Magyar Krónika
A Montreáli Magyarok Nagyasszonya Egyházközösség 90., és a templom felszentelésének 55. évfordulóját ünnepelték
Magyar Krónika 2018. 10. 18. kultúraBankó Anna
ESEMÉNYEK Tovább
GASZTRONÓMIASzoky konyhája
A GÓLYA A gólya egy madár, két gólya két madár. Két gólya és három csirkefogó, az öt jómadár. A döglött gólya már nem madár, mert nem tud repülni. De azért a repülőgép még nem madár, ha tud is repülni.
hirdetés
Dr. Tomas Machan DentistKlikk ide
Az Egyházközösség megalakulásáról tudni kell, hogy három fontos, de nagyon fájdalmas történelmi pont az oka annak, hogy a magyarság egy része Kanadába vándorolt.
A nagyapám gyümölcsfát ültetett:
Aranyparment, batult és ponyikot
És kanadai kormos renetet.
S köztük egy ismeretlen csemetét.
Isten nevében keresztelte meg,
Adván neki önnön család-nevét.
A névtelen fa Reményik-fa lett.
És nőtt azután és lombosodott,
Nagy család fölé terebélyesedett.
És későn érő gyümölcsöt hozott.
(Reményik Sándor: Család-fa, részlet)

A Magyarok Nagyasszonya Egyházközség 90. évfordulója, és a templom felszentelésének 55. évfordulója alkalmából jubileumi ünnepet tartottak Montreálban.

Nagyon fontos eseményre, ünnepélyre került sor 2018. október 14-én. A Montreáli Magyar Katolikus Közösség megalakulásának 90., a templom felszentelésének pedig 55. évfordulóját ünnepelték. egyidejűleg Ezzel pedig lezárták az elmúlt évet, mely „Missziós év” volt.  A Missziós év keretén belül minden hónapban egy-egy, a Magyar Katolikus Templom üvegablakára festett szentről emlékeztek meg. Emléküket, hitvallásukat, és tetteiket pedig példaként tekintik maguk előtt. Erre az évre Licskó Szabolcs Plébános Úr meghirdette az „Összefogás évét”. Az Egyházközösség megalakulásáról tudni kell, hogy három fontos, de nagyon fájdalmas történelmi pont az oka annak, hogy a magyarság egy része Kanadába vándorolt. Sajnos a fogadtatás nem volt olyan pozitív, mint amilyenre számítottak, és a munkanélküliség is komoly problémát okozott. Ezekből az okokból kifolyólag, egyre inkább keresték egymás, a magyarok társaságát. Nagy örömmel adták hírül egymásnak, amikor megtudták, hogy magyar pap – Hédly Jeromos ferences atya - érkezett Montreálba, aki 1928. április 22-én szentmisét tart. Ez volt a mai egyházközösség magva. Hédly atya javaslatára a katolikus magyarok szervezkedni kezdtek. Több testület, csoport alakult az egyházközösségen belül, melyek az elmúlt évek alatt időről-időre átalakultak, formálódtak, de a folyamatos megújulásnak, és a közösséghez való tartozásnak köszönhetően mindig a közösség érdekeit szem előtt tartva tudtak munkálkodni.

Erre a jeles alkalomra, jubileumra az egyházközösség minden tagja hitbuzgón, nagy lelkesedéssel készült. A 11 órakor kezdődő ünnepélyes szentmisét Pierangelo Paternieri atya, és Licskó Szabolcs atya tartotta. A mise alkalmával a montreali magyar gyerekek ministráltak, a könyörgés felolvasásába pedig a helyi csoportok vezetői is bekapcsolódtak. A szentáldozás alatt Lakatos István az „Ave Mariat” hegedülte el, a misén a Lubilate együttes zenélt.

Közvetlenül az ünnepi mise után, Szabolcs atya az Egyházközösséget egy fához hasonlította, hiszen a fa egy olyan növény, amely csak akkor tud terebélyesedni, ha erős gyökerei vannak. Akkor, ha az őt körülvevő fundamentum, az alapok, a talaj megfelelőek. Mert akkor jöhet bármilyen nagy vihar, nehézség, a fa ugyanott marad továbbra is, sőt, talán még erősödik is, és egyre nő, és nő tovább. Terebélyesedik. Ugyanúgy, mint egy közösség, jelen esetben az Egyházközösség is. Ez az Egyházközösség olyan emberek összejöveteleiből, találkozásaiból alakult ki, akik a történelmi viszonyok miatt, nehéz körülmények között kerültek Montreálba. Ám azokban a percekben sem veszítették el hitüket, bizalmukat Istenben, és a magyarságtudatukat. A természet rendje szerint, egy fa terebélyesedik, mintegy szimbólumaként az egyház közösségének, mely a lélekben ver gyökeret. Ezen gondolatokból kiindulva, minden jelenlévő egy-egy gondolatot, emléket, vagy jó szándékot írt, az elé kikészített falevélre, amit az Egyházközösségnek szánt, és felakasztották egy fára, ami szimbolizálja a közösségük fejlődésének a folyamatát. A szentmisét követően ünnepélyes ebédre került sor, a Montreáli Magyarok Nagyasszonya Plébánia Mindszenty termében, közel 300 vendég részvételével. Az ebédet a Montreáli Magyar Cserkészet tagjai szolgálták fel.

A műsor keretén belül beszédet mondott: Sinka László Úr, az Ottawai Magyar Nagykövetség első beosztottja. A nagyszabású rendezvényen tiszteletét tette Szentmihályi Gyula tiszteletbeli konzul. A Gyöngyösbokréta Ifjúsági táncegyüttes somogyi táncokat adott elő, mely nagy sikert aratott. Nagytisztelendő György Attila a református egyház jókívánságait adta át a templom évfordulója alkalmából. Justin Trudeau miniszterelnök jókívánságait Edvi István cserkészvezető olvasta fel. Az Egyházközösség tagja, Fontányi Viktor, Reményik Sándor: Templom és iskola című versét szavalta el. Őt követte, szintén a Magyar Katolikus Egyházközösség tagjaként, Sebestyén Alajos, akitől Koltai Gergely: Isten ujja című verset hallhattuk. Végezetül pedig Licskó Szabolcs atya bemutatta a „Historia Domus” című könyvet, mely a Montreáli Magyar Katolikus Plébánia plébánosait mutatja be 1928-tól napjainkig.

A jubileumi ünnepség hangulatát fokozta a templom kialakulásáról, történelméről, plébánosairól, valamint az egyházközösség szervezeteit bemutató kiállítás.Isten áldását kérjük az Egyházközösség minden tagjára. Őrizze meg őket hitükben, lelkesedésükben, hogy az általuk megkezdett munkát továbbra is folytatni tudják. Bankó Anna
KCSP ösztöndíjas
Magyarország Tiszteletbeli Konzulátusa
Tiszteletbeli konzul Szentmihályi Gyula Fogadóórák, minden kedden 13.00 - 17.00 óráig 65 rue Ontario, Ouest, Montreal, QC. H2X 1Y8
Tel: 514-288-7378 Email: itt
HIVTALOS FORDÍTÓ
Érsek András
Ordre des traducteurs, terminologues et interpretes agréés du Québec , magyar, angol, francia, román
Tel: (514) 781-9768
Fax: (514) 626-0869
Email: itt
Családi Temetkezési Vállalkozó
693. Jean Talon O.
(Park Extention)
Montreal,  H3N 1N1
Tel: (514) 271-1212