A Magyarok Világkapcsolata
 
f ó r u m               Keresés a Krónikán 
      
 
the hungarian world connection 
 ROVATOK
 Mozaik
 Zsebsite
 Dömötor Ödön
 Táltos Ákos

 FÓRUMOK
 Hozzászólás

 

Jubileumi ünnepség a Magyarok Nagyasszonya Egyházközségben

Magyar Krónika, október 16.
Montreál
Bencsics Klára

Ünneplésre szólt a harang a montreáli Magyarok Nagyasszonya templomában október 5-én, az Egyházközség fennállásának 75. és az „új” templom 40. évfordulójára!

Az elmúlt év elõkészülete meghozta gyümölcsét, felejthetetlen ünneplésben volt része a montreali magyarságnak!
A ünnepi szentmisét kilenc pap celebrálta: Miklósházy Attila S.J püspökünk, Jaschkó Balázs S.J.jezsuita elõljáró, a jezsuita rendtartomány fonökét képviselte, Csókay Károly S.J. atya, mgr. Pierre Blanchard, André Desroches püspöki helynökök, vendégpapok voltak: Német Antal atya, László László ottawai magyar plébános és Juhász Ferenc, a Magyar Katolikus Rádió igazgatója, és természetesen plébánosunk, Deák Ferenc S.J.

Az ottawai kórus gönyörû magyar vallásos énekekkel járult hozzá a mise áhítatához.
Miklósházy Attila püspök úr szentbeszédében a magyarok Nagyasszonyáról emlékezett meg s egyben további bátorságra buzdította a híveket emigrációs, keresztény életükben!

A szeretõ, buzdító beszéd, gondolom emlékezetes marad minden résztvevõnek.
A szentmise után a gyönyörûen feldíszített díszterembe ment le a közönség, hogy a finom ebédet elfogyassza. Szûz Mária színével, a kék színnel felvirágzott foasztal és a többi 45 asztal, impozáns, szép látványt keltett.

Több mint négyszázötvenen jelentkeztek ebédre, de lehet, hogy az utolsó percben érkezõk számával ez még sokkal több volt.
A kitunõen megrendezett ebéd az ottawai kórus énekével kezdõdött, majd ima után, a fiatalság akcióba lépett, felszolgálták a levest s elkezdõdött a többfogásból álló, remek ebéd.

A fõasztalhoz megérkezett a bíboros érsek is, Jean – Claude Turcotte, helyetfoglalt a Magyar Népköztársaság nagykövete,Tomaj Dénes feleségével, a montreali fõkonzul: Pap László és felesége, Ildikó, a montreali polgármester képviseletében M.Marcel Tremblay, a helyi magyar református egyházak lelkészei: Nt.György Attila és Nt . Szabó Péter.
Természetesen ott foglaltak helyet a jelenlévõ papok is.

Szép és fõleg rövid beszédeket hallhattunk a vendégektõl: Miklósházy püspök úr kezdte el, majd folytatódott tovább: Csókay atya, akit a közönség meleg ünnepléssel fogadott, háláját fejezte ki a híveknek, hogy az elmúlt hetvenöt év alatt építették és segítették az Egyházközséget. Plébános urunk, Deák Ferenc atya, akinek vállán nyugodott a nagyszerûen megrendezett jubileumi ünnepség, a jó Isten kegyelméért adott hálát.

Az Egyházközséghez tartozó egyesületek vezetoi is felszólaltak gratulációjukkal és Isten áldását kérték a montreali magyar Egyházközség további munkájához!

A jubileumra kiállítás is elkészült az Egyházközség életérõl, ami megtekinthetõ a kápolnában. Egy szép és tartalmas Évkönyv is megjelent, melyet Kovács Lajos S.J. közremûködésével adott ki az Egyházközség és már kapható a plébánián.

Az Emlékkönyvet átolvasva, láttam a sok kedves, ismert arcot, s elgondolkodtam azon, hogy jó akarattal, sok munkával, mennyi eredményes, szép munkát végeztek az elmúlt években lelkészeink és a hívek, amiért mindannyiunknak fejet kell elõttük hajtanunk.

Megköszönve a szép éveket, további Isten áldását kérjük a Magyarok Nagyasszonya Egyházközségre!

 
az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © 2000 Magyar Krónika Rt