A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 

Gyászünnepély a Holokauszt áldozatainak emlékére

Magyar Krónika, április 26.
Ádám Christopher

Hatvan éve szabadították fel az auschwitzi haláltábort a szövetséges katonák. Idén e történelmi évforduló tudatában került sor április 17-én, a Chevra Kadisha Zsinagógában, a Holokauszt áldozatainak emlékére felajánlott gyászünnepélyre. Hatszázezer magyar zsidó lett áldozata a Holokausztnak.

A montreáli Magyar Mártírok Hitközségének megemlékező programját Sallai András nyitotta meg beszédével, melyben kitért a világ egyes országaiban újra fellángoló antiszemitizmusra és beszélt a Holokausztra való emlékezés morális szükségességéről. Azt is elmondta: ma Izrael a világ zsidóságának egyedüli biztosítéka, illetve a "megnyugvás fénye." A nyitóbeszéd után a hitközség Aranykorúak Klubjának tagjai hét mécsest gyújtottak meg, melyből hat a Holokauszt áldozataira emlékeztette a kongregációt, a hetediket pedig Izrael állam elhunyt katonáinak, valamint a terrorizmus áldozatainak emlékére gyújtották meg.

Üz ünnepi beszédet Asher Jacobson rabbi mondta. "A legjobban úgy emlékezhetünk meg múltunkról ha egyben jövőnket is építjük"-mondta Jacobson rabbi. A jövő építéséhez viszont elengedhetetlenül fontos a zsidó identitás megőrzése és megerősítése a fiatalabb

nemzedékek köreiben, valamint a fiatal családokban. Jacobson rabbi szónoklatát Rőmer Irén szavalata követte. Magda Klein, észak-erdélyi költő versét mondta el, mely a haláltáborokat túlélők lelki szenvedésének és gyötrődésének adott hangot. Magda Klein maga is túlélte a nagyváradi gettót és az auschwitzi koncentrációs tábort, de 1946-ban elvesztette életét.

A gyászünnepély vendégszónoka Thomas O. Hecht volt. A szónok beszédében elmondta, hogy Auschwitz áldozatainak egy-harmada magyarországi zsidó volt. Thomas Hecht kitért mai politikai kérdésekre is. Elmondta, hogy az ENSZ, az Európai Unió és a muzulmán világ nagyrésze ellenséges érzelmeket tanúsít Izrael felé és a zsidó állam jogosságát kívánják megvonni. A szónok szerint nem került volna sor Holokausztra, ha létezett volna zsidó állam. Végül a cionizmus volt győzedelmes a huszadik század ideológiái felett és szintén ebben a világnézetben látja Thomas Hecht a zsidóság jövőjét is. Amint a többi felszólaló is kiemelte: szem előtt kell tartani a múltat és nem engedhetjük, hogy feledésbe merüljön az, ami az 1940-es években Európában történt. "Mélységesen kell, hogy ismerjük és becsüljük a zsidó történelmet."

A hitközség ifjúságát Fellegi Marika képviselte, aki hegedűszólóval állt a kongregáció elé. Ezt követte Reményi József szavalata Szabolcsi Lajos verseiből. (?)A mártírok emlékére szentelt program végén pedig Fellegi Dezső, Gross Ervin, Komlós Tibor és Rőmer Pál hitközségi tagok felolvasták a templom falán megörökített áldozatok emlékére feltüntetett névsort. A programot közös Kaddish-al zárták, Fried Imre előimádkozó irányításával, majd a Hatikvah-val, Izrael himnuszával, fejezték be.

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © 2000 Magyar Krónika Rt