Magyar Krónika
Kanadai-Magyar Kortárs Művészek Kiállítása
Magyar Krónika 2022. 04. 25. Közlemények

Kanadai-Magyar Kortárs Művészek Kiállítása Diefenbunker Múzeum,
Ottawa 2022. május 7.


Nagyköveti köszöntő

A Kanadai Magyar Képzőművészek Közössége különösen fontos szerepet tölt be a kanadai magyar művészeti életben. A szervezet szakmai segítséget nyújt tagjainak muvészi karrierjük építésében, és támogató közegként hozzájárul a magyarsághoz tartozás érzésének erősítéséhez.

A közösség rendszeresen szervez rangos kiállításokat, lehetőséget nyújtva a Kanadában élő magyar képzőművészeknek egyéni eredményeik, legújabb munkáik bemutatására. A közös tárlatok ugyanakkor felhívják a figyelmet a kanadai magyar művészek Kanada kulturális, művészeti életében betöltött fontos szerepére, elismertségére is.

Alkotómunkájuk elismeréseként a kanadai magyar képzőmuvészek közül többen részesültek Kanada legrangosabb művészeti kitüntetéseiben, ösztöndíjaiban, és alkotásaik jelentős kanadai múzeumok gyűjteményeit gazdagítják. Jelen kiállítás, reflektálva a helyszínre is, a művészek személyes vagy környezetük életeseményeinek emlékeit, élményeit, érzéseit fogalmazza meg, az alkotói folyamaton átszűrve.

Az egyéni belső indíttatásból, belső késztetésre alkotott művek mindegyike önálló világot alkot, és bemutatja a kiállítók művészi egyéniségét, egyúttal szolgálja a közösséghez tartozás kifejezését is, valamint hozzájárul Kanada vizuális művészeti életéhez. A nagykövetség örömmel támogatja a Kanadai Magyar Képzőművészek Közösségének kiállítását, melynek erejét az egyéni értékek közösségben való megjelenése, és a magyar és kanadai képzőművészet gazdagítása adja.

Őrizzük ezt a becses hagyományt!

Dr. Vass-Salazar Mária Éva nagykövet
Magyarország Nagykövetsége, Ottawa

Artists' bios English, French
   
A kiállító művészek rövid életrajzi ismertetője magyarul
MAGYAR FŐKONZULÁTUS
Főkonzul Pritz Helga Katalin
Konzul Kovács-Szabó Timea
Konzul és magyar közösségi ügyek (MKD): Fülöp Villő
Cím:
 1155 Metcalfe St., Suite 1504
(Sun Life Building)
Montreal, QC H3B 2V6
Telefon: 438-380-3107
E-mail: 
consulate.mtr@mfa.gov.hu
Ügyfélfogadás 
Kedd: 9.00-12.00
Csütörtök: 13.00-16.00
Honlap cím: montreal.mfa.gov.hu

HIVTALOS FORDÍTÓ
Érsek András
Ordre des traducteurs, terminologues et interpretes agréés du Québec , magyar, angol, francia, román
Tel: (514) 781-9768
Fax: (514) 626-0869
Email: itt
Családi Temetkezési Vállalkozó
693. Jean Talon O.
(Park Extention)
Montreal,  H3N 1N1
Tel: (514) 271-1212