A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

 
 

 

 

Ünnepi megemlékezések

 

Montreál , 2014.október 25.

 

 

Nemzeti Ünnepünkről október 26-án a v.asárnapi szentmise után a Magyarok Nagyasszonya Egyházközség templomának Mindszenty teremben emlékeztünk meg.
A cserkészek bevonulása után Licskó Szabolcs atya mondott kötetlen bevezetőt. Az ünnepi beszédet Dr. Ódor Bálint  nagykövet  tartotta.A műsorban fölléptek cserkészeink, mindhárom montreali magyar egyház gyerekei, néhány szülő, Bokréta táncegyüttes, valamint a vancouveri Polyák Lívia, aki jelenleg magyar iskolában tanít.
A záróbeszédet Nt.György Attila mondta.Ünnepségek alkalmával jó látni a feladatukat maximális komolysággal ellátó, műsorukat előadó cserkészeket, az anyanyelvükkel küszködő, de igyekvő magyariskolás gyerekeket, köztük a legkisebbeket is, akik bukdácsolva lépnek színpadra - többüket még vezetni kell -, s mindegyikőjük mögött ott guggol egy-egy lelkes önkétes pedagógus.

Fölemelő érzés látni, ahogyan az itteni idősebb angolok, québecois-ák - néhény mondatot elmondva a templom színpadán - lelkesen bírkóznak a magyar nyelvvel.

Magyarország Kanadai Nagykövetség ünnepi fogadásáson,  október 26-án hétfőn emlékezett meg a Forradalom 59. Évfordulójáról a nagykövetség residenciáján. A meghívottak között volt  Kanadai külügyi államtitkára Mr. Peter Boehm, számos nagykövetség képviselője, valamint ottawai vendégek.  A montreali magyar közösséget a Magyar Bizottság elnöke, a Foyer Hongrois elnöke valamint a Hungaria Klub elnöke képviselte.  

Mr. Peter Boehm külügyi államtitkár és Dr. Ódor Bálint nagykövetA Nagykövet  Úr ünnepi beszédét itt közöljük

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Engedjék meg, hogy az 56-os forradalom 59. évfordulóján néhány szót szóljak Önökhöz. Nemzeti ünnepünkön minden évben újraéljük az 56-os forradalom történéseit, vagy az 56-os forradalom következtében Magyarországon végbement változásokat. 56. maga a remény volt Magyarországon. 56. óta élt a remény, onnantól reméltünk és élt bennünk a bizonyosság, hogy egy napon be fog következni a változás.
Hogy le lehet bontani egy olyan rezsimet, amely a magyar emberek ellen volt, és fel lehet cserélni egy olyanra, amely a magyar emberekért van.
56 a magyar történelmi tudat, a magyar identitás szerves része. Fontos ezért, hogy emlékezzünk, és hogy emlékeztessünk. A magyarok sem akkor, sem ma nem akartak mást, mint amit történelmünk során már annyiszor: szuverenitást, azt, hogy sorsukat a saját kezükbe véve alakíthassák. Hőseinkre és a névtelen hősökre, akik ezt kimondták, emlékeznünk kell! Ebben a teremben is többen ülnek névtelen 56-os hősként, akik aktív és tevőleges szerepet játszottak abban a folyamatban, amely elvezette Magyarországot és a magyarságot egy szabad és demokratikus világba.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Ki gondolta volna 56-ban, vagy akár húsz évvel később, hogy ez a demokratikus világ egyszer eljön, és 33 évvel az 56-os forradalom után a Kossuth téren kikiáltják a Magyar Köztársaságot? És ki gondolta volna, hogy az átmenet több mint 20 évet fog igénybe venni? Ki gondolta volna, hogy még ennél is több időre van szükség, hogy feledjük a kommunizmus rémtetteit. Aki élt 56-ban, aki élt a kommunizmus alatt, egész életében emlékezni fog a diktatúra kegyetlen igazságtalanságaira.
Az 56-os forradalom volt az első bátor és őszinte ellenállás a kommunizmus ellen. Az első szöget a magyar forradalmárok verték bele a kommunizmus koporsójába. Spontán módon és egyértelműen állt ki a magyar társadalom a diktatúra ellen. Ha csak napokra is, de a forradalmárok kivívták a szabadságot, sok tízezer vagy százezer ember megélhette, hogy mit jelent a szabadság. A szabadság, ami mindig nagy dolgokra sarkallta Magyarországot. Fiatalok ezrei, akik egész életükben csak ebben a 10 napban fogták fel, és élhették meg, hogy mit jelent kivívni a szabadságot, mit jelent szabadon élni! A második világháború pusztítása és tragédiái után, amelynek az emléke még elevenül ott volt bennük, a kommunista diktatúra elfojtó és elhallgattató politikája ellenére is.

Ma visszatekintve a forradalomra három dolgot érzek kötelességemnek megemlíteni. Először is emlékezzünk az áldozatokra, azokra a forradalmárokra, akik meghaltak a harcokban, akik a megtorlás áldozatai lettek, akik valóban csak 10 napot vagy annál is kevesebbet éltek szabadságban, és akkor is a szabadságért harcoltak, azért, hogy a mai Európában már csak a történelem része legyen a kommunizmus. És ne feledjük, régi törékenyen dédelgetett álmunk, hogy Magyarország a Nyugathoz tartozzon, hogy Európához tartozzon, hogy egyesüljön a megosztott kontinens, megtörtént. Magyarország ma az Európai Unió teljes jogú tagja, ha meg is kellett küzdeni és folyamatosan küzdenünk kell hogy megértsenek minket, hogy elfogadják az álláspontunkat, hogy Európa álláspontjában megjelenjen a magyar álláspont is. Igen, ezt mi ugyanannál a tárgyalóasztalnál ülve, mint Németország és Franciaország tesszük meg.
Tisztelt Honfitársaim,

A második dolog amit kötelességemnek érzek megemlíteni: 56 kapcsán fontos, hogy emlékezzünk a kommunizmus áldozataira is, tágabb körben. Azokról a tíz milliókról, akik egy embertelen rezsim áldozatai lettek, többnyire azért, mert vagy származásuk nem volt megfelelő, vagy másképp mertek gondolkozni. Ma már talán nem is emlékszünk, de annak idején ez olyan bűn volt, amelyért egy élet nyomorúsága vagy egy élet elvesztése járt.
Jövőre fontos évforduló közeleg, a forradalom 60. évfordulója. A 60. évforduló kitűnő alkalom arra, hogy tudatosítsuk, hogy a kommunizmus közel 100 millió áldozata között sok magyar is van, és azt is, hogy mit tett Magyarország a totalitárius rendszer elleni küzdelemben. 56-ban elsőként, tiszta szívvel és őszintén mondott nemet a kommunista diktatúrára.

A forradalom 60. évfordulójáról nem csak egy év múlva szeretnék megemlékezni, hanem az évforduló már tegnap megkezdődött, és egészen jövő év október 23-ig tart. A 60. évfordulós megemlékezés kiemelten fontos lesz Magyarország számára otthon és itt Kanadában is.
Itt elérkezem a haramadik dologhoz, amiről 56 kapcsán szólni szeretnék.
Van 56-nak egy figyelemreméltó pozitív kanadai vonatkozása, amiről a 60. évforduló keretében szeretnék sokat beszélni. Ez az 56-os kanadai magyarok pozitív megítélése a kanadai társadalomban. Szükségünk van sikertörténetekre, és ez az. Minden alkalmat szeretnék majd megragadni, hogy a magyar állam képviselőjeként kifejezzem a nagyrabecsülésemet és a tiszteletemet a forradalom után Kanadába menekült honfitársaink előtt. Nem csak azért, amit a forradalom során véghezvittek, hanem azért a pozitív képért, amelyet Kanadában eltöltött új életük során kialakítottak nem csak a kulturális, tudományos, politikai, gazdasági elitben, hanem a társadalom mélyrétegeiben is a magyarságról és Magyarországról.

Ez egy olyan tőke és egy olyan mankó számomra is, amely megkönnyíti a munkámat. A hangsúlyt arra szeretném helyezni, hogy mit adtak Kanadának az elmúlt 60 évben az 56-os magyarok. Kézzelfogható a közös magyar-kanadai 56-os közös örökség. Keresni fogom a választ arra is, hogyan segítheti a közös 56-os örökség a kétoldalú kapcsolataink további megerősítését.
Ebben a kontextusban fontos szólni arról a szimbolikus döntésről is, hogy a magyar Kormány támogatja az Ottawában épülő kommunizmus áldozatai emlékművet. A döntés szimbolikáját erősíti, hogy kiemelt támogatója lett Magyarország az emlékműnek. Ez elsősorban annak elismerése, hogy az 1956-os forradalom után Kanada befogadott 43 ezer magyar menekültet, akik új otthonukban tevékenységükkel hozzájárultak Kanada fejlődéséhez és a magyarság és Magyarország hírnevének öregbítéséhez. A támogatás a kanadai magyarság több évtizedes áldozatkész munkáját is elismeri, amit a magyar identitás megőrzése érdekében tett, továbbá azt a segítséget, amellyel a kommunizmus évtizedei alatt és után is minden lehetséges eszközzel támogatta a magyarországi és a kárpát-medencei magyar közösségeket.

Hölgyeim és Uraim,

Ki gondolta volna, hogy az elmúlt három évben olyan folyamatok egymás utánját éljük meg a világon, itt Kanadában, Magyarországon vagy a Kárpát-medencében, amelyek strukturálisan és rohamos léptékben alakítják át a világot. A fiatal magyar demokrácia első húsz éve, az átmenet időszaka, geopolitikailag és a nemzetközi környezet szempontjából bizonyos stabilitásban telt, a NATO és az EU tagjai lettünk, ami beteljesítette azt az álmot, hogy újra Európa és a transzatlanti értékközösség részévé váljunk. Ez a viszonylagos nyugalmi helyezet nem mondható el ez az utóbbi lassan egy évtizedről.

1.      Európát 2008-ban elérte a pénzügyi válság, amely politikai, bizalmi és gazdasági válsággá alakult az évek során.
2.      Ehhez adódott hozzá az ukrajnai válság.
3.      Európát egy harmadik kihívás is elérte, amely az előzőeknél komolyabb próba elé állít minket Európában, ez a migrációs válság és az arra adott válaszok.
4.      Az utóbbi négy év technológiai forradalma következményeként soha nem látott ütemben változik az a mindennapi közeg, amelyben a mindennapjainkat éljük. Internet, virtualitás, kommunikáció gyökeres átalakulása, a munkaeszközök, az utazás és a távolság fogalmainak átértékelődése. Láthatóbb lett a világ, annak sok aspektusa.
5.      Egyre több a konfliktus és egyre több új típusú konfliktusról kell beszélnünk, amelyeknek hosszú távú, strukturális következményei lesznek.
Nagy volt a felelőssége a forradalom élére állt és a forradalmat eltiprő politikusoknak 56-ban. Nagy a felelőssége a mai felelős politikusoknak is Európában és szerte a világban. Milyen válaszokat adunk olyan kihívásokra, amelyek meghatározó módon alakítják át a struktúrákat Európában? Képes lesz-e megőrizni a jelenlegi egységét az Európai Unió, amelyhez erős magyar érdek kötődik? Mi történik akkor, ha megfordulunk az úton, és immár nem az integráció, hanem a dezintegráció útjára lépünk Európában? Vannak erre utaló jelek.

Magyarország az utóbbi években többször került olyan helyzetbe, amikor támadások érték azért, amit saját maga érdekében, a saját országában tesz. Legutóbb itt Kanadában is vehemensen negatív hangvételű cikkek sorozata jelent meg. A magam részéről próbáltam objektív képet adni a magyarországi történésekről. Nem volt könnyű felkelteni és megnyerni az itteni sajtó érdeklődését, hogy a rendkívül negatív képben bemutatott ország nagykövetének is lenne mondanivalója, de sikerült megjelenni néhány fontos médiafelületen. Szeptember elején az újságok címlapján szerepelő tudósításokból kirajzolódott fals és negatív kép Magyarországról pozitívabb lett, de még sokat kell tenni, hogy a valós kép tudatosuljon itt Kanadában.
Ez sehol sem könnyű feladat, itt sem. Fontosnak tartom azt a számos telefont és emailt, amelyben Önök mindent megtettek, hogy ebben a nehéz helyzetben segítsenek. Szeretném itt is megköszönni, és aláhúzni annak a jelentőségét, hogy a kanadai magyarság képviseletében elsőként a Kanadai Magyar Kulturális Tanács, a KMKT kiállt Magyarország mellett, ezt követően pedig a Kanadai Magyarok Országos szövesége, a KAMOSZ is egyértelmű támogatásáról biztosította a magyar kormányt. Ezek a fontos állásfoglalások, amelyeket a sajtó képviselői is megkaptak, nem váltotta ki sajnos a kanadai média érdeklődését.

Uraim és Hölgyeim, ahogy ezt egy évvel ezelőtt is kértem és ajánlottam az együttműködésemet, fontosnak tartom, hogy közösen tegyünk azért, hogy javítsuk Magyarország megítélésén Kanadában. Nem kell többre törekedni, mint arra, hogy a valós kép jelenjen meg, amire büszkék lehetünk itt is mindannyian.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim,

Az elmúlt egy évben azt a célt tűztem ki magam elé, hogy erősödjenek a kapcsolatok Magyarország és Kanada között. Az elmúlt egy évben megélénkültek a magas szintű politikai kapcsolatok a két ország között. A választások után új helyzet van, abból a szempontból, hogy új szereplők léptek be a képbe, a mi célunk tekintetében ugyanakkor nincs változás, a kétoldalú kapcsolatok továbbfejlesztésére törekszünk az összes lehetséges területen. Az új kanadai kormánnyal és az új parlamenti képviselőkkel mielőbbi kapcsolatfelvételre fogok törekedni, fontosnak tartom továbbvinni az egy éve elkezdett kezdeményezéseket.
A legfontosabb nagyköveti feladatom továbbra is az, hogy a gazdasági területen találjak új lehetőségeket Kanada és Magyarország között. Magyarország számára ma kulcsfontosságú, hogy az ország maradjon azon a gazdasági növekedési pályán, amelyre két éve rálépett. Ehhez szükséges új beruházásokat vinni Magyarországra és növelni a magyar áruk és szolgáltatások exportját itt Kanadában is. Fontos lépések történtek az elmúlt egy évben. Létrejött a közvetlen kapcsolat Toronto és Budapest és Montreal és Budapest között az Air Transat járatával, illetve jövő nyártól az Air Canada is elindítja a közvetlenül járatát. A turizmust nagy mértékben fejlesztik a közvetlen járatok, idén augusztusban 25 százalékkal több vendégéjszakát töltöttek kanadaiak Magyarországon mint tavaly augusztusban. A közvetlen járatok az Önök kapcsolattartását szintén elősegítik Magyarországgal, és ami szintén fontos, a közvetlen járatok hozzájárulnak a gazdasági kapcsolatok erősödéséhez. Québec tartomány és Magyarország, csakúgy mint Alberta, illetve Brit Kolumbia és Magyarország  között több kiaknázható gazdasági lehetőséget látunk, ezek megvalósításán sokat fogok dolgozni a következő egy évben is.

Kultúrdiplomáciai tevékenységünket tovább erősítjük, idén egyszer már járt a Muzsikás Kanadában, Ottawában, többen Önök közül is részt vettek a koncerten. November elején Torontóba érkeznek, és reményeim szerint jövőre Nyugat-Kanadát is meglátogatják. Idén és jövőre Bartók halálának 70. évfordulójáról emlékezünk meg a Bartók év keretében. Több koncertet tartottunk és még tervezünk is nem csak Ottawában, hanem több kanadai városban is. Jövőre szeretném, ha Nyugat-Kanadában is lennének kulturális megjelenéseink.

Folytatódik az IHRA elnökségünk, a sikeres első félév után fontosak a következő hónapok is, a nagykövetség aktívan támogatta a magyar kormányt a Nemzetközi Holokauszt Emlékezet szövetség, az IHRA elnökségi célkitűzései megvalósításában, így fogjuk tenni ezt a következő hónapokban is. A kanadai magyarság szempontjából pedig fontosnak tartom, hogy megtalálják a közösségek annak az útját, hogy a fiatalok számára is vonzóvá tegyék a részvételt a magyar közösségek életében. A másod, harmad-generációs magyarok kiváló kanadaiakká váltak, tökéletesen és sikeresen integrálódtak a kanadai társadalomba.

Ez nem jelenti azt, hogy ne lehetne megszólítani őket. A fiatalok megszólítása szempontjából kiemelten fontosnak tartom a magyar iskolák és a cserkészet tevékenységét, a magyar iskolán belül pedig az óvodai programok különösen is fontosak. Örömmel látjuk, hogy az Önök városában is jól működik a magyar iskola, és egyre több a gyermek az óvodai csoportokban.
A kétoldalú kapcsolatok tekintetében sok konkrét és értékes ötletet és javaslatot kaptam a kanadai magyaroktól. Sokan segítették a nagykövetséget azzal, hogy megismertettek a kanadai politikai, gazdasági, tudományos, kulturális élet meghatározó személyiségeivel, akikkel azóta aktív együttműködést folytatok. Ez az észak-amerikai közegben különösen értékes segítség. Kérem ebben a folyamatban továbbra is segítsék a munkámat!

Egy hírt szeretnék még megosztani Önökkel. Tegnap óta a legnagyobb kanadai magyar közösségnek újra van magyar háza. A kanadai magyarság épített egy gyönyörű házat magának és a következő generációknak.

Tisztelt Hölgyeim és uraim,

Márai Sándor 56 Karácsonyán írta a Mennyből az Angyal című verset. Befejezésként a vers utolsó két versszakát szeretném felolvasni:

Nem érti ezt az a sok ember,
Mi áradt itt meg, mint a tenger
Miért remegtek világrendek?
Egy nép kiáltott. Aztán csend lett.
De most sokan kérdik: mi történt?
Ki tett itt csontból, húsból törvényt?
És kérdik, egyre többen kérdik,
Hebegve, mert végképp nem értik –
Ők, akik örökségbe kapták –:
Ilyen nagy dolog a Szabadság ?
Angyal, vidd meg a hírt az égből,
Mindig új élet lesz a vérből.
Találkoztak ők már néhányszor
– A költő, a szamár, s a pásztor –
Az alomban, a jászol mellett,
Ha az Élet elevent ellett,
A Csodát most is ők vigyázzák,
Leheletükkel állnak strázsát,
Mert Csillag ég, hasad a hajnal,
Mondd meg nekik, – mennyből az angyal.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


 

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © Magyar Krónika Rt.