A Magyarok Világkapcsolata
 
f ó r u m               Keresés a Krónikán 
      
 
the hungarian world connection 
 ROVATOK
.
 Mozaik
.
 Zsebsite
.
 Dömötor Ödön
.
 Táltos Ákos

 FÓRUMOK
.
 Hozzászólás

 

Rohan az idő

Magyar Krónika, április 7.

Montreál
Kiss Ida

A Hurel Ifjúsági Szervezet keretén belül a fitalalok már hónapok óta rendezik tudományos előadás-sorozatukat. Az elmúlt héten, vendégük volt Dr. Csepregi Gábor filozófus, az ottawai Dominican Főiskola igazgatója. Az előadás címe Rohan az idő volt.. Úton-útfélen azt halljuk egymástól, hogy már megint elmúlt az idő... és nem volt időm..., és mindig kifutok időből.... stb. stb.

Ismerős frázisok, de valahogy valóban így van. Nincs időnk semmire, nincs időnk boldognak lenni?

Dr. Csepregi Gábor előadását Blaise Pascaltól idézett gondolata köré fonta, ami így hangzik:

"Sohasem kötődünk a jelen időhöz. A jövőt képzeljük magunk elé, mert úgy érezzük, lassan közeledik, sürgetni akarjuk eljövetelét: vagy ellenkezőleg: a múltat idézzük fel, hogy így fékezzük túlságosan gyors szökését: oktalanságunkban (si imprudents)oly időkben barangolunk, amelyek nem a mi birtokunk és megfeledkezünk arról az egyetlenről, amelyik a miénk, : hívságunkban (si vains) azokon az időkön jár az eszünk, amelyek immár semmivé lettek, miközben meggondolatlanul elszalasztjuk az egyetlen jelenvalót. A jelen ugyanis rendszerint kellemetlen. Eltakarjuk önmagunk elől, mert elszomorít: ha pedig kellemes, azon bánkódunk, hogy kisiklik kezünkből. A jövőt hívjuk segítségül elviseléséhez, s azt, ami felett semmi hatalmunk sincs, a jövőre akarjuk bízni, holott nincs biztosítékunk rá, hogy ezt a jövőt megérjük.

Vizsgáljuk csak meg gondolatainkat és azt látjuk, hogy egytől egyig vagy a múlt, vagy a jövő foglalkoztat

minket.. A jelenre szinte nem is gondolunk; de ha mégis, csak azért, hogy ennek világánál próbáljuk elrendezni jövőnket. A jelen sohasem célunk (le présent n'est jamais notre fin); a múlt és a jelen csak eszköz: egyetlen célunk a jövő. Ezért sohasem élünk, hanem azt reméljük, hogy majd élünk; s mivel állandóan boldogságra készülünk, elkerülhetetlen sorsunk, hogy sohase legyünk boldogok."

Az érdekes és értékes előadást a jelen levők nagy örömmel fogadták és búcsúzóul az előadótól további előadások lehetőségére kértek ígéretet.

Dr Csepregi Gábort hallhatják a magyar TV nézői április 23-án, a cable 14-es csatornán, Montrealban, de az ország minden részén fogható, az alábbi állomásokon.

Videotron 14
Bell ExpressVu, Nimiq2
Rogers Digital 254
VDN 110
Look 086

Adások minden szombaton 9.30 pm -től 10.00 pm, és ismétlődnek: Vasárnap 7.30 am, kedden 11.00 pm, csütörtökön 10.30 am

A Hurel fiatalok következő előadásán Dr. Csejtei István főkonzult hallhatják, április 28-án Az előadás pontos idejét és helyét következő számunkban közöljük

 
az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © 2005 Magyar Krónika Rt