A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 

A 95 éves Magyar Cserkészmozgalom kitüntetése

 

Magyar Krónika, szeptember 3.

 

Július 27-e délutánján, az angliai Hylands Parkban megkezdődött az alapításának 100 éves évfordulóját ünneplő cserkészmozgalom Jubileumi Dzsemborija. Ezen a nagyszabású seregszemlén a világ több mint kétszáz országában működő 28 milliós taglétszámú nemzetközi ifjúsági szervezet negyvenezer képviselője, köztük hatszáz magyar cserkész vett részt. Ez alkalomból a Bethlen Gábor Alapítvány Kuratóriuma Teleki Pál Érdemérmet adományozott a 95 éves Magyar Cserkészmozgalomnak, a magyar ifjúság határokon átívelő összefogása, nemzetnevelő munkássága, áldozatos helytállása a cserkészek 100 éves világszervezetében és példás  magyarságszolgálata elismeréseként.

A kitüntetésről szóló oklevelet és az érdemérmet a Cserkész Napkelte ünnepi rendezvényén 2007. augusztus 1-én 7 órakor, a reggeli ünnepi áhítat után adták át a külhoni és hazai magyarokat összefogó Magyar Cserkészfórum jelenlegi vezetőjének, képviselőjének a Sztrilich Pál Cserkészparkban. Ezzel is kifejezték szándékukat, hogy a kitüntetés a Teleki Pál nemzetnevelő örökségét hűen ápoló, a világ magyar cserkészeit összefogó mozgalomnak, s nem egyik vagy másik szervezetének szól. Telekivel együtt valljuk, hogy

"Nincsenek kis nemzetek, csak kishitűek,
nincsenek kis emberek, csak kicsinyhitűek.
Becsületünk előbbrevaló a jólétünknél." / Teleki Pál /

Az angliai Jubileumi Dzsemborin részt vevő magyar cserkészküldöttséget a magyarországi cserkész szervezetek mellett a Külföldi Magyar Cserkészszövetség, a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség, a Romániai Magyar Cserkészszövetség, a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség, és a Vajdasági Magyar Cserkészszövetség képviselői alkoták, akik mindannyian jogos örökösei a 95. éve alakult magyar cserkészmozgalomnak. Még egy ajándékkal szeretnénk cserkészeinket meglepni. 2007. július 27-től a Bethlen Gábor Alapítvány gondozásában működik tovább a külhoni magyar cserkészek által széles körben használt www.nemzetismeret.hu honlap. Ennek a magyarságismereti weblapnak első fejezete, Nagy Piroska cserkész (USA) fordítói közreműködésével, mától angol nyelvű változatban is elkészült és látogatható, így bátran ajánlhatják a magyar cserkészek külföldi cserkésztársaik figyelmébe is!

 Bakos István

A Bethlen Gábor Alapítvány kuratóriuma elnöke

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © 2007 Magyar Krónika Rt.