A Magyarok Világkapcsolata
 
f ó r u m               Keresés a Krónikán 
      
 
the hungarian world connection 
 ROVATOK
.
 Mozaik
.
 Zsebsite
.
 Dömötor Ödön
.
 Táltos Ákos

 FÓRUMOK
.
 Hozzászólás

 

Elsõ áldozás és Anyák Napja a katolikus templomban.

Magyar Krónika, május 17.

Montreál
Gabriel Rita

Igazi szép, napsütéses, tavaszi vasárnap volt május 9-én Montrealban. A szívet, s lelket melengetõ sugarak, csicsergõ madarak, lágy szellõ mind hangulatosabbá tették ezt a nevezetes napot. Sok családban kettõs ünnepre készültek: 11 magyar kisfiú és kislány járult elõször az oltárhoz áldozni.
A katolikus templom zsúfolásig megtelt erre a nagy eseményre.

A gyermekek a hosszú teli hónapokon át rendszeresen jártak a felkészítõ tanfolyamra. Hálás szívvel köszönjük a kitûnõ vallási nevelõknek Paulusz Katalinnak és Göncz Yolandának, hogy a fogékony lelkekben elhintették a szeretet magját, s megismertettek õket keresztény eszményeink alapjaival.

Az ünnepi misét Deák Ferenc SJ celebrálta, s utána kérte a hivõket, hogy az édesanyák köszöntésére rendezett mûsoros ebédre fáradjanak le a nagyterembe. Az elsõáldozó gyermekek s családtagjaik kiemelt asztaloknál foglaltak helyet, s az egyházközség vendegei voltak. Köszönet ezért a nemes gesztusért a közösség tagjainak! Az ebéden csaknem 400 személy vett részt, ami nem kis feladatot jelentett a szervezõknek: a Kurátor Testület, Magyar Iskola, Néptánc csoport, s Cserkészcsapatok együtt vállaltak el az ebéd és a mûsor lebonyolítását.

A rendezõk Tóth Jutka (ültetés), és Korpássy Erzsike (díszlet) közremûködésével kaptak még sok segítséget. Deák atya rövid bevezetõje után az asztali áldással megkezdõdött az ebéd.

A mûsort a cserkészek tavaszi dalai nyitották meg. Utána a Magyar Iskola következett, de mielõtt a függöny szétnyílt, Ferkó János a Magor Alapítvány elnöke átadott egy borítékot az iskola igazgatónõjének. A borítékban pénzutalvány lapult, az iskola javára. Gabriel Rita megköszönte az adományt, s biztosította a közönséget, hogy azt majd tanulmányi kirándulásokra, tanszerekre, segédeszközökre fordítják. Az iskola fenntartásához elengedhetetlen feltétel az önkéntes munkavállalás, adomány. Évtizedeken keresztül így maradhatott meg az intézmény, s magyar szó falaink között.

Az adomány a Magor Alapítvány közvetítésével a MAGYART, a Kanadai Magyar Mûvészek Egyesülete októberben rendezett nagyszabású kiállítása bevételébõl érkezett. A Montreali Magyar Iskola - elsõsorban a iskolabizottság elnöknõje Ciamarra Julia munkájával - derekasan kivette részét a kiállítás rendezésében. Ezért most a támogatást, hálásan köszönjük. Ezután diákok Szima Ica tanárnõ koordinálásával és a többi pedagógus segítségével, verssel, dallal, virággal köszöntötték a mamákat, nagymamákat s a .

A díszlet és jelmez: Ádám Alexandra, Rencsik Pál, Berkes Ildikó, Mandl Claudia, Csutak Lenke, Babos Bernadette kézimunkáját dicséri. S hogy a magyar vers, dal mindvégig jól hallható volt a teremben az Gergely Tibor hangtechnikus nélkül nem sikerült volna. Az iskola zárójelenete a felnõtt-csoport hangszeres elõadása volt Szûcs Kati és Mestyán Veronika diákjai elõadásában. Majd a mûsorvezetõ, Varga Timea a Gyöngyösbokréta táncosait jelentette a színpadon. A pazar népviseletbe öltözött fiatalok a tõlük megszokott jókedvvel ropták a táncot.

A közönség nagy tapssal jutalmazta dinamikus elõadásukat. Az immár hagyományos jelenettel zárult az ünnepély: a gyermekek felmentek a színpadra, s a "Serkenj fel kegyes nép..."c. dallal s piros szegfûvel köszöntötték a jelenlevõ édesanyákat, nagymamákat, hölgyeket.

Szeretet, s tisztelet övezze mindazokat a fiatal (s kevésbé fiatal) családokat akik vállalják a gyereknevelés nemes- de nem gondmentes- feladatát, s magyarságukat a távoli idegenben is továbbadják nekik!

 
az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © 2004 Magyar Krónika Rt