Magyar Krónika

Coffos messiás

Magyar Krónika 2019. 10. 19. magazinTakáts András
ESEMÉNYEK Tovább
GASZTRONÓMIASzoky konyhája
A ZSIRÁF A zsiráf a legmagasabb szárazföldi állat. Különösen azért magas, mert a nyaka rettentően hosszú. Hogyha a zsiráf gallért hordana, csak a puceráj annyiba kerülne neki, mint más állatnak a teljes ellátás fűtéssel és világítással.
hirdetés
Klikk ide
Az elmúlt hetekben a világsajtó szeme egy bizonyos Gréta Thunberg, 16 éves aktivista svéd kislányra merevedett. Figyelemmel kísérik, amint tüntetéseivel és szenvedéllyel teli beszédeivel felkavarja a világot. Amint tudjuk, még az ENSZ-klímacsúcson is részt vett mint a rendezvény fővendégszónoka az ősszegyűlt világvezetői előtt.

Beszéde tartamilag elég gyér és gyenge volt. Tényekben és megoldásokban hiányos volt. Ez nem egy olyan beszéd volt, amelyre építeni lehetne, vagy egy párbeszédet lehetne kezdeni. Ez inkább egy kioktatás, vagy egy tini gyerek hisztijének lehet nevezni. Mindennek ellenére, a világ – persze a sajtó segítségével – egyszerűen ajnározza ezt a fiatal lányt, és egy magas emelvényre helyezte őt. A világ úgy véli, hogy ez egy bátor lány, aki meggyőződése mellett mert kiállni és tenni valamit. Ő az, aki egy jót "beszólt" a világ vezetőinek, hogy nem tesznek eleget a klímaváltozás ügy érdekében, és kiállt igaza mellett e fontos ügy érdékében.

Persze, a felhajtásnak ezzel nem ért véget. Ezután, pénteken, szeptember 27-én "klímasztrájkot" rendeztek a világ több nagyvárosában. Maga Gréta kisasszony Montreálba utazott, ahol résztvett ezen a "sztrájkon", és ahol találkozott Justin Trudeauval, a liberláis párt föderális vezetőjével. Trudeau szintén jelen volt és úgy érezte, hogy klímaügyben neki is többet kell tennie, főleg most a kampányidőszakban. De lám, ott sem történt semmilyen egetrengető áttörés, hanem továbbra is csak jelszavakat skandáltak, és jól bemondogattak azoknak, akik valódi párbeszédet szerettek volna folytatni ez ügyben. Ez a tüntetéssorozat amúgy paródiásnak találtatik, pontosabban egy kissé Monty Pythonos-ra sikeredett. Aki szereti e humor műfaját biztosan tudja miről van szó. A "Brian Élete" című vígjátékra kell csak gondolni. A kissé esetlen Brian, a Messiásra váró és vágyakozó nép Brianban látja a Megváltót, Brian szerencsétlenségei ellenére. Bármit is tett Brian, a nép követte, még akkor is, hogy ha szándékosan el akarta őket űzni. Ilyen volt például, amikor Brian elhagyta saruját, és az őt követő nép ezt jelnek vette. A következő jelenetben pedig azt lehetett látni, hogy mindeki levette a jobb saruját, egy bot végére kötötték majd azt fejük fölé emelve követték a szerencsétlen Briant. Valahogy így kell a Gréta-őrületre tekinteni. Azonban, bármennyire viccesnek látjuk ezt az egészet, mégsem az. Sőt, rendkívül veszélyes az, amit tesz és ami vele és velünk történik. 

Bár Gréta érdemben nem mondott/mond semmit, és Brianra hasonlít mint hamis Messiás, mégis amit mond, az rendkívül veszélyes. Először is beszédei rendkívül hatékonyak, mivel félelemmel szövi át. Apokaliptikai képeket varázsol elő. Ilyen például amikor azt mondja, hogy ha nem változtatunk szokásainkon, akkor összesen 6-8 évünk van hátra. Ezt a mantrát hajtogatja minden alkalommal. Folytonosan mondja, hogy a fiataloknak nincs jövőjük. Jövőjüket a jelenlegi nemzedék lopta el tőlük felelőtlen életükkel és döntéseikkel. Nincs miért iskolába járniuk, hiszen igen kevés idő van hátra, és tenniük kell valamit. Mondja, hogy fél, és akarja hogy mindenki féljen, mivel igen sötét a jövő. Ez egy egyszerű hisztériának tűnik, de rendkívül ütős. Tekintsünk csak a montreáli "sztrájk"-ra készített molinókat, és láthatjuk, hogy az üzenet egyértelmű: nincs jövő! Több százezer diák Montreál utcáira vonult ezzel az üzenettel. Mekkora felelőtlenség! Ismerjük, hogy a zavaros, hormonnal túltengésben lévő serdülő fiatal nem feltétlenül tud ésszerüen gondolkodni és racionális döntéseket hozni. Gondolt erre valaki?! Arra gondolt valaki, hogy talán egyesek annyira elhiszik ezt a hisztériát, hogy a kilátástalanság miatt sokan végeznek magukkal?! Vér ezek a háttéri erők kezére! Igen, Gréta nem egyedül dolgozik, nem maga keresi meg az anyagi támogatásokat, vagy találja meg a különböző szervezeteket, hanem kap erre segítséget. Még egyszer, vér az ő kezükön.

Viszont, nem ez az egyetlen veszély, amely a Gréta-jelenség tár fel. Amire már utaltam, Gréta egyfajta Messiás ennek a népnek, amely eltávolodott Istentől, és a klímaügyben találja élete értelmét. Sokan, nagyon sokan követik őt, vagy kényszerítik, hogy őt kövessék. Igen, egy bizonyos paródiás szempontból Brianra hasonlít, és úgy gondolják, hogy majd ő megmenti a világot. Azonban, ennek van egy sokkal sötétebb árnyoldala. Ha Grétát komolyabban vesszük – és kell is – inkább Marx, Engels és Leninre hasonlít. A bolsevik, vörös októberi forradalom a félelemre épült. Ezek a "forradalmárok" a jövőt fekete festékkel ecsetelték. Az egyszerű emberekkel és a parasztsággal elhitették, hogy minden nyomorúságuk a burzsuának és a kaptializmusnak köszönhetik. Bár ez némileg igaz is volt, a megoldás  az, ami rémísztő volt. Ők csakis a forradalomban látták a megoldást. Mindent fel kellett számolni, hiszen más megoldásuk nem volt, legalábbis ezt hirdették. Ha másképpen nem megy, akkor erőszakkal kell társadalmukon változást hozni. Az Egyházakat megszüntetni, a klérust börtönbe helyezni, a vezetőséget kivégezni, a hatalmat kikapni a kezükből, hiszen a nép szenved, és a nép fogja eldönteni, hogy mi a jó és a helyes. Aki viszont ellenáll, az a nép ellensége, az "ellenforradalmár", burzsoá és azt a közéletből ki kell iktatni. Ezt persze vörösterrornak hívjuk. Hát Gréta és társai ma is ebben látják a megoldást. Gréta forradalomra szólította fel híveit. Gréta mondta, hogy amit most tesznek, az csak a kezdet, de azt nem mondta, hogy mi lesz a vég és azt se, hogy mikor és hol állnak meg. Sajnos, a forradalom sosem szokott békés lenni, főleg ha szocialista forradalomról beszélünk. A traszparenseken olyanokat lehetett olvasni, hogy "akarom, hogy pánikolj", "a kapitalizmus alatt nincs etikus fogyasztás", "a rendszert változtasd, ne a klímát", és ehhez hasonló szlogeneket. Továbbá, azt is halljuk és tapasztaljuk, hogy ha valaki nem ért egyet azzal amit tesznek vagy mondanak, az a nép ellensége és fasiszta. Igen, egyszerűen lefasitázzák azt, aki nem hajlik az ő akaratuknak. Ezek a jelek mind arra utalnak, hogy valami nagyobb dologra készülnek, olyasvalamire, amely 100 évvel ezelőtt történt. Akkor is azt gondolták, hogy Marx, Engels és/vagy Lenin valamilyen Messiás, és mindent megváltoztat és helyre hoz a nép javára, de tudjuk, hogy annak a vége mi lett.

A mai világ és annak népe keres; keresi az utat a biztonság és az igazság felé. Ha már Istent és Krisztust elhagyta, a háttéri erők hamis prófétát és Messiást csináltak a népnek, hogy akaratukat teljesítse, neve pedig Gréta. A nép pedig követi, és teljesíti akaratát. Akarata pedig a felhajtás, a hamis ígéretek és jövőkép és egy világot megrendítő forradalom, amely majd mindenkinek a szabadságát és jogát megcsorbítja a nép és klímaváltozás nevében és érdekében. Poroljuk le a kottákat és már most kezdjük próbálgatni az "Internacionálé"-t, hiszen ha nem változik valami, hamarosan jön a "zöldterror".
MAGYAR FŐKONZULÁTUS
Főkonzul Pritz Helga Katalin
Konzul Kovács-Szabó Timea
Cím: 1155 Metcalfe St., Suite 1504
(Sun Life Building)
Montreal, QC H3B 2V6
Telefon: 438-380-3107
E-mail: 
consulate.mte@mfa.gov.hu
Ügyfélfogadás 
2021. Szeptember 7-től 
Kedd: 9.00-12.00
Csütörtök: 13.00-16.00
Honlap cím: 2021.szeptember 7-től :
montreal.mfa.gov.hu

HIVTALOS FORDÍTÓ
Érsek András
Ordre des traducteurs, terminologues et interpretes agréés du Québec , magyar, angol, francia, román
Tel: (514) 781-9768
Fax: (514) 626-0869
Email: itt
Családi Temetkezési Vállalkozó
693. Jean Talon O.
(Park Extention)
Montreal,  H3N 1N1
Tel: (514) 271-1212