Magyar Krónika
Mondjuk el ezt az imát június 4-én!
Magyar Krónika 2020. 06. 01. kultúra Pungur Jozsef
ESEMÉNYEK Tovább
GASZTRONÓMIASzoky konyhája
A KENGURUAz asszony, akinek egyelőre egy csöppet sem szilfidi alakja azt mutatja, hogy néhány hét múlva gyermeke születik, még korántsem fiahordó, már csak azért sem, mert hátha leánya születik majd.
hirdetés
Klikk ide
Továbbítás...Kedves Testvérem !  Június 4-én délután 1/2 5 - kor megszólalnak a harangok - remélhetően minél több templomban  - nemzetünk legnagyobb tragédiájának, Trianonnak emlékére.
Testvérem !  

Június 4-én délután 1/2 5 - kor megszólalnak a harangok - remélhetően minél több templomban  - nemzetünk legnagyobb tragédiájának, Trianonnak emlékére.

Kedves Barátaim!

Hazánk - ma semmivel sincs kisebb veszélyben - mint 100 éve. Elküldöm a magyar püspöki kar akkori , megrendítő imáját. Minden szava aktuális ma is. Kérlek benneteket, imádkozzuk együtt ezt az imát minél többen itthon és szerte a világban.

Szeretettel kérem, küldjétek tovább minél több magyarnak !

Ima

Mindenható örök Isten!
mindenkitől elhagyatva,
senkitől meg nem hallgatva,
Hozzád fordulunk, aki senkit
nem hagysz el
és mindenkit meghallgatsz,
hogy hallgasd meg a mi
alázatos könyörgésünket,
és segíts meg minket, szegény magyarokat! Ellenségeink lettek úrrá felettünk,
országunkat feldarabolták,alkotmányunkat
szétrombolták, minket porig aláztak, minden szabadságunktól megfosztottak
és ami romlásunkra van, azt parancsolják nekünk. A mélységből kiáltunk hozzád, Urunk!
hallgasd meg esedezésünket, könyörülj rajtunk a Te nagy irgalmasságod szerint ! Ha széthúzásunk az oka nemzeti szerencsétlenségünknek,
vezérelj minket egyetértésre!
Ha hűségünket akartad
próbára tenni,tekintsd gyöngeségünket
és rövidítsd meg látogatásod idejét! Add a hatalmat azok kezébe,akik azt tőled veszik
és a haza javára használják !
Adj a nemzetnek önzetlen, hűséges és minden áldozatra kész fiakat!
Szerencsétlen hazánknak pedig adj jobb jövendőt ! Nagyasszonyunk és Anyánk !
Kelj védelmünkre,vedd oltalmadba örökséged,
pártfogolj minket Szent Fiadnál,
hogy az ő kegyelméből
Szent István országa újra életre támadjon. Ámen

1920. június 4.