Magyar Krónika
Emlékezzünk
Magyar Krónika 2019. 11. 04. magazinBlanar Andrea
ESEMÉNYEK Tovább
GASZTRONÓMIASzoky konyhája
A FÓKA A fóka a vízben úszik. Persze nem minden vízben található, hanem a földgömb sarkai körül, a jeges tengerekben; ott is úgy, hogy aki keresi, az beugrik a vízbe, lebukik, és addig tapogatódzik, amíg meg nem leli.
hirdetés
Klikk ide
Korsós László 1923-2019
Korsós László egész kanadai életében minden nagyobb magyar szervezet és projekt középpontjában állt. A Magyar Szent István Bál-archívumban azt találom, hogy ő volt az egyik fontos vezető a magyar bál rendezésében -mint floor committee elnök 1975-ben - 76-77-78 –ban. A floor committee bizottságban azok az emberek voltak, akik biztosították a bál előkészületi terveinek kivitelezését, -ami több mint egy évig tartott-, és jelenlétükkel biztosítsák hogy a bál éjszakáján minden gördülékenyen menjen. Ebben a szerepben kiválló feladatmester volt, tucatnyi közreműködő és táncos segítségével. 1979-ben alelnök volt Gyulay Blanka elnöksége alatt, majd 1980-ban a Bál elnöke.

1981-ben csatlakozik a Bál Szenatus igazgatósághoz, és egyidőben, elnökévé választják a Comité Hongrois (NagyBizottság) , ahol éveken keresztül tevékenykedik koordinálva a montreáli magyar életet.

Időközben, még a bál elnökség után is, szeretett bálja mindig különleges figyelmet kap. Sok éven át a koreográfus és az elsőbálosok tánctanárja. Ez a funkció lehetővé teszi számára, hogy felügyelje az események megfelelő működését a Bál estéjén. Soha nem mulatsztja el, hogy odafigyeljen a Bál szervezés minden részletére.

Olyan erő volt, amire oda kellett figyelni ... oratív hangjával ... akár a Bál igazgatótanácsán, akár a Comite Hongrois-on, a gyakorlatok során, vagy a Bál estéjén.

Ugyanez vonatkozott a Foyer Hongrois (Magyar Otthon) kifejtett fáradhatatlan erőfeszítéseire is. A Foyer Hongrois Gyulai Blanka, Korsós László és Kövecses együtt építették. Blanka és László ezt követően együtt irányították, vezették. Bizonyítékul számukra, hogy a dolgok rendkívül jól zajlottak, hogy az Otthon szinte kinccsé vált ami megnyerte a magyarok és a kormányvezetők tiszteletét. Korsós és Blanka mesterképesek voltak a hálózati politikában, és képesek voltak folyamatosan bizonyítani az Otthon fontossásgát a legfőbb szövetségi, tartományi és önkormányzati politikusoknak.

Ami a magyar Bált illeti, mi volt Korsós öröksége? A fenti szervezeteket modern térbe hozta. Képes volt együttműködni a tradicionalistákkal, miközben bemutatta a munkavállalók és az ötletek új hullámát. Néhány jövőbeli vezetőt behívott: Joseph Kovács, Ben Nyeste, George Lengvári, George Pap, George Donát, Nick Hornyák, Jeledi Tibor, Steve Sári és még sok más új tagot a szervezetbe, akik új lehetőségeket nyitottak meg a Bál életében.

A Nyeste, a Pourcelet, a Blanar és a Donat Bálok idején a magyar Bál jól olajozott gép volt, jóval több mint 1000 vendég volt, és kihangsúlyozva a montreali társasági életet, valamint a kanadai debütáns bál fontosságát.

Amíg csak lehetséges volt, László a bállal maradt, oktatva a táncosokat, vagy segítve a rendezvényeket, és mindig erőteljes hangjával, szemmel tartva az új önkéntesek bevonását az következő generációból.

Elveszítettük közösségünk egyik fontos vezetőjét, aki mindaddig, amíg csak tudott, aktív résztvevője volt mindannak, ami Montreálban magyar. Köszönjük Lászlónak az egész életen át tartó elkötelezettségét a magyar közösség iránt, és köszönetet mondunk feleségének, Bucinak, aki mindig mellette volt, igaz segítőként.

During his life, Laszlo Korsos was at the center of every major Hungarian organization and project. In my Hungarian Ball archives, I find him leading the Hungarian Ball as Head of arrangements- Floor Committee in 1975- 76- 77-78. The floor committee was the people who made sure that all the plans that had been made for over a year, were meticulously executed the night of the ball. In this role, he was a formidable taskmaster orchestrating dozens of workers and dancers. In 1979 he became vice-chairman under the Presidency of Blanka Gyulay and the following year 1980 he was President of the Ball.

In 1981 he joins the Ball Board of directors (Szenatus) and we note that he also becomes President of the Comite Hongrois (NagyBizottság) and to my recollection, he remains in that post for decades coordinating all of Hungarian life in Montreal.

In the meantime, even after his Ball Presidency, his beloved Ball always receives his special attention. He is for many years, the choreographer and the darling dance teacher of Debutantes and escorts. This function keeps him able to oversee the proper functioning of events the night of the Ball. He never stops fussing over every detail of the Ball.

He was a force to be reckoned with...his oratorical voice...be it on the board of directors of the ball, the Comite Hongrois or during practices or the night of the Ball.

The same applied to his tireless efforts at the Foyer Hongrois.  The Foyer Hongrois was built through the force of Blanka, Korsos, and Kovecses. Blanka and Laszlo then guarded over it closely. It is a testament to them that things were run so exceptionally well that the Foyer became a jewel winning the respect of Hungarians and government leaders. Korsos and Blanka were masterful in networking politics and were able to constantly bring to our events the top federal, provincial and municipal politicians.

As for the Hungarian Ball, what was the legacy of Korsos? He brought the above organizations into a modern space. He could work with the traditionalists while introducing the new wave of workers and ideas. He brought in some of the future leaders: Joseph Kovacs, Ben Nyeste, George Lengvari, George Pap, George Donat, Nick Hornyak, Tibor Jeledi, Steve Sari and many other newcomers to the organization who opened up new ways of doing and promoting the Ball.

By the time of the Nyeste, the Pourcelet, Blanar, and Donat Balls, the Hungarian Ball was a well-oiled machine, had well over 1000 guests, and was the highlight of the Montreal social season as well as the top debutante ball in Canada.

So for as long as was possible, Laszlo remained with the ball either instructing the dancers or helping with arrangements and always with his powerful voice, keeping his eye on the next generation of workers.

We have lost an important leader of our community who for as long as he could, was an active participant in all that was Hungarian in Montreal. We thank Laszlo, for his lifelong dedication to the Hungarian community and we thank his wife Buci for always being the helper at his side.
MAGYAR FŐKONZULÁTUS
Főkonzul Pritz Helga Katalin
Konzul Kovács-Szabó Timea
Cím: 1155 Metcalfe St., Suite 1504
(Sun Life Building)
Montreal, QC H3B 2V6
Telefon: 438-380-3107
E-mail: 
consulate.mte@mfa.gov.hu
Ügyfélfogadás 
2021. Szeptember 7-től 
Kedd: 9.00-12.00
Csütörtök: 13.00-16.00
Honlap cím: 2021.szeptember 7-től :
montreal.mfa.gov.hu

HIVTALOS FORDÍTÓ
Érsek András
Ordre des traducteurs, terminologues et interpretes agréés du Québec , magyar, angol, francia, román
Tel: (514) 781-9768
Fax: (514) 626-0869
Email: itt
Családi Temetkezési Vállalkozó
693. Jean Talon O.
(Park Extention)
Montreal,  H3N 1N1
Tel: (514) 271-1212