A Magyarok Világkapcsolata
 
f ó r u m               Keresés a Krónikán 
      
 
the hungarian world connection 
 ROVATOK
.
 Mozaik
.
 Zsebsite
.
 Dömötor Ödön
.
 Táltos Ákos

 FÓRUMOK
.
 Hozzászólás

Izsák Balázs Torontóban

 

Magyar Krónika október 23.

Torontó
Dancs Rozsa

Az ENSZ Charta szerint (is) "az önrendelkezés minden népnek joga." Ezt a mondatot akár a székelyföldi utonómia törekvések jelszavának is tekinthetjük Torontóban pár évvel ezelőtt Dr. Csapó  ismertette ennek a küzdelemnek  lényegét, az idén, október 11-én egy jótékonysági rendezvény alkalmával hallgathattuk meg Izsák Balázsnak, a Székely Nemzeti Tanács elnökének beszámolóját.

A vele való találkozásra a Székely-Magyar Kanadai Egyesület autonómia érdekében szervezett bálján került sor. A nem  túlságosan nagy taglétszámú egyesület önkéntesei - elsősorban Ilyés Gyula és  felesége, valamint Virág Edit és férje - erőt és időt nem kímélve kitűnően  szerveztek, sütöttek-főztek, támogatták az elnököt, Bánhegyi Zoltánt és feleségét és sikerült megtölteniük a gyönyörű Árpád-termet vendégekkel.

A rendezvény a média-képviselőinek szervezett beszélgetéssel kezdődött, amikor ki-ki a  maga módján próbált választ kapni arra, hogy milyen szintre jutott el az autonómiatörekvés, mennyire kerültek közelebb az erdélyi magyarság életbevágóan fontos célkitűzésének megvalósulásához, a különböző politikai pártok egymáshoz közeledése nem kampányfogás-e csupán.
Izsák Balázs elmondta, hogy a Székely Nemzeti Tanács népszavazást kezdeményezett Székelyföld utonómiája kérdésében, amelyet 2008. november 30-án, a parlamenti választásokkal egy időben akarnak megtartani. Ezt a kezdeményezést nyílt levélben is közölte az RMDSZ és az MPP elnökeivel.
Hangsúlyozta, hogy nemcsak mindkét pártnak, hanem maguknak a  pártelnököknek és az önkormányzatok vezetőinek is lehetőségük lesz ezáltal bebizonyítani, hogy magyar közösségben gondolkoznak, a közösség egységét, az összefogást egyéni és pártérdekeik fölé és elé képesek helyezni. A romániai  magyarságnak a román államon belüli önrendelkezése az egyetlen járható út, amely a  jövőbe, a civilizált Európába vezet. Csak így biztosítható az erdélyi magyarság megmaradása a sokféle nemzeti közösség tengerében. Idézte a fent említett pártok autonómiaprogramját.

Az MPP tervezete szerint: "Az autonómia számunkra olyan közjogi megoldást, intézményes keretet jelent, amely  által, döntési és adminisztratív jogkörök egy meghatározott közösségre történő átruházása révén, biztosított az illető közösség megmaradása és boldogulása." Az RMDSZ "a romániai magyarság identitásának megőrzésével kapcsolatos érdekek hatékony védelmét, e jogok garantálását, valamint az esélyek és eszközök biztosítását csak a jogállam keretei között  létrehozott autonómiák intézményei révén" tartja lehetségesnek. A perspektívákról faggatva - hiszen olyan régóta napirenden van az  autonómia kérdése, de még nem látható eredmény - megtudtuk Izsák Balázstól, hogy Székelyföldön nem kerülhető el a közigazgatási határok megváltoztatása. Ez maga után vonja a Székelyföld autonóm közigazgatási régióként való megvalósulásának  lehetőségét is, de erre vonatkozó törvénytervezeteket a parlament elé kizárólag a népszavazás után lehet beterjeszteni. A  Székelyföld Autonómia Statútumának törvényerőre emeléséhez szükséges a 2008. november 3-ára javasolt népszavazás, pontosan akkor, amikor a parlamenti  választások zajlanak. A tulajdonképpeni, vetítéssel egybekötött előadásra vacsora után került sor.

A ünnepi beszédet megelőzően a dél-ontáriói Kitchener város tánccsoportja és a torontói Kodály tánccsoport lépett fel. Izsák Balázs nemcsak a különböző európai autonómia-modellekről beszélt, hanem a történelem jelentős klasszikus gondolkodóinak beszédéből kiemelt idézetekkel támasztotta alá mondanivalóját. Például XI. Piusz pápa  szavaival, aki szerint "amit az egyes egyének saját erejükből és képességeiknél fogva meg tudnak valósítani, azt a hatáskörükből kivenni és a közösségre bízni tilos; éppen így mindazt, amit egy kisebb és alacsonyabb szinten szerveződött közösség képes végrehajtani és ellátni, egy nagyobb és  magasabb szinten szerveződött közösségre áthárítani jogszerűtlenség és egyúttal súlyos bűn, a társadalom helyes rendjének felforgatása, mivel minden társadalmi tevékenység lényegénél és benne rejlő erejénél fogva segíteni - szubszidiálni - köteles a társadalmi egész egyes részeit, ellenben soha  nem szabad bomlasztani vagy bekebeleznie azokat."
Magánbeszélgetésünkkor Izsák Balázs közölte, hogy kanadai látogatásakor is megpróbál betekinteni az itteni viszonyokba. Nagyon érdekelte az eszkimók lakta Nunavut tartomány autonómiája, az indiánok jogainak biztosítása. Ezekről hosszasan elbeszélgetett Telch György professzorral. Noha előzőleg tájékozódott Kanadáról, itt mégis meglepte az, hogy az állami zászlók - gyakran a különböző nemzetiségek zászlóinak társaságában - szabadon lobognak magánházak homlokzatán, teraszain is anélkül, hogy ezt valaki kifogásolná. A torontói magyar közösség érdekl déssel követi az otthoni eseményeket és lehetőségeihez mérten támogatja az autonómiatörekvéseket. Ugyanakkor - a költőt aposztrofálva - örül, hogy vendégül láthatott itt "fehérek közt egy európait."

 
az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © 2005 Magyar Krónika Rt.