A Magyarok Világkapcsolata
 
f ó r u m               Keresés a Krónikán 
      
 
the hungarian world connection 
 ROVATOK
.
 Mozaik
.
 Zsebsite
.
 Dömötor Ödön
.
 Táltos Ákos

 FÓRUMOK
.
 Hozzászólás

 

A Torontói Első Magyar Református Egyház 75. évi jubileumi ünnepsége

Magyar Krónika, november 15.

Toronto
Dancs Rózsa

Az 1929-ben létesült torontói egyházközség háromnegyed évszázados évfordulóját ez év februárjában kezdeményezett rendezvénysorozattal ünnepelte meg. A záró ünnepségre október 31-én került sor, amely egybeesett a reformáció napjával. Az évfordulós díszvacsorát megelőző istentiszteleten Nt. Vass Zoltán, a templom lelkipásztora méltatta a reformáció jelentőségét.

Megható igehirdetésének vezérgondolata Isten szeretetének ereje volt, amely átsegít mulasztásaink korlátain, kinyitva egymás felé az emberek szívét.

A templom dalárdája Inokai Csaba vezetésével gyönyörű műsorral emelte a rendkívüli szertartás ünnepi hangulatát, amelyen jelen volt Tomaj Dénes, a Magyar Köztársaság ottawai nagykövete és felesége, Ildikó, Emri István, a Magyar Köztársaság torontói főkonzulja és felesége, Mária, Borbás István, a Magyar Köztársaság kereskedelmi attaséja és felesége, Zsuzsa. Megjelentek a torontói és környékbeli testvéregyházak lelkészei, valamint gyülekezeti vezetői is.

A kettős ünnepség hangulatát fájdalmasan árnyékolta be Ft. Tőkés László, - a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke, a Magyar Reformátusok Világszövetségének elnöke, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke - utazási kálváriája, amely megakadályozta, hogy megérkezzék a délutáni istentiszteletre.

A jubileumi vacsorára a Moonlight Banquett Hall-ban került sor. Az est műsorvezetője Arany Terike volt. Az ünnepi műsorban az Artisjus díjas budapesti művész, Varga Miklós mellett énekelt Zsigovics Ágnes és Jakab Alpár, míg Pécsi József hegedűn, Kiss Kálmán zongorán játszott. Üdvözlő szavakat hallhattunk Tomaj Dénes nagykövettől, majd Cabafi Csaba S.J., Nt. Dan László, Nt. SzatmáryFerenc, Nt. Vásárhelyi Piroska, Csikász László, Jordán Emőke, Bánhegyi Zoltán szólaltak fel.

Az egyházat levélben köszöntötték a kanadai kormány vezetői: Paul Martin miniszterelnök, Wappel Tamás parlamenti képviselő, Dalton McGuinty, Ontario premierje, valamint David Miller, Toronto polgármestere.

Orbán Viktor, a Magyar Köztársaság volt miniszterelnökének levelét Nt. Vass Zoltán olvasta fel, amelyben a politikus hangsúlyozta: ". eljött az idő, hogy a szétszóratott nemzetből egységes világmagyarságot alkossunk! Olyan világnemzetet, amelynek tagjai ott vannak a glóbusz minden pontján, ahol döntések születnek a magyarok jövőjéről, és azokat a döntéseket a magyar közösség érdekében sikeresen befolyásolják. Mert közösség nélkül, melyből vétettünk, és amelyhez tartozunk, nincs magyar felemelkedés."

A késve, de mégis megérkezett Ft. Tőkés László felszólalását igével kezdte, amelyet Zakariás próféta Könyvéből idézett: "Nem erővel és nem hatalommal, hanem Isten lelkének erejével". A reformáció ünnepén, amely az egyetemes református egyház ünnepe, Luther Márton példáját idézte, aki V. Károly és X. Leó pápa előtt egyaránt bizonyságot tett az igazságról. Aki a császár előtt jelentette ki azóta is emlegetett mondatát, hogy "Itt állok, másként nem tehetek, Isten engem úgy segéljen." Krisztus urunk a kereszten is hatalmasabb volt mint Pilátus hatalma teljében, aki keresztre adta, mondta. Isten lelke naggyá tette hőseinket, a történelem nagy személyiségeit, egészen 56-os mártírjainkig. Hisszük azt, hogy Tóth Ilonka és Manszfeld Péter nagyobb volt, mint Hruscsov vagy Antropov vagy az összes, Magyarországot elözönlő seregek. Hisszük azt, hogy Nagy Imre vértanúságában volt nagyobb, mint világi hatalmának csúcsán. A vértanúk hőse mag, amelyből a jövendő vetése sarjad. Ezért a mi történelmünk nem csupán tragikus, hanem katartikus, krisztusi, mert mindig a feltámadást hordozza magában - még a kereszten is.

Az 1989-s történelmi fordulat 15. évfordulóján megköszönte Nt. Vass Zoltánnak, volt teológustársának a méltató szavakat. Olyan időkben zajlottak le a tizenöt évvel ezelőtti események, hangsúlyozta, amikor nem elismerésre, hanem üldözésre lehetett pályázni, de lutheri példával, vállalni kellett akkor is és minden időkben, amit vállalnunk muszáj. Fontos az, hogy a célokra összpontosítsunk. A legfontosabb cél most Erdélyben az autonómia kérdésének megoldása, amelyre minden erőt össze kell fognunk.

Ft. Tőkés László a hétfő esti istentiszteleten is megemlékezett az 56-os eseményekről és a halottak napja ürügyén, elhunyt szeretteinkről. Prédikációjának üzenete a minden időket és nehézségeket legyőző reménység. Reménység nem a létező dolgoknak, hanem a reménytelen dolgoknak a valósága. A történelemhez való viszonyulásunknak meg kell változnia ahhoz, hogy tovább ápolhassuk az élet fáját. Mert akármennyire nagy a nemzet látványos, trianoni vagy vértelen, rejtett pusztulása, nem szabad borúlátónak lennünk, hiszen az Ige azt üzeni, hogy a lecsonkított fának kinő az ága, ha Krisztusba vetjük reménységünket.

 
az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © 2004 Magyar Krónika Rt