A Magyarok Világkapcsolata
 
f ó r u m               Keresés a Krónikán 
      
 
the hungarian world connection 
 ROVATOK
 Mozaik
 Zsebsite
 Dömötor Ödön
 Táltos Ákos

 FÓRUMOK
 Hozzászólás

 

Dr. Gróf Hoyos János
1915 - 2003

Magyar Krónika, február 19.
Széchényi László
Nokomis, Florida

Budapestről érkezett a következő elektro-posta üzenet, 2003 január 31-én:
„Sajnálattal közlöm, hogy Hoyos úr ma hajnalban a kórházban elhunyt.
Fogadja őszinte részvétem.
Tisztelettel Juhász Márti, Hoyos úr titkárnője”

Hoyos Jánost 1958-ben ismertem meg, amikor először vett részt a New Yorkban tartott magyar Katolikus Liga bálon. Hamar megtudtuk a feleségemmel együtt folytatott beszélgetés folyamán, hogy János az 1956-os forradalom után jött ki Magyarországról. Először Németországban töltött egy-néhány hónapot, majd az USA-ba kivándorolva, Maine államban telepedett le. Ott végezte el újra orvosi tanulmányait, hogy megszerezze az USA-ban való praktizálásra való engedélyt. Sok nehézséggel kűzködve, az angol nyelvet is meg kellett tanulnia, és eredeti sebészeti szakmáját átállítani a belgyógyászatra. Mindennek dacára, letette a szükséges vizsgákat, és New Yorkban kezdte el amerikai orvosi pályafutását. Ott ismerkedett meg Hohenthal Alice grófnővel akit hamarosan feleségül vett.

A véletlen sors folyamán személyes közbenjárásom révén sikerült neki egy saját házat szerezni New York külvárosában, White Plainsben, ahol családom közvetlen szomszédja lett. Tíz évig éltünk vele, feleségével, majd két fiával nem csak szomszédságban, hanem igen közeli baráti kapcsolatban is.
New York északi részében, Bronxban, a St. Barnabas kórházban talált magának az orvosi szakmájában elhelyezkedést. Később saját praxist is nyitott, Manhattenben volt első rendelője. Nem túlzok, ha azt állítom, hogy az akkor nagyon számos new yorki magyarságnak nagy része Hoyos János doktor paciense lett! Ehhez nem kis mértékben az is hozzájárult, hogy menekült honfitársait kizárólag azok személyes anyagi körülményei szerint kezelte, legtöbbször igen kedvezményes áron.

Hamarosan híre terjedt kiváló orvosi tehetségének. Az alaposság mintaképe volt. Nála megbízhatóbb, becsületesebb, komolyabb orvost nehezen lehetett volna találni. Szaktudását dicséretreméltó szorgalommal és odaadással fejlesztette, holott az idegen nyelv és környezet továbbra is igen nehezére vált. Betegeire különös benyomást keltett teljesen nyugodt, bizalmat gerjesztő, türelmes és előzékeny magatartásával. Óriási erő sugárzott belőle amennyiben a beteget mindig igen koncentrált figyelemmel hallgatta meg, sohasem szólt bele a szimptómák leírásába, nem ő kérdezte ki pacienseit, hanem hagyta, hogy ők magyarázzák el panaszaikat. Több ízben jutott ilyen módon velem is olyan tökéletes diagnózisra, amit azelőtt más orvos nem tudott megállapítani.

Kiváló magatartását amit minden magyar honfitársával szemben tanusított mély szívből jövő magyar érzelmeire, úgymint abszolút korrekt úri felfogására alapítom. Tisztelete és szeretete embertársaival szemben olyan erős volt, hogy amióta ismertem, sohasem hallottam őt bármilyen személyről rosszat, vagy megrovó véleményt mondani. Még olyanokról sem, akik személyesen megkínozták, embertelen goromba módon bántak vele. Hosszú éveken át, nem akart a háború utáni üldöztetéséről, teljesen igazságtalan bebörtönzéséről, és a kommunista rabságban megélt borzalmakról beszélni.

Múltját, fiatalkori sorsát, a II világháborúban megélt borzalmas élményeit, szenvedéseit, majd a kommunista rendszer vérengzős igája alatt elviselt embertelen bántalmait csak foszlányos elbeszéléseiből tudtam meg. Katonaorvosként végigjárta az egész oroszországi hadjáratot. Sztálingrádot csak igen röviden említette, arról egyáltalán nem akart mesélni. A töménytelen sebesültet, karjaiban haldokló katonákat, a fagyott végtagokat, bicskával végzett műtétjeit, csak úgy futtában említette. Inkább szeretett humoros anekdotákra emlékezni, főleg ha azok magasrangú német tisztek furfangos becsapásával függtek össze, akiktől életbevágóan fontos dolgokat csikart ki gyógyszereket, élelmiszert, vagy bármi mást amivel katonáinak segíteni tudott.

A háborúból való „hazatérést” mindig meghatódva emlegette, de aztán nem ment részletekbe amikor a hamis vádakra, szadista verésekkel járó bebörtönzésre és a fogolytáborokban töltött szörnyű éveire került a szó. Számos börtönben és táborban sínylődött, amelyek közül ha egyáltalán, akkor egyedül Recsk nevét emlegette. Az ott elszenvedett évekről is csak fogolytársait sajnálva beszélt. Orvosilag kezelt mindenkit, amennyire lehetett a hiányos, ellátás nélküli, embertelen körülmények között sínylődő foglyokat, sőt még az őröket is.Pedig azok közül az egyik egy különösen elvadult helyzetben ököllel, teljes erővel belecsapott jobb szemébe. Arra a szemére megvakult. Így volt kénytelen Hoyos János doktor, az igen sikeres és jónevű sebész, feladni ezt a nagyon értékes és előrehaladott tudományát, mivel azt félszemmel nem lehetett folytatni.

New Yorkban és környékén töltött évei folyamán, Hoyos János átvette az amerikai Magyar Máltai rend vezető szerepét is, amelyet hosszú éveken át nagy lelkesedéssel viselt. A magyar cserkészetnek is sok éven keresztül nagyon lelkes és aktív vezetője volt . Ha tehette, mindig részt vett a Filmore, NY- ban tartott nyári cserkésztáborokban ahol nem csak sok magyar fiatalnak, de saját fiainak is ragyogó példával járt elő.

A közelmúltban a Magyar Nagykövet, mint a múlt rendszerben borzalmasan meghurcolt de mégis kiváló teljesítményeket létrehozó személyt, a Magyar Állami Érdemrenddel tüntette ki Dr. Hoyos Jánost Washingtonban.
Magyar érzését sohasem vesztette el. Jóval a magyar „rendszerváltozás” után látogatott csak először vissza szeretett otthonába. Honvágya mindig volt, és ha a helyzet engedte volna is hogy Magyarországon kezdje el nyugdíjas életét, ezt feleségére való tekintettel, aki sajnos sohasem tanult meg magyarul, nem tette meg. Amíg tehette, tovább vitte orvosi praxisát, amíg végül is magas kora, és a bal szemében is erősen romló látóképessége végleges nyugalomba kényszerítette.

Feleségét óriási hűséggel és önmegtagadással kezelte a két éven át tartó súlyos betegséggel való küzdelme folyamán. Halála után, néhány hónapon belül elhatározta, hogy véglegesen visszaköltözik Magyarországra.
Budapesten a Gellért szállóban talált magának kis privát lakást. Onnét majdnem teljes vaksága ellenére ki tudott járni villamossal ismerőseihez. Meg volt elégedve sorsával. Örömmel jött vissza Amerikába fia esküvőjére 2002 novemberében. Jókedvűen, bizakodva búcsúzott tőlünk amikor utolsó repülőútjára indult Floridából Budapestre. A meghurcolt, megalázott, megkínzott, és idegenbe száműzött, de örökké tőzsgyökeres magyar maradt Dr. gróf Hoyos János végül is... hazament....

Isten nyugosztalja!

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © 2000 Magyar Krónika Rt