A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 

A megújulás reményében 

Magyar Krónika, november 21.
Dancs Rózsa


 Mécs László: Titok
"Az Isten várt és madarászként
lépet meg hurkot állított
hogyan került rám a kalitka"

Új lelkészt avattak Torontóban. A belvárosi Robert Street-en meghúzódó kis templom, a Magyar Református Evangélikus Keresztyén Egyház régóta küzd néhai Nt. Mező Pál helyének betöltésével, ám a kísérletek még a nyugalomba vonult pásztor életében sorra meghiúsultak.

A vallásos neveltetésű négy Mező-gyermek közül nem egyetlen a legfiatalabb Éva, aki egyetemi tanulmányai pótlásául beiratkozott a teológiára, ám ő az egyetlen, akit a lelkészi pálya el is jegyzett. Sokan meglepőnek találták ezt, hiszen úgy tűnt, hogy a mozgékony, segítőkész, mindenütt jelen lévő fiatal nőt énekesnőnek rendelte a Fennvaló. Isten-adta, szép hangjában már kislány kora óta gyönyörködhetett nemcsak a torontói magyar közösség, hanem az angol zenekedvelő közönség is, és ha nem is operaénekesként, de zenetanárként szép karrier elé nézhetett.

Egy adott pillanatban már-már úgy látszott, hogy a kicsi egyházközségnek meg kell adnia magát, mert nincs lelkésze, tehát jövője sincsen. Ám, hogy a költő, Ady Endre verssorát aposztrofáljuk, mikor a remények is elhagyták szolgáit, akkor váratlanul és csendesen átölelte Évát az Isten és megmutatta neki az utat, amelyet fel kell vállalnia. Elhatározta, hogy pap lesz. Édesapja egyházközségében mindenkit szeretett és szeret, és ez a szeretet kölcsönös bizalomban teljesedett ki. Ezért választotta a tagság lelkipásztorának a kislány korától közöttük "lábatlankodó" két gyermekes családanyát.

A hivatalos beiktatást november 6-án az Amerikai Egyesült Államokból érkezett Nt. Varga Ferenc esperes végezte, aki az amerikai testvéregyházak üdvözletével együtt felolvasta Ft. Demeter Andor köszöntőjét és átadta a jelképes püspöki ajándékot. Az ünnepi istentisztelet meghitt hangulatát fokozta a tiszteletes asszony családtagjainak  ajándékműsora, beleértve saját kis ikerkislányainak szereplését is, valamint Maroskuti György gondnok köszöntése, aki a templomalapító tagok nevében kívánt sikeres szolgálatot az új lelkésznek. A hivatásos énekes karrierjének küszöbén álló Zsigovics Ágnes latin nyelvű énekszáma méltóképpen egészítette ki az esperes úr kristálytiszta igehirdetését, az ünnepélyes beiktatást.

A hivatalos lelkészavatást ünnepi vacsora követte a kis templom halljában. Ezen megjelentek a testvéregyházak képviselői is. Az Árpádházi Szent Erzsébet Római Katolikus Egyház plébánosa, Cabafi Csaba S. J. személyes jelenlétével tisztelte meg ifjú lelkésztársát.

Híveivel együtt kívánjuk Nt. Mező Évának, hogy édesapja nyomdokába lépve sikeresen teljesíthesse azt a szolgálatot, amelyet Isten rábízott.

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © 2005 Magyar Krónika Rt.