A Magyarok Világkapcsolata
 
f ó r u m               Keresés a Krónikán 
      
 
the hungarian world connection 
 ROVATOK
.
 Mozaik
.
 Zsebsite
.
 Dömötor Ödön
.
 Táltos Ákos

 FÓRUMOK
.
 Hozzászólás

 

Trianon 86 év után
 

Magyar Krónika, június 19.

Montreál
K. Róza
 

A nyugati magyarság mindenütt megemlékezett a szomorú emlékű június 4-e napjáról. És az Óhaza polgárai? Talán igen, talán nem. Vagy: kicsit igen, kicsit nem - de hagyjuk! A ma ott élő generációk többségének úgysem mond e dátum semmit. Hatvanöt évtől lefele odahaza mindenki köpi John Lenon, Brigitte Bardeau, Elvis Presley fontosabb s kevésbé fontos adatait, de június 4. Trianon., majd visszakérdez: nem triathlon? S néz rád, mint a hülyére, hogy még ezt sem tudod?
Igazuk van! Mi nem tudjuk, hogy ők nem tudják, mert nem is tudhatják, hisz' nem tanította nekik senki, és a felszabadúlást követően már beszélni sem lehetett róla. Azt' '90 után akkora lett a szabadság, hogy a nagy mámorban senkit nem is érdekelt június 4.
- Elkeserítő, de tény.

Június 4-én trianoni emléklapot kaptam e-mail-en néhány sor kíséretében, melyet azonnal eljuttattam erdélyi ismerősömnek, s ő a következő karcolatban reagált a levélére:

Trianon kapcsán továbbítottak nekem egy a levelet, mint közvetlen érintetthez, hiszen az elszakított területek egyik régiójából, Erdélyből származom.
Csupán nyolc éve, 1997 Karácsonyán hagytam el szülőföldemet fiam biztatására, aki a '89-es fordulat után telepedett le az anyaországban.

Ismerem a Trianon okozta károkat lelki traumáival együtt, mert benne éltem, és engem mindig meglep, amikor teljesen kívülálló emberek véleményt mondanak a helyzet mélyebb ismerete nélkül. Úgy érzem, meg kell védenem a Fideszt és vezetőjét, Orbán Viktort, mert szerintem amit emberileg és politikailag lehetett, azt megtette.

Kormánya adta ki a Magyar Igazolványokat, és tulajdonképpen ő volt az első óhazai politikus, aki Trianonról bátran beszélni mert - ami mindaddig tabu témának számított - erősítve bennünk az anyaországhoz való tartozás érzését, nemzettudatunkat, és nem volt tekintettel a szomszédos népek "túlérzékenységére."  Támadták is kegyetlenül, s a mai napig ellehetetlenítésén munkálkodnak "egy bizonyos" párthoz tartozók.

Amikor a Magyarok Világszövetsége népszavazást kezdeményezett én Magyarországon a Polgárok Házában tevékenykedtem. A Fidesz oroszlánrészt vállalt, személyesen Orbán Viktor "vette a hátára" az országot, és "kampányolt," ami az igen szavazatokat eredményezte, de nem eleget.
Én is részt vettem a kampányban, minden nap 2 órát az utcára voltunk kirendelve, és próbáltuk az anyaországi magyarokat meggyőzni, rávenni, hogy összetartozunk.

Abból a sok szitokszóból - nem beszélve arról, hogy leköptek bennünket - következtettünk, hogy eredménytelen lesz a népszavazás.
Kinek a hibájából? A jelenlegi magyar miniszterelnök NEM kampánya miatt.

Kérdezem tehát; ezért is Orbán Viktor a hibás? Mert bizonyos politikai "hovatartozású" személyek így állítják be? - Ők nyilván  semmiét sem hibásak. Vígan élnek, mint Marci Hevesen...

Sajnálom, de nem értek egyet a gyásznap szorgalmazásával sem, mivel számunkra az elmúlt 86 évnek minden egyes napja gyásznap volt. Azt viszont szeretném megérni, hogy a Trianoni szerződést fölülvizsgálják, és jóvátételt kapjanak azon régiók magyarjai, akik nem önszántukból hagyták el az anyaországot, hanem a határok módosításával rákényszeríttették őket. - A gyásznap csak konzerválná a helyzetet, belenyugvást sugallna.

Az élet élni akar, és hagyni kell, hogy szárnyaljon. Ebből a nemzethalálból csak az igazi feltámadás segít következetességgel, bűnbakkeresés nélkül.
Montenegró 88 év után küzdötte ki a függetlenségét, s nekünk, magyaroknak, követendő példa kellene legyen; az anyaország körül elő magyar nemzetiségűek békés eszközökkel nyerjék el szabadságukat.

Erdély küzd az autonómiáért, amit a románok minden eszközzel gáncsolnak, de a magyar kormány is.(!)
Szerintem Erdélynek nem autonómia kellene, hanem teljes függetlenség.
A magyar kormány hallgat, mert még Horn Gyula elvtárs idejében, megkötötték a Román-Magyar Alapszerződés-t, melyben a magyarok megnyugtatták romániai cinkosaikat, hogy nem lesz területi követelése Magyarországnak. (Ezt a záradék tartalmazza, ami természetesen nem publikus.)

És még szót sem ejtettem a nagyhatalmi érdekekről... de ebbe most nem is megyek bele. 

 
az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © 2006 Magyar Krónika Rt.