeklődők és szereplők számára arról, milyen volt és milyen ma Ausztrália és Új-Zéland magyar világa. A huszonnegyedik órában készült ez a munka. Azoknak a közreműködésével, akik erkölcsi kötelességüknek érezték felkutatni-megkeresni az ausztráliai magyarok életrajzait, létrehozott értékeit, eltűnőben lévő alkotásait. Mint amatőr néprajzkutatók és újságírók elmeséltették az öregekkel a régi történeteket, pályafutásokat, feljegyezték a fontosabb történéseket, eseményeket, kitöltették a kérdőíveket, kihalászták a fényképalbumokból, a megsárgult újságcikkekből az érdekesebb felvételeket. Hogy azután így közreadva megőrizzék az utókornak azt az értékvilágot, amit Ausztráliában és Új-Zélandban a magyarok létrehoztak. Az olvasmányos, történeteket mesélő stílusban íródott könyvnek minden olyan lakásban ott a helye, ahol szívügyüknek tekintik az óhazától távol, de lélekben mégis közeli magyar honfitársaik sorsát.
az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © 2000 Magyar Krónika Rt