A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 
A Szent István Bál születése, 50 éves jubileum1958-2008
(4. rész)
Magyar Krónika
Montreál, 2008 január 14
.
Blanár Andrea


Személyes látogatások
Szüleim naponta látogatták azokat az ismerősöket, akikről azt gondolták, hogy segitséget adhatnak a bál szervezésében, akik még magyaroroszági életükből hoztak tapasztalatokat, de ismeretséggel rendelkeztek a kanadai közéletben is. Meglátogattak mindenkit, különböző körökben, egyházi és világi egyesületeket, klubbokat, üzleti és szakmai vonalon. Mindenhol a bál szükségességének megértéséért dolgoztak, segitséget kérve annak szervezésében. Igyekeztek meggyőzni mindenkit és elnyerni bizalmukat és segitségüket mind anyagi, mind erkölcsi vonalon. Igéreteket gyűjtöttek, hogy nemcsak résztvesznek a bálon, de annyi vendéget hoznak, amennyit csak tudnak, azonkivül aláirásokat gyűjtöttek a bál-szervezés struktúrájának elismerésére. Ebben az elismerési formában leirták, hogy a bál nem anyagi érdekek kielégitésére alakul, semmiféle politikai vagy vallási érdekeket nem képvisel. Aláirásukkal biztositották a bál szervezésének támogatását és egyetértésüket fejezték ki. A cél ezzel az volt, hogy megértessék mindenkivel, hogy a bálban mindenkinek egyforma joga van, vallási felekezetre való tekintet nélkül.
A legfontosabb látogatások, amelyek sikerhez vezettek


Nt. Fehér Mihály,

a Magyar refomátus egyház vezetője A Nagytiszteletű Úr teljes erejével támogatta a bált. Fia, Csaba volt az első tánctanár és az első években a refomátus templom nagytermében a Graham Blvd.-on folytak a táncpróbák a bál előtt. Nt. Fehér leánya, Mária Fehér White a ”youth committee” tagja volt. Nt. Fehér nagy erőt fejtett ki abban, hogy tagokat szerezzen a bál szervezéséhez. A Tekker házaspár minden egyes családot személyesen látogatott meg, aminek eredményeként mindenki biztositotta őket teljes támogatásukról és megértésükről..


Balázsi Tony és Helen

Tony és Helen ((született Fábián) Balázsi segitsége nagyon fontos és hatásos volt. Tony rögtön tagja lett az első “Executive Committee”-nak, hosszú évekig tartotta ezt a pozicióját és aktiv tagja volt a bál szervezőbizottságának. A Balázsi család gyakran rendezett nagy összejöveteleket TMR-i otthonukban, Fábián Ferenc, Bazso és Bruck családok is sokat segítettek ezeknek a partyknak rendezésében. A “Hoffner Delicatessen” tulajdonosai, a Hoffner család is csatlakozott a báli szervezőkhőz, partyk rendezésével, ahol mindig több és több új tagot gyűjtöttek.
Akkor kezdődött az a fajta szervezés, amivel a bál elérte az 1100 vendéget. A partyk szervezése a “Ladys committee” feladata volt ezt most a Promotions / Ladies/ Events Coordinator” látja el.


Gosztonyi Judit

Anyám szerint alapvető fordulatot hozott a bál életében, amikor Judit és Elemér Gosztonyi csatlakozott a szervezőcsoporthoz. Judit volt a “ladys committee” vezetőjének jobb keze. Anyámmal együtt ők irányitották a rendezvényeket, összejöveteleket, partykat. Judith alapvető segitséget nyújtott apámnak, amikor emberi kapcsolatokat kellett megszerezni és a fiatalok irányitásában volt nagy szerepe. Őalapitotta meg az asztalszervezők csoportját, a Ladies and Patrons committee-t..
Judit minden –többnyire férfiakból álló -gyűlésen részt vett. A következőévben Kubinsky bárónő vette át ezt a szerepet, de Judit volt, aki azt követően kitartóan megmaradt ezen a poszton. Anyám és Judit voltak tulajdonképpen , akik az első tiz évben mint a ladies committee elnökhelyettesei, tagjai voltak a felsőbb vezetőségnek. Ezeken a gyűléseken, a férfiak a szalonban gyülekeztek és intézték a bál dolgait, mig a hölgyek a konyhában, vagy ebédlőben ültek össze, és ott intézték a kisebb jelentőségű, -sokszor sokkal fontosabb- báli ügyeket.

Nekem, mint kis háziasszonynak kellett frissitőket és pogácsát felszolgálni, aminek leple alatt vinni kellett a hireket egyik szobából a másikba, különösen, amikor a tárgyalások kissé magasabb hangot kezdtek megütni.
Ha azt mondjuk, Tekker József a bál alapitója, akkor mondhatjuk, hogy Gosztonyi Judit volt a lelke a bálnak az első tiz évben. Azután is sok segitséget adott annak, aki hozzá fordult.

Fejérváry László

A bál szépsége, a kezdeténél az volt, hogy az első három évben olyan sok hasznos, értékes tagot tudott magának szerezni, akik ezután is évekig dolgoztak és adták tudásukat, idejüket a jó cél érdekében. Ez adott sikeres alapot Tekker József elsőhárom évi bálelnökségének. Fejérváry László és Marietta 1959-ben satlakozott a szervezőkhöz, Laci, mint a Youth Committee elnöke. Amikor a korabeli fényképeket nézzük, nyilvánvaló, hogy Wanke Loranddal nagyonis erőteljes vezetői voltak a fiatalságnak.
Fejérváry László és Marietta a következő években mindketten kivették részüket a vezetésben és mind több feladatot vállaltak, mig 1961-ben Laci volt a bál elnök helyettese, majd 1962-ben elnöke. Ezt követően nem volt bál Fejérváry László jelenléte nélkül, elhivatottsága egész haláláig tartott, jelen volt minden fontosabb összejövetelen segitséget nyújtva mindenkinek, aki arra rászorult. Méltó megemlékezés önzetlen elhivatottságára.hogy ebben az éveben az ötvenedik bál elnöke lánya, Sophie

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © Magyar Krónika Rt.