A Magyarok Világkapcsolata
 
f ó r u m               Keresés a Krónikán 
      
 
the hungarian world connection 
 ROVATOK
.
 Mozaik
.
 Zsebsite
.
 Dömötor Ödön
.
 Táltos Ákos

 FÓRUMOK
.
 Hozzászólás

 

Kanadai Magyar Mérnök Egyesület  - 50 év
 

Magyar Krónika, június 5.

Montreál
Kiss Ida
 

Ahogy az évek múlásával  körülnézünk magyar egyesületeink életében, ezek történelme mind hosszabb lesz itt Kanadában. Egyre több egyesület ünnepli fennállásának 50. vagy régebbi évfordulóját. Így érkeztünk el a Kanadai Magyar Mérnök Egyesület 50. évfordulójának megünnepléséhez is. Az Egyesület május 27-én, ünnepi közgyűlés keretében emlékezett megalakulásának évfordulójára, és május 30-án, baráti vacsorán kellemes ünnepi hangulatban tovább vitte az emlékezés fonalát.

Miletics Tibor beszélt az Egyesület nagyon korai napjairól, ami 1955-ben kezdődött, Fehér Mihály tiszteletes úr indítványozta, hogy kövessék  a torontoi példát és alakítsanak  hasonló egyesületet Montrealban is Kanadai Magyar Mérnökök Egyesülete néven. Ennek érdekében felhívást intézett  a McGill Egyetemen végzett mérnökeihez.
Az első csoport vezetői a következők voltak: elnök, Vino Harisay, helyettese Horváth János, titkár Fekete György. pénztáros Miletics Tibor.

Röviddel megalakulásuk után, nagy fordulatot hozott az Egyesület életében az '56-os forradalom. Ekkor érkezett Kanadába az új emigrációs hullám és akkor látták fontosságát annak, hogy a csoport, mint fogadó gárda legyen  az újonnan érkezetteknek segítségére.
A hivatalos megalakulás dátuma 1958 október 27, mint azt a városi bejezési levélből látjuk. Ekkor változott a csoport neve Magyar Kanadai Mérnök Egyesületté, és az első vezetők  Harisay Vino, Horváth János, Papp Gábor Zoltán, Tekker József László, Fekete György voltak.

Az újonnan alakult csoport lehetőséget adott, hogy Tekker József álma megvalósulhasson, hogy megrendezzék az igazi bált, amivel sok új és régi kanadai, montreali magyar hangulatát felemelhetik és nagy hírnevet szerezhetnek a kanadai életben.

Ezzel az Egyesület élete felgyorsult, a első időkben Mérnök Bálnak nevezett, később és a mai napig is Szent István Bál néven működő bál fontos részt alkotott a Mérnök Egyesület életében. Sok önzetlen munkával nagy érdemeket szerzett. Köszönet az akkori vezetőknek, és mindenkinek akit  megszereztek ennek az ügynek. A siker titka, hogy a szervezők mind szívügyükként kezelték azt a fontos tényt, hogy a magyarság sikereivel mutatassa meg befogadó hazájának, hogy gyökerei honnan erednek, milyen tradíciót őrzünk és hoztunk magunkkal, amivel a kanadai életet színesítjük.

Végül Csukly Andor beszélt a montreali csoport életéről, ahol az elmúlt 50 év alatt 25 elnök teljesített önzetlen szolgálatot, és az országos csoportnak 11 elnököt küldött. Az elmúlt 48 év alatt a bál rendezésében is megállták helyüket, ami szintén nagy eredmény az ilyen természetű szervezésben, hogy ez folyamatosan és ilyen soká még mindig él és virágzik, nagyban az ő érdemük. A mérnökök közül 14 alkalommal került ki a bál elnöke.
Méltatták még a sok tevékenységet, ami a csoporton belül történt, a számtalan tudományos és kulturális rendezvényt.

Kívánunk sok sikert és minden tagnak kellemes ünneplést az 50. évfordulón.

 
az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © 2006 Magyar Krónika Rt.