A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 

Hűséges pásztorától búcsúzik a magyarság

Magyar Krónika, március 28.
Dancs Rózsa

"Míg Isten a mi menedékünk és hűség minden fegyverzetünk, addig félnünk nem szabad: mert a gyökér az megmarad! Ki hűséget vet - életet arat, és a gyökér, az megmarad!"

(Wass Albert)

Két nappal 76. születésnapja előtt hunyt el Nt. Mező Pál torontói református lelkipásztor. Gyászbeszédében Nt. Dan László, az Első Magyar Baptista Templom lelkésze hangsúlyozta, hogy nemcsak a Robert utcai kis gyülekezet búcsúzik pásztorától, hanem az egész kanadai, sőt, észak-amerikai magyarság is, hiszen Mező Pál Nyugatra érkezésének első pillanatától szolgált. Szolgálta népét, hűen teljesítve azt a feladatot, amelyet Isten reá bízott.

A Mező Pál koporsóját sokan állták körül, vigasztalva és bátorítva maga után hagyott népes családját, feleségét, gyermekeit, unokáit, rokonait és az egyre fogyó gyülekezetet.

Legidősebb leánya, Catibogné Mező Eszter ismertette édesapja életét, küzdelmes, de soha meg nem torpanó pályafutását.

Nt. Mező Pál András 1929. február 19-én született Debrecenben a család negyedik gyermekeként. Élete első szakaszát Pestszenterzsébeten tölti, ott végzi el elemi iskoláit is. A második világháború után a kommunista hatalom édesapja nyugdíját megvonja csendőri múltja miatt, így a család megélhetése válságba kerül. Alig tizennégy éves, amikor édesapja két villamosjegyet tesz kezébe azzal az utasítással, hogy menjen munkát keresni. Dolgozni kezd, de munkája mellett esti tagozaton szorgalmasan tanul. Angol nyelven 1952-ben érettségizik. Származása miatt azonban minden felső fokú továbbtanulási lehetőség zárva marad előtte, ezért az esztergályos szakmában képezi ki magát. Lelki, szellemi igényei vezetik el a veszélyekkel dacoló református ifjúsági mozgalomhoz, ahol egyre aktívabb szerepet vállal a különböző ifjúsági konferenciák szervezésében. A kötelező katonai szolgálatteljesítése közben bukkannak rá katonaládájában egy kicsi Újtestamentumra. A kommunista rezsim szemében a biblia használata felért egy államellenes összeesküvés bűntényével. A fiatal katonát koholt, titoktartás megszegésének vádjával két hónapi börtönbüntetésre ítélik. Büntetésének letöltése után történik meg, hogy az őt törvény kezére játszó politikai tiszt egy alkalommal megkérdezi tőle: "Mező, te valóban elhiszed, amit a biblia ír?" Ő kitérő választ ad a provokátornak hitt kérdezőnek: "Én hiszem, amiben hiszek, és te hiszed, amiben te hiszel".

A tiszt odébbállt és pár perc múlva főbe lőtte magát.

Az 1956-os forradalom- és szabadságharcban való részvétele miatt kell elhagynia az országot. 1957 nyarán érkezik Vancouver-be, ahol Dr. Sreter Ferenccel találkozik, a volt budavári evangélikus lelkész fiával. Ő ismerve Mező Pál keresztényi elkötelezettségét, személyesen ajánlja a lelkészi pályára. Victoria, B. C. egyetemén kezdi el teológiai tanulmányait, és mint lelki gondozó is tevékenykedni kezd a városban. Egészsége azonban hamarosan megrendül, még műtéten is át kell esnie.

Magánéletének nagy fordulatát házassága jelenti. 1960-ban veszi feleségül Surányi Esztert. Egy évre rá áttelepednek Saskatoon, Sashatchewan-ba, ahol a gyülekezet megválasztja lelkésznek, de közben folytatja tanulmányait a helybeli egyetemen. Az új lakhelyen azonban tragikus megrázkódtatás éri a fiatal családot: három hónapos kislányuk meghal. A hatvanas évek derekán kerülnek Torontóba, ahol megszületik második gyermekük, Eszter Aranka, és ahol a McCaul utcai Magyar Presbyterian Templomban teljesít szolgálatot. 1967-ben szerzi meg a mesteri fokozatot és Ottawa-ban lelkésszé szentelik, ahol 1969-ig szolgál. Ezidőben születik meg Pál Endre nevű fiúk. 1969 nyarától ismét Torontó lelkésze, mégpedig a Torontói Magyar Egyesült Egyházé. Éva Jolán nevű kislányuk 1973-ban születik meg. 1975-ben vállalja el a Magyar Református Evangélikus Egyház pásztorolását, és ebben az évben megszületik Péter Géza nevű kisfiúk is. Az új egyháznak csak 1979-ben sikerül állandó helyiséget vásárolnia, a Robert utcai helyiséget, amely azóta is lelki otthona a kis gyülekezetnek. Nt. Mező Pál hosszú éveken át lelkipásztora az Oshawa-i testvérgyülekezetnek, vezetője az évenkénti nyári gyermektábornak, a Magyar Ház igazgatósági tagja és alelnöke, az Amerikai Magyar Református Egyház lelkészi bírája és főjegyzője.

Isten szeretettel tartotta kezében Mező Pál életét. 1994 telén kezdődött egészségi állapotának igazi romlása, de mindig volt örömben része, mondhatni, élete utolsó pillanatáig. Mert állandóan segíthetett a nála elesettebbeken. Családja, hívei hűségesen mellette álltak. Többször elutazhatott Péter fiához Hawaii-ba, és múlt év augusztusában meglátogathatta még élő testvéreit Magyarországon. Halálos betegen, ágyban ünnepelte szeretett egyházközségének 30. évfordulóját, énekelve, hogy "Járjak bár halál sötét völgyén, Velem vagy ott is, hát mit féljek én? Vessződ megvéd engem. Velem vagy, Isten, Velem vagy, Istenem, mindig velem."

2005. február 17-én Nt. Mező Pál hűséges szíve utolsót dobbant. Nyugodjék békében!

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © 2000 Magyar Krónika Rt