A Magyarok Világkapcsolata
 
f ó r u m               Keresés a Krónikán 
      
 
the hungarian world connection 
 ROVATOK
 Mozaik
 Zsebsite
 Dömötor Ödön
 Táltos Ákos

 FÓRUMOK
 Hozzászólás

 

Németh László irodalmi délután

Magyar Krónika, november 18.
Montreál
Bencsics Klára

A Foyer Hongrois kultúrtermében, november 1-én a Magyar Katolikus Nõszövetség és a Foyer Hongrois Baráti Köre közös rendezésében nagy sikerrel zajlott le ”Németh László életútja írói mûhelyei tükrében” címû elõadás.
A neves író lánya, Németh Magda mondta el édesapja munkásságának életútját, filmrészletekkel tarkítva.
A mûsort Solymosi Ottó, a Magyar Rádió vezetõje rendezte.

Németh Magda elõadását kitûnõ meglátással, egyéni szemszögbõl állította össze. Hogyan hatott írói életútján a nagy íróra a különbözõ otthonok, helységek, ahol megfordult.
Megtudjuk, hogy Nagybányán született, 1901-ben, de irodalmi pályafutását elõször apjának szülõfaluja Mezõszilas befolyásolta.

Majd 1925-tõl, sorba következnek különbözõ otthonok, szállások ahol Németh László alkotó munkáját végezte, ilyen például az Attila utca 8, majd Sátorkopusztán, Felsõgöd mellett töltött nyarak és Felsõgödön, a Duna utca 6 szám alatt lévõ ház, Törökvész- utcai otthonuk Budán.Hódmezõvásárhelyen ahol 1945-49 között tanár volt, a Szilágyi-fasori ház, s élete vége felé, a sajgódi ház a Balatonnál.

Az elõadás keretében végig kísértük Németh László életét az elsõ megjelent novellájától, melyet a NYUGAT folyóirat közölt 1925-ben.
Megnyitja fogorvosi rendelõjét, megnõsül, elsõ lánya is itt születik az Attila utca 8.szám alatt.
A különbözõ otthonokat, szálláshelyeket videofilmekkel demonstrálták és így a nézõközönség láthatta a helyeket is, ahol a maradandó regények, tanulmányok és színdarabok megszülettek.

Németh László 30 kötet könyvet,35 színdarabot, több tanulmányt és publicista írást hagyott maga után.
A hányatott és üldözött sorsú író muvei nemcsak a különbözõ otthonokhoz kötõdnek, hanem élete kiemelkedõ eseményeihez is. Életére nagy hatást gyakorló események mûveiben tükrözõdnek vissza.

Például elsõ gyermeke halála ihleti meg a “Gyász” címû nagysikerû regény megírására, vagy Hódmezõvásárhelyen a helyi patikus családja az Égetõ Eszter címû regényére.
A “Bûn” címû regényének a Törökvész utcai ház építkezése az ihletõje.

A háború elõtt és alatt több színdarabot írt, pl. VII. Gergely, a Cseresnyés, Bethlen Kata, Gyõzelem. Mintha érezte volna, hogy hosszú ideig nem jelenhet meg majd se könyve, se darabja.
1945 áprilisában megindultak ellene az irodalmi támadások. Utolsó regénye, melyet barátok segítségével adott ki az “Iszony”- a legnépszerûbb, tíz nyelvre fordították le.

Mi is láthattunk részletet a regénybõl készült filmbõl, olyan szereplõkkel, mint:Páger Antal, Kiss Manyi, Latinovits Zoltán .Az “Égetõ Eszter” filmverziót is láthattuk, valamint színdarabjaiból, például: “Széchenyi”,Galilei és “Szörnyeteg” A két Bolyai”.

A “Galilei” mûre emlékezem,1956-ban október 20-án volt az õsbemutatója, melynek témája nagy port vert fel akkoriban! Ez volt Németh László elsõ színdarabja amit hosszú idõ után bemutattak!

Összesen 35 színdarabot írt, legtöbbet még Hódmezovásárhelyen. Több fontos tanulmánya jelent meg a háború elõtt pedagógiai, társadalom-politikai témákban. Folyóiratot a “Tanút” is szerkesztett. Ennek keretében kiadott egy antológiát “Minõségi forradalom” címen és a “Kisebbségben”c. röpiratot, mindezen mûveket a háború alatt adta ki.A híres Balatonszárszói írói találkozón is részt vett 1943-ban , ottani beszédét még ma is sokan idézik! Egyszóval, rendkívül gazdag, sokoldalú anyagot hagyott az olvasókra.

Sajnos rossz korban élt, hiszen a németek listáján éppen úgy rajta volt, mint a kommunistákén. Alkotó munkássága mellett sok száz könyvet fordított a nehéz idõkben, hogy családját eltartsa, - öt lánya volt.
Németh László alkotó éveiben jó barátságban volt Móricz Zsigmonddal és Illyés Gyulával is. Illyés a háború alatti menekülésében gyakran segítségére volt.

A megfeszített munka, s hányatott élete egészségét felmorzsolta, húszévi betegeskedés után 74 éves korában elhunyt.
Németh Magda elõadásában részletesen és fõleg kronológiai sorrendben hallottuk édesapja életútját, amit itt csak dióhéjban vázoltam.

A szünet és a finom uzsonna után, Solymosi Ottó által hozott régi nagy balett táncosok elõadásainak filmrészleteit láthattuk, mint pl.: Harangozó Gyula, Fülöp Viktor, Kun Zsuzsa és társai. Elõadásra kerültek többek között: Coppélia, Huszti: Keszkenõje, és jelenet a Rómeó és Júliából.
A mintegy hatvan tagú közönség - mindannyiuk megelégedésére - változatos mûsoros estén vett részt s szellemileg meggazdagodva búcsúzott el Németh Magdától.

 
az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © 2000 Magyar Krónika Rt