A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 

Victoriától Sydneyig:

a Fazekas lányok sikertörténete

Magyar Krónika, május 8.

Fias György - Victoria


Monika és Silvia. Két fiatal, csinos, nagyon tehetséges és sokoldalú lány. Testvérek, a szó legnemesebb értelmében. Szeretet, teljes megértés, egymás tisztelete jellemzi viszonyukat kicsiny koruk óta. Soha nem volt titkuk egymás előtt, de még olyan gondolatuk sem amelyről a másik ne tudott volna. Életük minden mozzanatát a tanulás, a munka, a hasznos, értelmes tevékenykedés tölti ki. A sors akaratából - habár messze, messze szülővárosuktól, Kassától  – az ausztráliai Sydneyben, egymás közelében élve érik el sikereiket. Talán mintha ösztönösen is éreznék, hogy az összetartás erejével, közösen jobban úrrá lehetnek az élet akadályain, időnként göröngyös útjain.
Tizenkilenc évvel ezelőtt érkeztek szüleikkel Kanadába, British Columbia fővárosába, a gyönyörű Victoriába. Silvia hét Monika pedig tíz éves volt akkor. Itt töltötték iskolás éveik nagy részét, az általánostól egészen a victoriai egyetemig. Eltérő érdeklődésük külön pályára vezérelte őket, de a szoros testvéri kapcsolat nem engedte, hogy elszakadjanak egymástól.
Victoriai tartózkodásuk kezdetén Monika rövidesen tagja lett a Búzavirág Tánccsoportnak, számos sikeres fellépés résztvevőjeként. Magyarországon kétszer is járt velük, elősz0r 1996-ban a milleniumi ünnepségeken, majd 2003-ban, a nógrádi nemzetközi folklór fesztiválon. A zene, a népitánc szeretete valószínűleg örökké dalos kedvű édesapjától származik.
Monikát már fiatal korában vonzotta az orvosi hivatás, mindig is az emberi test gondozása, a másik emberen való segítés állt figyelme középpontjában. Serdülő éveiben számtalanszor vállalt nyári önkéntes munkát a helyi, victoriai kórházakban. Szívvel, lélekkel segített az orvosoknak a sürgős egészségügyi ellátásra szorulók esetében és a gyermekgyógyászati osztályon is. Rátermettségét tanulmányok, jutalmak, díjak hosszú sora bizonyítja.
Ez az alkata valahol biztos összefüggésben van a női nem gyógyításra való nagyszerű hajlamával, hiszen már Platón elismerte a nők tehetségét az orvoslás terén.
Kutató, kíváncsi természete a széles nagyvilág felfedezésére sarkallta, így victoriai egyetemi tanulmányai befejeztével, négy évvel ezelőtt,  a kenguruk földjére, Ausztráliába vezetett az útja. A Sydney-i Egyetem orvosi karára nyert felvételt és kitartó, hosszú tanulmányok után ez év május 2-án, doktorrá avatásának hivatalos szertartásán kézhez kapta orvosi diplomáját. Természetesen szülei is odautaztak erre az ünnepélyes, nem mindennapi diplomakiosztó alkalomra, együtt osztozva az örömben, lányuk eredményes életpályájának eme újabb állomásán. Hiszen nemcsak az örömben, hanem az idáig vezető küzdelmes úton is mindig ott volt a két szülő, Gabriella és József fáradhatatlan, minden áldozatra kész segítő keze. Közben Monika februártól elkezdte kétéves gyakorló orvosi működését a város Concord nevű kórházában, amit tervei szerint később családi orvosként folytat tovább.

Ezalatt húga Silvia sem tétlenkedett. 2005-ben, miután kitüntetéssel megszerezte diplomáját a Victoriai Egyetem Egészségügyi Informatika szakán, meglátogatta nővérét Sydneyben és hamarosan meg is kapott egy rendszer-elemzői állást az ottani kórházban. Innen Silvia útja is nagy ívben vezet felfelé. Ma már, huszonöt évesen, a gyógyintézet Klinikai Információs Rendszer osztályának  vezetője és ismerve képességeit, energikus természetét, minden bizonnyal rendkívül gyümölcsöző karrier áll előtte. A közösségi, önkéntes munkában sem marad el nővére mögött. Egyik ilyen kivételes feladatvállalása során Haitibe utazott, hogy egy árvaházban segítse a rászorulókat.
És hogy az üzleti életben, vezető-pozícióban annyira fontos választékos, meggyőző beszédkészségét, nyilvános szónoki képességét fejlessze, Silvia tevékeny tagja a sydneyi Toastmasters klubnak. Több szónoki, ékesszólási verseny díjának  tulajdonosa, de a legbüszkébb az idén márciusban szerzett első helyezésére. Egy kerületi vetélkedőn csak mint beugró vett részt, az utolsó pillanatban kellett egy megbetegedett előadót helyettesítenie. Ez a rögtönzött fellépés az első díjat eredményezte számára. Silvia remek versenyszelleméhez tartozik újabban a helybeli társastánc versenyeken való részvétele. Garantált, hogy az eredmény itt sem várat sokáig  magára!
Kétségtelen, hogy evvel a beállítódással képes lesz a jövő évtizedek szakmai kihívásainak megfelelni és eredményesen haladni kitűzött céljai felé.
A latin ‘doctor’ eredeti jelentése tanító. Mivel az orvos hivatása szerint erkölcsi személyként is áll az emberek szolgálatában, együtt foglalkozik azok testi-lelki problémáival, e működésével hasonlít a tanárhoz. Most Monika is ezen orvosok körébe lépett, akik a betegségek megismerését, azok legyőzését, a gyógyítást, betegeik lelki harmóniáját tartják elsőrendű feladatuknak. Biztosak lehetünk benne, hogy kiváló szakmai felkészültségével, hivatástudatával és kiemelkedő emberi személyiségjegyeivel hasznosan járul majd hozzá mind közvetlen családja mind a nagyobb közösség boldogulásához, egészségének fenntartásához. Szívből gratulálunk, további szép sikereket kívánunk a Fazekas lányoknak!
az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © Magyar Krónika Rt.