A Magyarok Világkapcsolata
 
f ó r u m               Keresés a Krónikán 
      
 
the hungarian world connection 
 ROVATOK
.
 Mozaik
.
 Zsebsite
.
 Dömötor Ödön
.
 Táltos Ákos

 FÓRUMOK
.
 Hozzászólás

 

A jövő terveiről... Beszélgetés Dr. Vastagh Pál nagykövettel
 

Magyar Krónika, június 11.

Montreál
Mailáth Mária
 

Az ottawai magyar nagykövetségen tett látogatásunk célja, hogy a nemrég érkezett új nagykövetünkkel, Dr. Vastagh Pállal a jövő terveiről beszélgessünk.       

Legfontosabb kérdésünk az volt, hogy a  montreali konzulátus megszüntével, ebben a megváltozott rendszerben, hogyan, milyen formában várhatjuk a nagykövetségtől, hogy a montreali magyarok  a jövőben is részesei lehessenek a magyarországi kapcsolatoknak,  a már meglévőket  fenntarthassuk és ha lehet, további kapcsolatokat építhessünk kulturális, és társadalmi vonalon Magyarországgal.

A Nagykövet úr válaszként az alábbiakban fejtette ki közeli és távolabbi terveit:

Többször jártam már az elmúlt néhány hónap alatt Montreálban és nagy élmény volt számomra hogy a Szent István bálon a magyar közösség képviselőivel találkozhattam. A bál jó alkalom volt arra, hogy rengeteg emberrel találkozzunk, egész éjszaka alatt beszélgethessünk  és sok új ismerősre tehessünk szert.

Sokan jöttek el Montrealból a március 15-i fogadás alkalmából is, mint ahogy sokan voltak itt a Köztársasági Elnök részére szervezett fogadáson és ünnepségeken is.

A montreali kapcsolatok között meg kell említeni, a Montreali Kereskedelmi Kamara tevékenységét is, aminek  gondjairól, problémáiról még otthon hallottam. Velük már februárban találkoztam. Valóban igaz, ahogy  említette nekem, hogy az elnöki látogatás alkalmával Montreál kevés programban részesült, de az elnöki program részeként került sor egy üzletember fórumra Montrealban, ahol a hivatalos delegáció gazdasági szakemberei, üzletemberek mentek el éppen azért, hogy felhívják a figyelmet a magyarországi új lehetőségekre. 2007 január  elsejétől nagyon sok EU fejlesztési forrás nyílt meg Magyarországon és ezek kedvező lehetőségeket adnak új befektetésekre a kanadai üzletemberek számára is.

Az elnöki látogatással párhuzamosan három nagy prezentációt tartottunk a magyar gazdaságról Montrealban, Calgaryban és Torontóban is.  Tizenegy üzletember találkozójára  is sor került. Nagyon  fontosnak tartom, hogy a gazdasági kapcsolatok kiépítésében a Montreálban működő Kanadai Magyar  Kereskedelmi Kamara komoly szerepre törekszik, komoly szerepet vállal és ez a jövőre vonatkozóan is bíztató.

Annak is örültem, hogy itt jártak a montreali magyar iskola növendékei a nagykövetségen. Magam sajnos nem tudtam résztvenni ezen a kedves eseményen, mert Magyarországon jártam hivatalos  ügyben,  de  feleségem elmondta, milyen nagyszerű rendezvény volt,  és milyen jól erezték magukat a gyerekek és a kísérők is. Továbbra is nagyon szívesen  látjuk a csoportokat Montreálból.

Igen jó kapcsolat kezd kibontakozni a magyar iskola vezetőivel és  azt hiszem ez  nagyon ígéretes szála  kapcsolatainknak, hiszen a magyar iskola működése egyik garanciája annak, hogy a magyar közösség fennmaradjon, a nyelv ismerete, a magyar kultúra közvetítése változatlanul érvényesüljön Kanadában.

Most azon gondolkozunk és ebben nagy segítséget kaptunk a montreali iskolából Júlia asszonytól, hogy szeptember elején  összehívjuk Kanadából mindazokat, aki a magyar nyelv oktatásával foglalkoznak. Az erre vonatkozó első lépéseket már megtettük - érzésem szerint sikeresen.  Összehívjuk Kanadából mindazokat, aki a magyar nyelv oktatásával foglalkoznak, Montreálból,  Edmontonból Ottawából, és más városokból is és tartunk egy módszertani tájékoztatót. Ezt  kétnapos elfoglaltságra tervezzük,  amihez a Balassi Intézet  biztosit számunkra szakembereket. Az Oktatási Minisztériumban arról tárgyaltam, hogy a kiutazás költségeit és a szakemberek fizetését vállalják. A követéségen szívesen adunk helyet ennek a kétnapos előadássorozatnak, aminek keretében ismereteket szerezhetnek azok akik itt a fiatalokkal foglalkoznak, hogyan is kell a magyar nyelvet oktatni.

A nyelvoktatás és a magyarságismeret elmélyítése, fejlesztése érdekében szeretném elérni, hogy a kanadai magyar szervezetek kapjanak lehetőséget arra , hogy itteni fiatalokat Magyarországra küldhessenek tanulni,  egyéves ösztöndíjjal, ahol magyar irodalom, történelem és jelenlegi magyar társadalmi viszonyokról átfogó ismertet kaphatnak.  Ezt az ösztöndíjat a Balassi Intézeten keresztül kapnák, és olyan magyar záróvizsgával  tudnák lezárni az évet, ami egyben a magyar állami nyelvvizsgát is jelenti. Ez igazán  pozitív  és kézzelfogható eredmény lenne. Szeretnénk ha legalább évente 4-5 ösztöndíjat kapjanak a magyar szervezetek is.

A közeljövő tervei között szeretnék arról is szólni, hogy én személy szerint is nagy jelentőséget tulajdonítok a quebeci kapcsolatoknak, és mi magunk is érezzük, hogy a konzulátus bezárása következtében, - aminek nyilván kényszerű okai voltak - többet kell tennünk azért, hogy a kapcsolatok erősödjenek és ne maradjon  kellemetlen érzés quebecbben e   kényszerű lépés miatt.Terveink között szerepel, hogy a parlamenti elnökasszony ősszel esedékes látogatásának egyik súlypontja  most Quebec - illetve Montreal és Quebec City lesz.  Ezzel is szeretnénk  kinyilvánítani, hogy változatlanul fontosságot tulajdonítunk ennek a kapcsolatnak, dolgozunk azon, hogy megállapodás jöjjön létre Szeged és Quebec City között. Szeged a magyar kulturális, tudományos életben, felsőoktatásban  komoly frankofon hagyományokkal rendelkezik, francia nyelvű jogászképzés folyik a jogi karon. Ezek jó hátteret jelentenek ahhoz, hogy a két város között  jó kapcsolat alakuljon ki.

Jelenleg ott tartunk, hogy szeretnénk azonosítani, hogy mely területek azok, ahol az  együttműködés nemcsak formalitás, de realitást is jelentsen. Nagyon  remélem, hogy az őszi látogatás során, meg tudjuk kötni ezeket a megállapodásokat, ami új impulzust adhat  kapcsolatainknak.

Ezekkel, amiket elmondtam azt szeretettem volna kihangsúlyozni, hogy minden lehetséges formában keressük a további kapcsolatok építésének lehetőségét.

Azt tapasztaltam rövid ittlétem alatt, hogy a két ország kapcsolatának meghatározásában befolyásoló elem a kanadai magyarság, abból a szempontból is, hogy itteni életük, munkájuk során jelentős mértékben hozzá tudtak járulni Kanada fejlődéséhez. Amerre jártam, mindenütt azt tapasztaltam, hogy a magyarok teljesítményét nagyon magasra értékelik, az üzleti, kulturális, tudományos, és a politikai életben is. Úgy látom hogy az itteni magyarság megbecsült poziciót vívott ki magának.

Ez kisugárzik Magyarországra is, ezen keresztül ítélik meg Magyarországot és ez a kedvező  megítélés rávetül Magyarországra. Ez nekünk nagyon fontos és döntő elem Magyarország  és Kanada kapcsolatában . Az itteni magyarság az, amely  hidat képez a két ország között, nemcsak a szó retorikai értelmében, de gyakorlatilag is és egyben nagyon nagy mértékben motorját jelenti a gazdasági és kulturális kapcsolatoknak is. A Kanadában elérhető gazdasági statisztikák mutató számai között egyetlen egyet találtam, ahol megjelenik Magyarország és ez  nagyon fontos adat. Ez a külföldre irányuló kanadai befektetések száma.  Az olvasók számára meglepő lehet az, hogy Magyarország az összes külföldi befektetések 1,7 %-ában részesül. Nagyon nagy dolog, hogy az EU-ba irányuló összes befektetés 26 % és ezen belül  Magyarország 1,7 %. Ez az ország volumenét tekintve, nagyon jelentős, és azt mutatja, hogy ezek komoly és nagyon fontos kapcsolatok.

Ezeket szeretnénk tovább erősíteni bővíteni, de  emellett kulturális téren is látunk további lehetőséget. A Köztársasági Elnök látogatásakor a delegáció tagja volt a magyar oktatási és kulturális miniszter is.   További együttműködés lehetőségei rajzolódtak ki. Egyik nagy feladat és nagy kezdeményezés, amit mindenképpen szeretnénk megvalósítani,  - és ebben is nagyon számítunk a montreali magyarságra. 2009  magyar kulturális évad lesz, amely az eredeti tervek szerint csak az USA-ban került volna lebonyolításra. Nem tudom az olvasók mennyire tájékozottak abban, hogy az elmúlt években nagyon sok nyugat-európai országban tartottak nagyon nagysikerű kulturális évadot, amikor a magyar kultúra  egész évben jelen volt.  Óriási siker kísérte ezt a Egyesült Királyságban, Franciaországban, Németországban, jelenleg ősszel Kínában lesz kiemelt magyar kulturális jelenlét, és 2009-ben tervezzük, - most már mondhatom, - hogy  Észak Amerikában, és  nemcsak az Egyesült Államokban, hanem Kanadában is. Az a tény, hogy a miniszter úr hivatalosan is tájékoztatta erről kanadai kollegáját, hogy erre sor kerül,  azt jelenti, hogy 2009-ben,  a magyar kultúra, a zene- és  a táncművészet,  a kortárs magyar képzőművészet,  a magyar irodalom mind meghatározó súllyal itt lesz Kanadában és bemutatkozik Kanadának. Szerintem ebben is nagyon fontos szerepet kell betöltsenek az itteni magyarok.

Szeretnénk még az idén - és ez szintén összefügg Montreállal,-   koncert sorozattal tisztelegni Kodály emléke előtt, hiszen az idei esztendő Kodály-évforduló jegyében zajlik.  Érdi Tamás fiatal zongoraművészt várjuk Kanadába október második felé-ben és többek között Montreálban is szervezünk koncertet részére.

Tehát szerettem volna érzékeltetni hogy több síkon, több területen látunk lehetőséget, és mindegyikben meghatározó szerepe lehet az itteni magyarságnak.

Hadd említsek még egyet, ami nagyon érdekes és izgalmas. A kanadai tapasztalok szerint óriási érdeklődés mutatkozik a  legkülönbözőbb tartományokban más és más motiváció alapján, a felsőoktatásban történő együttműködés iránt.  Ez  részben kutatási részben oktatói csere, de ennél is nagyobb hangsúllyal  emlegetik az egyetemi hallgatók cseréjét. Elmondták, - éppen a szenátus elnöke Kincella úr mondta, - a kanadai egyetemisták csupán egy százaléka kerül  el  külföldre. Ennek az egy százaléknak csak egy tört része, jut el Európába,  nagy többsége természetesen csak az USA-ba. Ezen szeretnének változtatni. Nagyon nagy  az érdeklődés pl Albertában a magyar orvos-képzés, gyógyszerész-képzés állatorvos-, fogorvos-képzés iránt. Magyarországon nagyon jó lehetőségek vannak: jól működő angol kurzusok, Szegeden, Debrecenben és Budapesten. Tehát tudunk kölcsönösen küldeni hallgatókat.  Ha aláírjuk szeptemberben ezt az u.n. ifjúsági mobilitási szerződést Kanadával, akkor még a feltételek is könnyebbek lesznek.

Tehát nagyon sok olyan terület van, - és csak néhányat emeltem ki  - kultúra, felsőoktatás, gazdasági kapcsolatok, amiben világosan látni hogy hol van a  haladás lehetősége. Mindehhez  jó politikai háttér is van Magyarország és Kanada között. Nemzetközi ügyekben is a nézetazonosság a meghatározó. Egy fájdalmas kérdésünk van, ami ettől az általános pozitív összképtől eltér, ez a vízum politika, de remélem, hogy ebben is a közlejövő hozhat olyan fejleményeket, ami kedvezőbb irányba befolyásol.

 
az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © 2007 Magyar Krónika Rt.