A Magyarok Világkapcsolata
 
f ó r u m               Keresés a Krónikán 
      
 
the hungarian world connection 
 ROVATOK
 Mozaik
 Zsebsite
 Dömötor Ödön
 Táltos Ákos

 FÓRUMOK
 Hozzászólás

 

Alkotói szemléletváltás
Gottlieb Péter legújabb torontói képkiállításáról

május 27.
Dancs Rózsa


"A mûvészet szerepe, hogy tudatosítsa bennünk titkos énünket, hogy megragadja a tekintetünket, miközben gondolkodásra késztet, meghökkent és szórakoztat - kiváltsa mindazokat a szenzációkat, amelyeket az emberek az ismeretlen elõtt éreznek." - fogalmazza meg ars poetica-ját Gottlieb Péter festõmûvész, akinek a legújabb munkáiból rendezett kiállítás a Maslak McLeod Gallery-ben 2002. május 11-én nyílt meg Primitív töredékek címmel.
A fiatal mûvész alkotásait jól ismeri és szereti a képtárlátogató közönség -, ez alkalommal is nagyon sok fiatal értelmiségi - köztük több népszerûíró, képzõmûvész, filmrendezõ, egyetemi tanár - jelent meg.

Péter képei a mai nyugtalan ember körülményeit örökítik meg, vásznon. Nyugtalanságának mozgatója a kíváncsiság, amely állandó kutatásra, újabb és újabb mélységek megtételére sarkallja. Eddigi képeinek majdnem kizárólagos jellegét a konstruktivitás, a vastagon, kontúrozott színfoltok határozták meg, amelyek egymással feleseltek, kibékíthetetlen és áttörhetetlen falak fölött sejtetve csak az alkotómûvész és nemzedéke lelki feszültségét, olthatatlan szomját egy meg valósulatlannak érzett rendre és harmóniára.

Ezen a legutolsó kiállításon azt figyelhettük meg, hogy Péter kijutott a fényre, a lehúzó erõkkel való viaskodásában a világos horizont felé indult el alkotóként. A foltábrázolást a szubtilis vonalak váltották fel, a komor színeket a világosabb, azt is mondhatnók, ragyogóbb árnyalatok. A rózsaszín, arany és meleg pasztellszínek vezetik a tekintetet a kígyózó vonalak mentén, amelyek hálójából minden rácsodálkozáskor valami újabb bukkan elsõ, más figura, más motívum. Egyfajta szerkezeti rend uralja a képeket, az a rendszer, amely elsõsorban a kanadai õsi kultúra primitív, de mélygyökerû filozófiáját visszhangozza.

Azt, hogy a természet hatása szelídítette-e bizakodóbbá és segítette át az élet naposabb oldalára vagy az alkotó lelkülete érkezett a megfeneklés síkjából az önmegvalósulás tágabb tereibe, majd a jövõ alkotásai fogják eldönteni. A jelen képek szerkezetét a hálószerûen befont vonalak szabják meg, de tartalmilag, esztétikailag is meghatározóak: elevenebbé, dinamikusabbá teszik a munkákat, a vonalak szövevényén ismétlõdõ, visszatérõ motívumok dallamszerû aláfestést kölcsönöznek nekik, a primitív, bennszülött zene ritmusa villódzik el mögülük.

Gottlieb Péter új élményekkel telítõdött, amelyek egy újabb pályára lendítették alkotókedvét és mûvészi szemléletét. Izgalommal várjuk ennek a felfrissülésnek a folytatását.

ennyi
Impresszum | Hirdetési árak | © 2000 Magyar Krónika Rt