A Magyarok Világkapcsolata
 
f ó r u m               Keresés a Krónikán 
      
 
the hungarian world connection 
 ROVATOK
 Mozaik
 Zsebsite
 Dömötor Ödön
 Táltos Ákos

 FÓRUMOK
 Hozzászólás

 

Cserkész Akadályverseny

június 21.

1625. május 25-ét írunk. Bethlen Gábor összehívta nemeseit egy szigorúan bizalmas tanácskozásra a Fillmore-i cserkészparkba. A megbeszélés nagyon fontos és veszélyes, az egész magyarság jövõjérõl volt szó. A feladat nem volt könnyû: kijátszani a törökök éberségét és kierõszakolni az osztrákok segítségét. Bethlen Gábor segítségére sietett az egész magyar nemesség New Brunswick-tól Cleveland-ig.

Mi montreáliak is elszántan indultunk neki a kalandnak, bár tudtuk, hogy az akadályok török fondorlattal voltak kitervezve. Mi is, mint az összes többi magyar nemesi család, bíztunk sikerünkben.
Egy autóbusznyi sereggel (4 õrssel) érkezett meg a két montreáli cserkészcsapat Fillmoreba, hajnali 3 órakor. Majdnem öt óra alvás után, fiúk és lányok frissen ébredve állták a sarat (a szó szoros értelmében) a reggeli zászlófelvonásnál. Itt tudták meg cserkészeink, vagyis a magyar nemesi családok, hogy mivel is állnak szemben. Bethlen Gábornak egyszerre két helyen kellett magát képviselnie: Husszein basa és II. Ferenc Ferdinánd egyszerre akartak vele tárgyalni. Ezért a nemesi családoknak kellett megkötni a békét az osztrák császárral, miközben Bethlen a törökhöz ment.

A cserkészeknek õrsökre osztva 3 különbözõ nehézségû pályán kellett helyt állnia. Mivel török területen vezetett útjuk, hogy osztrák területre kerüljenek, ezért álruhába bújtak. Persze az úton rengeteg törökbe (állomásba) ütköztek. Mikor már majdnem befejezték az akadályokat, és a békét is megkötötték Ferdinánddal, akkor tudták meg, hogy Husszein basa minden törököt, így az álruhás cserkészeinket is, az udvarába, vagyis a tábortûzhöz rendelt.

A helyzet egyre feszültebb és érdekesebb lett. A tábortûznél sok dologra fény derült, de elõtte a törökök jól kimulatták magukat. Minden cserkész a basát akarta szórakoztatni, amiben nem is volt hiány, hisz a török mulatságot a híres Vajtay István bég vezette. Itt láthattunk kígyó bûvölést, török tornát, és a legújabb tervezésû kõdobáló alkalmatosságok versenyét. Ám hirtelen komolyra fordult a dolog mikor a basa kijelentette, hogy õ tudott az osztrák magyar békeszerzõdésrõl és ez az egész meghívás csapda volt. Ekkor Bethlen végtelen nyugalommal a hazáról és a szabadságról szónokolt, amit az élesebb fülû hallgatók a mai életre is értelmezhettek. Beszéde végén kimondta a titkos jelszót, a „pacsirtát". Ebben a pillanatban minden álruhás magyar felugrott, és örvendezve védte meg Bethlent. A basa megadta magát, mi pedig megalkottuk a szeretetkört.

A vasárnap reggeli tornával kezdõdött, és a reggeli után a Fenyõkatedrálisba mentünk misére. A cserkészek együtt imádkoztak Dömötör Margó cscst. testvérünkért, aki nemrég ment haza.

Az eredményhírdetésen mindenki feszülten figyelt. Tõkés Emese õrse, a "Sárga nõi papucs" õrs, baleset miatt nem tudta befejezni a harmadik pályát, ami nagy kár, mert nagyon jól versenyeztek. Emesén kívül Toncz Brigitta volt az õrsben montreáli. A Farkas õrs Nagy Róbert vezetésével az 5-ik helyet nyerte el a második pályán. Ennek az õrsnek tagjai Nagy Péter, Kocsis Tibor és Viski Zsolt voltak. Az elsõ pályán Kovács Lilla vezette a Tulipán õrsöt, melynek tagjai Nagy Veronika, Pap Boglárka és Pop-Parizault Melissa voltak, a negyedik helyen fejezték be a versenyt. A Tigris õrs második helyre tornászta fel magát. A Nagy Gábor által vezetett õrs tagjai Bakos Mihály, De Langen Sándor és egy buffalói cserkész voltak.

Egy ilyen gyönyörû hétvége után mindenki megnyugodva tért vissza "vármegyéjébe", hisz Bethlen megvédte a haza becsületét. Tóni bá

ennyi
Impresszum | Hirdetési árak | © 2000 Magyar Krónika Rt