Magyar Krónika
Egy nemzet?
Magyar Krónika 2019. 01. 06. kanadai hírekSurján László
ESEMÉNYEK Tovább
GASZTRONÓMIASzoky konyhája
A KENGURUAz asszony, akinek egyelőre egy csöppet sem szilfidi alakja azt mutatja, hogy néhány hét múlva gyermeke születik, még korántsem fiahordó, már csak azért sem, mert hátha leánya születik majd.
hirdetés
Klikk ide
A beszéd a gondolatok eltitkolására való – tartja a mondás. Vannak esetek, amikor nincs is titkolózó szándék, mégis mást ért az egyik, mint amit mondani akar a másik. Ha szlovák lennék, hihetetlenül rosszul esne, ha ezt olvasnám: Once the same nation, the Czech Republic and Slovakia…
Valaha egy nemzet, a Cseh Köztársaság és Szlovákia? Felháborodás előtt bele kell gondolni, hogy a nation nemcsak a mi nemzet szavunk megfelelője. Gyakran, mint itt is, országnak célszerű fordítani. A magyar szóhasználatban a nemzethez tartozás és az állampolgárság két fogalom, két szóval. Az angolnak is van két szava, a nationality és a citizenship, de náluk ezek szinonimák.

Egy szó, mint száz, nem érzelmeket akarok felpiszkálni, noha először olvasva a fent kiemelt szavakat egy amerikai cikkben, dühös lettem: ennyire ismernek ezek minket? Ezzel a tudással döntenek Közép-Európáról? Most persze mondhatja a tisztelt olvasó, hogy ezzel az angol tudással ne olvasson az ember angol szöveget, de ez csak egy ügyes riposzt volna.

Ismertetem végre a cikket, amiről beszélek. A Pew Research Center egy 2016-17 folyamán végzett felméréséből kiemelték a csehek és a szlovákok vallási hozzáállására vonatkozó adatokat. A Közép-Európát kicsit is ismerőknek nincs bennük semmi meglepő. Ide másolom az eredeti összefoglaló ábrát:
A két ország között valóban nagy az eltérés, de ez voltaképp köztudott. Ami engem meglepett, az az, hogy az amerikaiak számára nem tűnt fel, hogy Csehszlovákia nem egy történelmi ország, hanem egy épp az ő hathatós közreműködésükkel összetákolt, bár némi kulturális kapcsolattal rendelkező terület. Valamelyes relatív önállósága a szlovákoknak a két háború között is kellett volna legyen, a kommunista időkben ez már kirakatba is került, ami a szlovákokat persze nem elégítette ki, ezért is jött létre a bársonyos válás.

Az elválás békés voltát emlegetik a cikkben, az összeházasítás kényszerét azonban nem. Pedig sokak véleménye szerint, ha a szlovákokat engedték volna 1920 előtt szabadon, népszavazással dönteni arról, hogy akarnak-e Prágához tartozni, legalábbis kétséges, hogy létre jött volna Csehszlovákia. (A délszláv egységnek is voltak hívei, de a valódi népakarat ott is bizonytalan, ahogy az azóta szétesett Jugoszlávia bizonyítja.)

Visszatérve a gondolatébresztő cikkre, a csehek és a szlovákok soha nem alkottak sem egy nemzetet, sem egy országot. Legalábbis nem a maguk jószántából. De nagyobb térségben gondolkodva van lazább összetartozás közöttük is, de a lengyelekkel, sőt tetszik, nem tetszik, a magyarokkal is. Napjainkban épp ezekre a gyökerekre támaszkodva akarunk a közelgő viharban menedéket adni egymásnak.
Magyarország Tiszteletbeli Konzulátusa
Tiszteletbeli konzul Szentmihályi Gyula Fogadóórák, minden kedden 13.00 - 17.00 óráig 65 rue Ontario, Ouest, Montreal, QC. H2X 1Y8
Tel: 514-288-7378 Email: itt
HIVTALOS FORDÍTÓ
Érsek András
Ordre des traducteurs, terminologues et interpretes agréés du Québec , magyar, angol, francia, román
Tel: (514) 781-9768
Fax: (514) 626-0869
Email: itt
Családi Temetkezési Vállalkozó
693. Jean Talon O.
(Park Extention)
Montreal,  H3N 1N1
Tel: (514) 271-1212