Magyar Krónika
A Kiátkozott Katonákról
Magyar Krónika 2018. 03. 26. magazinJerzy Snopek
ESEMÉNYEK Tovább
GASZTRONÓMIASzoky konyhája
A SZARVASMARHA Ez az állat háziállat, található mindenhol a föld kerekségén. Igen hasznos állat, mert az ökör terhet húz, a tehén pedig tejet ad mindkettőt pedig, amikor már megunták az életüket, levágjuk.
hirdetés
Dr. Tomas Machan DentistKlikk ide
Nem is olyan régen, volt egy hadsereg, amelyik olyan katonákból állt, akik két totalitarizmus: a német nácizmus és a szovjet kommunizmus fogója között találták magukat a II. világháborúban.
Amikor az elsőt sikerült szétverni a második döntő részvételével, ezek a katonák nem akartak – az iszonyatos háború annyi éve után sem – a közös ellenség ellen harcoló, de mégiscsak ideiglenes, pillanatnyi szövetségesekkel olyan békét kötni, amelyik saját nemzetük béklyóba verésével, a lengyel államnak a győztes hatalomnak való alárendelésével járt volna együtt.

A Kiátkozott Katonák számára a háború győztes is és vesztes is volt egyben. Ugyanis a győzelem nem a szabadságot hozta meg, hanem egy újabb igát rakott a nemzetre. Ezért a katonák elhatározták, hogy tovább fognak harcolni. Saját akaratukból, saját döntésük szerint, de ezt a szabad választást tragikus paradoxon jellemezte, fátum ült rajta.

Ennek az erdőkben rejtőzködő, a föld alatt tevékenykedő kísértethadseregnek a számát a történészek kb. 40 ezer fegyveres harcosra teszik, akik különböző katonai formációkból kerültek ki, többségükben azonban a Honi Hadseregből, de a Nemzeti Fegyveres Erők és a Néphadsereg katonái közül is csatlakoztak hozzájuk. Csupán kezdetben harcoltak közvetlenül a szovjetek ellen, később azon honfitársaik ellen küzdöttek, akik a kommunista hatalom megtestesítői voltak Lengyelországban vagy kollaboránsok és árulók. Több ezer katonai akciót hajtottak végre, de a kommunisták által meghamisított 1947-es választások után már nem reménykedhettek a Nyugat közbenjárásában. Számuk hirtelen megfogyatkozott, társadalmi támogatottságuk visszaesett.

A gyilkos kommunista propaganda áldozataivá váltak. 1952 után, amikor konszolidálódott a kommunista hatalom (elfogadták az alkotmányt), a sok megtorlás, kivégzés után, már csak a túlélésért harcolt néhány kisebb csoport és „imitt-amott rejtőzködő katona”, akik közül az utolsó: Józef Franczak „Lalek” 1963-ban halt meg.

A Lengyel Népköztársaság elfeledésre ítélte őket, csontjaik közös névtelen sírokban hevertek, ismeretlen helyen. Ha hivatalosan szóba is kerültek, csak mint bűnözőket, gyilkosokat emlegették őket, ezért nevezték el őket a 90-es évek elején kiátkozott katonáknak. 2010. március 1-jén Lech Kaczyński köztársasági elnök törvénytervezet adott be a Szejmnek a Kiátkozott Katonák ünnepének elrendeléséről. Ettől kezdve ünnepeljük március 1-jén ezt az ünnepet, annak emlékére, hogy 1951-ben ezen a napon végezték ki a Kiátkozott Katonák hét parancsnokát.

A Kiátkozott Katonák soraiban olyanokkal is találkozunk, akiknek sorsáról, kiállásáról olvasva összeszorul a torkunk, akik a nagylelkűség, hősiesség, bátorság, odaadás, önfeláldozás és hűség utolérhetetlen példaképei voltak. Akik ennek az egész mozgalomnak az erkölcsi zálogai voltak. Ilyen szent volt  pl. az a 18 éves, ártatlan és mindvégig kitartó szanitéclány: Danuta Siedzikówna „Inka” is, akit 1946-ban lőttek le, és a II. világháború egyik legnagyobb hőse, Witold Pilecki kapitány, akit két évvel később végeztek ki.

Kovács István professzor nyomán tegyük még hozzá végezetül, hogy a Pilecki-család egyik ágának tagja Magyarországon telepedett le a XIX. század első felében, a család egyik mai képviselője, Marcell Pilecki pedig a piliscsabai Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára volt.
Magyarország Tiszteletbeli Konzulátusa
Tiszteletbeli konzul Szentmihályi Gyula Fogadóórák, minden kedden 13.00 - 17.00 óráig 65 rue Ontario, Ouest, Montreal, QC. H2X 1Y8
Tel: 514-288-7378 Email: itt
HIVTALOS FORDÍTÓ
Érsek András
Ordre des traducteurs, terminologues et interpretes agréés du Québec , magyar, angol, francia, román
Tel: (514) 781-9768
Fax: (514) 626-0869
Email: itt
Családi Temetkezési Vállalkozó
693. Jean Talon O.
(Park Extention)
Montreal,  H3N 1N1
Tel: (514) 271-1212